ΓΛΩΣΣΑΡΙ Όλοι οι Όροι

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

ΟΤC - OVER THE COUNTER

Συναλλαγές που δεν γίνονται στα πλαίσια μίας οργανωμένης αγοράς

ΟΑΣΗΣ

Ολοκληρωμένο Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών. Μέσω αυτού πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά οι συναλλαγές σε μετοχές. Πληροφορίες για ΟΑΣΗΣ

ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Είναι ο αριθμός των μετοχών μίας συγκεκριμένης εταιρείας που μεταβιβάστηκαν από ένα λογαριασμό σε έναν άλλο κατά τη διάρκεια μίας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Κατηγορία μετοχών στις οποίες, προ της αποϋλοποίησης, αναγράφονταν σαφώς τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου Μετά την αποϋλοποίηση, η διαφοροποίηση ως προς τις ανώνυμες έγκειται στο ότι η εκδότρια εταιρεία έχει πλήρη εικόνα του μετοχολογίου της

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Είναι ένα ποσό σε ευρώ το οποίο καθορίζεται κατά τη σύσταση μίας εταιρείας, μπορεί να αναπροσαρμοστεί με διοικητικές αποφάσεις των μετόχων της, και συνήθως αντιστοιχεί στην αρχική αξία μίας μετοχής.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video