ΓΛΩΣΣΑΡΙ Όλοι οι Όροι

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Μέρισμα

Το ποσό που καταβάλλεται περιοδικά (συνήθως σε ετήσια βάση) στους μετόχους μίας εταιρείας και εκφράζει τα κέρδη της στο δεδομένο χρονικό διάστημα

ΜΟΥΕΝ - ΜΟΥΑΓΙΕΝ

Χρηματιστηριακή τακτική που έχει στόχο τη μεταβολή (συνήθως μείωση) της μέσης τιμής κτήσης μίας ανοδικά ή πτωτικά κινούμενης μετοχής με την αγορά νέων μετοχών.

ΜΕΛΗ Χ.Α.

Είναι οι χρηματιστηριακές εταιρείες, οι οποίες έχουν το δικαίωμα να διαβιβάζουν εντολές αγοράς ή πώλησης μετοχών στο σύστημα. Τα μέλη του ΧΑ

ΜΕΡΙΣΜΑ

Το μέρος των κερδών μίας ανώνυμης εταιρείας το οποίο διανέμεται στον κάτοχο μίας μετοχής. Ο μέτοχος εισπράττει το μέρισμα χωρίς υποχρέωση φορολόγησης.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video