ΓΛΩΣΣΑΡΙ Όλοι οι Όροι

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

MARGIN CALL

Έστω ότι ένας επενδυτής έχει αγοράσει μετοχές με πίστωση. Εάν το Περιθώριο (margin) καταστεί κατώτερο από το Περιθώριο Διατήρησης, το μέλος του Χ.Α.Α. που του παρέχει την πίστωση υποχρεούται να προβεί σε τηλεφωνική ενημέρωση του πελάτη του (margin call).

MARGIN TRADING

Η αγορά μετοχών με περιθώριο (margin trading) είναι η αγορά μετοχών με τη χρήση ενός συνδυασμού ιδίων κεφαλαίων και πίστωσης που λαμβάνεται από το μέλος του ΧΑ. που μεσολαβεί στη συναλλαγή. .

MARK TO MARKET

Μηχανισμός μέσω του οποίου γίνεται καθημερινή αποτίμηση των κερδών ή ζημιών των θέσεων που έχει ένας επενδυτής σε futures.

MARKET MAKER

Μέλος της χρηματιστηριακής αγοράς που υποχρεούται να προσφέρει συνεχώς εντολές αγοράς και πώλησης για το συγκεκριμένο χρεόγραφο που παρακολουθεί, εξασφαλίζοντας έτσι συνεχώς αντισυμβαλλόμενο για τους επενδυτές που επιθυμούν να κάνουν πράξη.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video