ΓΛΩΣΣΑΡΙ Όλοι οι Όροι

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Warrants

Τα warrants (Τίτλος Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών) αποτελούν κινητές αξίες, ελεύθερα μεταβιβάσιμες, οι οποίες εισάγονται στη δευτερογενή αγορά προς διαπραγμάτευση ταυτόχρονα με τις νέες μετοχές που θα προέλθουν από την ΑΜΚ.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video