ΓΛΩΣΣΑΡΙ Όλοι οι Όροι

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το σύνολο των κεφαλαίων που έχουν συνεισφέρει στην εταιρεία οι μέτοχοι.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Σε περιπτώσεις που οι μέτοχοι παραιτηθούν του δικαιώματός τους για προνομιακή συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου, οι νέες μετοχές δύνανται να διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στο επενδυτικό κοινό.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Παρουσιάζει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας την τελευταία ημέρα της οικονομικής χρήσης.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video