ΓΛΩΣΣΑΡΙ Όλοι οι Όροι

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

CALL AUCTION

Τρόπος διενέργειας συναλλαγών. Στο call auction δεν υπάρχει συνεχής διενέργεια συναλλαγών με βάση τις εντολές προσφοράς και ζήτησης. Συγκεντρώνονται εντολές που αφορούν μία μετοχή και με βάση αυτές, καθορίζεται τακτικά η μέγιστη τιμή των συναλλαγών.

CONVERTIBLE BOND (ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ)

Ομολογιακό δάνειο του οποίου ο κάτοχος έχει το δικαίωμα να μετατρέψει τις ομολογίες του σε μετοχές της εκδότριας εταιρείας ή εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video