ΓΛΩΣΣΑΡΙ Όλοι οι Όροι

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σύνθετα επενδυτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται είτε για αντιστάθμιση κινδύνου είτε για κερδοσκοπία. Τα προϊόντα στο site του ΧΠΑ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

Η σχέση του καθαρού κέρδους προς τις πωλήσεις τις εταιρίας. Το καθαρό κέρδος προκύπτει εάν από τις πωλήσεις της εταιρίας αφαιρέσουμε το σύνολο των εξόδων συμπεριλαμβανομένων και των φόρων.

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

Η σχέση του μικτού κέρδους προς τις πωλήσεις της εταιρίας. Το μικτό κέρδος προκύπτει εάν από τις πωλήσεις αφαιρέσουμε μόνον το κόστος παραγωγής των πωληθέντων προϊόντων.

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΚΕΡΔΩΝ (Ρ/Ε)

Η σχέση τιμής προς κέρδη ανά μετοχή και χρησιμοποιείται ευρέως για την αξιολόγηση μίας μετοχής. Ίσως ο πιο δημοφιλής δείκτης χρηματιστηριακής αποτίμησης καθώς μας δείχνει πόσες φορές αγοράζουμε τα κέρδη της μετοχής.

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ

Πρόκειται για διανομή κερδών της εταιρείας στους μετόχους της πριν τη λήξη της οικονομικής χρήσης.

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Κατηγορία μετοχών οι οποίες διαθέτουν κάποια προνόμια. Αυτά τα προνόμια μπορεί να περιλαμβάνουν, προτεραιότητα στη διανομή μερίσματος και στην εκκαθάριση της εταιρείας.

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Χρονική περίοδος πριν την έναρξη της κανονικής συνεδρίασης του Χ.Α στην διάρκεια της οποίας καταχωρούνται οι εντολές των πελατών, όμως δεν γίνονται πράξεις. Εκεί καθορίζονται οι τιμές ανοίγματος.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ

Κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος η τιμή της μετοχής προσαρμόζεται προς τα κάτω για να ενσωματώσει το στοιχείο του "δώρου" που προσφέρεται στους υπάρχοντες μετόχους είτε με τη μορφή των δωρεάν μετοχών είτε με την χαμηλή τιμή συμμετοχής.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video