ΓΛΩΣΣΑΡΙ Όλοι οι Όροι

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

EBITDA

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων. Αποτελεί ένδειξη των ταμιακών εισροών που δημιουργεί η εταιρία από την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

EARNINGS PER SHARE (EPS, ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ)

Είναι ο λόγος των κερδών μίας εταιρείας προς τις μετοχές της. Ως κέρδη μπορούν να ληφθούν τα κέρδη προ φόρων, μετά από φόρους, προ αποσβέσεων κ.α. Με βάση την επιλογή των κερδών χαρακτηρίζεται και ο λόγος κέρδη ανά μετοχή.

ETFs

Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ ή ETFs) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από ΑΕΔΑΚ και εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video