ΓΛΩΣΣΑΡΙ Όλοι οι Όροι

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

BETA

Η μεταβολής της απόδοσης μίας μετοχής σε σχέση με τη μεταβολή της συνολικής αγοράς. Μετοχές με beta υψηλότερο της μονάδας θεωρούνται περισσότερο επικίνδυνες.

BID / ASK SPREAD

Το spread είναι το άνοιγμα ή η διαφορά μεταξύ της μέγιστης τιμής αγοράς (bid) και της ελάχιστης τιμής πώλησης (ask) που ισχύουν σε μία χρονική στιγμή για μία μετοχή και την οποία προσφέρουν οι αγοραστές και πωλητές αντίστοιχα.

BLUE CHIP

Μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης που συνήθως καταγράφουν μικρότερη διακύμανση τιμών. Είναι μία μετοχή εταιρείας με μεγάλη χρηματιστηριακή αξία, η οποία έχει σημαντική ρευστότητα.

BOOK BUILDING

Είναι ένας τρόπος διενέργειας Ιδιωτικής τοποθέτησης. Συγκεκριμένα ανοίγει ένα βιβλίο προσφορών όπου οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση των διατιθέμενων μετοχών και βάσει των δηλώσεων καθορίζεται η τιμή διάθεσης.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video