Ταυτότητα

Σκοπός του Stocklearning.gr είναι να καλύψει την ανάγκη του Έλληνα επενδυτή για ορθολογική γνώση σε ό,τι αφορά τις χρηματιστηριακές επενδύσεις. Περιλαμβάνει ενότητες μαθημάτων και "τεστ", καθώς και ενότητες νομικών, φορολογικών και άλλων θεμάτων, επιχειρώντας να δώσει μια κατατοπιστική εικόνα για όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές της λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς.

To Stocklearning.gr δεν έχει σκοπό να σας παροτρύνει να αγοράσετε ή να πουλήσετε τη μετοχή της Χ εταιρίας.

Φιλοδοξία του είναι να μάθει ο επενδυτής να αξιολογεί μόνος του την οποιαδήποτε εταιρία και να λαμβάνει αποφάσεις για τη στρατηγική του. Το Stocklearning.gr αν και καλύπτει πολλές από τις πτυχές των μετοχικών επενδύσεων και της λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, δεν αποτελεί παρά μόνο την εισαγωγή στο κόσμο των επενδύσεων. Στις σελίδες του δεν θα βρείτε τις "σημερινές" εξελίξεις του χρηματιστηρίου, ούτε και επιχειρηματικές ειδήσεις, αφού άξονας ύπαρξης και λειτουργίας του είναι η εκπαίδευση.

Σε ό,τι αφορά την ορολογία που χρησιμοποιήθηκε, πρέπει να σημειωθεί ότι η ελληνική γλώσσα δεν έχει προλάβει να ενσωματώσει πλήρως αρκετές από τις εκφράσεις της διεθνούς χρηματοοικονομικής. Για το λόγο αυτό το Stocklearning.gr όπου κρίνει σκόπιμο, παραθέτει και τον αγγλικό όρο ώστε και ο αναγνώστης με γνώσεις των ξένων αγορών να μπορεί να αναγνωρίσει τα όσα ήδη γνωρίζει, αλλά και ο αμύητος επενδυτής να εξοικειώνεται με όρους που θα ακούει συχνά.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video