ΓΛΩΣΣΑΡΙ Όλοι οι Όροι

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

Το σύνολο των κινητών αξιών που κατέχει ένας επενδυτής. Η επιλογή της διάρθρωσής του θα πρέπει να είναι συνάρτηση του ρίσκου που είναι διατεθειμένος να αναλάβει ο επενδυτής.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Δείκτες που περιγράφουν συνοπτικά την συμπεριφορά των μετοχών. Πέραν του γενικού δείκτη, ξεχωρίζουν οι FTSE 20, Mid 40 και Small cap 80. Σύνθεση δεικτών ΧΑ

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video