ΓΛΩΣΣΑΡΙ Όλοι οι Όροι

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

SHORT

Είναι η θέση ενός επενδυτή όταν αυτός αναλαμβάνει να πουλήσει το συμβόλαιο σε μία μελλοντική χρονική στιγμή.

SHORT SELLING

Η πώληση τίτλων τους οποίους ο επενδυτής δεν έχει στην κατοχή του. Η προσδοκία είναι ότι η τιμή των τίτλων θα μειωθεί έτσι ώστε ο επενδυτής να μπορέσει να κλείσει τη θέση του αγοράζοντας χαμηλότερα.

SPLIT

Είναι η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών μίας εταιρείας με την έκδοση νέων επιπλέον μετοχών λόγω της διανομής δωρεάν μετοχών. Η τιμή της μετοχής προσαρμόζεται ανάλογα με τους όρους του split.

SPOT ΑΓΟΡΑ

Μία αγορά χαρακτηρίζεται σαν spot όταν όλες οι συναλλαγές που συνάπτονται σ’ αυτή είναι τοις μετρητοίς.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video