ΓΛΩΣΣΑΡΙ Όλοι οι Όροι

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

FINANCIAL DERIVATIVES (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ)

Παράγωγα με υποκείμενη αξία ένα χρηματοοικονομικό μέγεθος (μετοχές, δείκτες, επιτόκια, συνάλλαγμα κ.α.). Το site του ΧΠΑ

FORWARD

Τα forwards είναι προθεσμιακές συμφωνίες οι οποίες συνάπτονται μεταξύ δύο αντισυμβαλλόμενων εκτός οργανωμένων αγορών (over-the-counter). Είναι νομικά δεσμευτικές συμφωνίες.

FREE FLOAT

Είναι ο αριθμός των μετοχών, ή το ποσοστό του Μετοχικού Κεφαλαίου που διακινείται εύκολα μέσω ΧΑ. και δεν ανήκει στους βασικούς μετόχους της εταιρείας, οι οποίοι, συνήθως, δεν πουλάνε εύκολα τις μετοχές τους.

FUTURES (ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ)

Παράγωγο προϊόν στο οποίο οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν σήμερα την τιμή στην οποία θα λάβει χώρα η αγοραπωλησία της υποκείμενης αξίας σε μία προκαθορισμένη χρονική στιγμή στο μέλλον.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video