ΓΛΩΣΣΑΡΙ Όλοι οι Όροι

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ -ΣΜΕ (FUTURES)

Παράγωγο προϊόν στο οποίο οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν σήμερα την τιμή στην οποία θα λάβει χώρα η αγοραπωλησία της υποκείμενης αξίας σε μία προκαθορισμένη χρονική στιγμή στο μέλλον.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (ΣΑT)

Το μηχανογραφικό σύστημα που επιτρέπει τις μεταβιβάσεις των μετοχών, στο χρηματιστήριο, χωρίς να χρειάζεται η μεταβίβαση των πραγματικών τίτλων αλλά μόνο με λογιστικές εγγραφές στις μερίδες των επενδυτών.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video