ΓΛΩΣΣΑΡΙ Όλοι οι Όροι

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ (FUNDAMENTAL ANALYSIS)

Μεθοδολογία αξιολόγησης μίας εταιρίας στηριζόμενη στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και στην πρόβλεψη της μελλοντικής της κερδοφορίας.

ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Οι θεσμικοί επενδυτές ορίζονται από σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και είναι οι Τράπεζες, τα Αμοιβαία Κεφάλαια, οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και οι Ασφαλιστικές Εταιρείες.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video