ΓΛΩΣΣΑΡΙ Όλοι οι Όροι

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟΝ

Η έκδοση νέων μετοχών με τιμή διάθεσης μεγαλύτερη της ονομαστικής αξίας τους

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Αξία της οποίας οι μεταβολές προκαλούν μεταβολές και στην αξία ενός παραγώγου προϊόντος.

ΥΠΕΡΑΞΙΑ

Είναι η διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης ενός περιουσιακού στοιχείου και της τρέχουσας τιμής ή της τιμής πώλησής του.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video