ΓΛΩΣΣΑΡΙ Όλοι οι Όροι

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ (MARGIN ACCOUNT)

Χρηματιστηριακός λογαριασμός που δίνει τη δυνατότητα στον επενδυτή να επενδύσει σε χρηματιστηριακά προϊόντα χωρίς να καταβάλει την πλήρη αξία της θέσης που ανοίγει.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων διαιρεμένο με τον αριθμό των μετοχών. Είναι το πηλίκο των Ιδίων Κεφαλαίων μίας εταιρείας δια τον αριθμό των μετοχών της.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Εταιρική οικονομική κατάσταση που παρουσιάζει το αποτέλεσμα της λειτουργίας μίας εταιρείας στη διάρκεια της συγκεκριμένης οικονομικής χρήσης (κύκλος εργασιών, κόστη, έσοδα κ.α.) και καταλήγει στον υπολογισμό των λογιστικών κερδών ή ζημιών.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video