ΓΛΩΣΣΑΡΙ Όλοι οι Όροι

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΚΩΝ

Η σχέση του EBITDA προς το σύνολο των τόκων που πλήρωσε η εταιρία. Αποτελεί ένδειξη της ταμιακής ευχέρειας της εταιρίας να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις προς τις τράπεζες.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Η σχέση του κόστους των προϊόντων που έχουν πουληθεί προς τα αποθέματα προϊόντων της εταιρίας. Αποτελεί ένδειξη του χρόνου που μεσολαβεί από την παραγωγή μέχρι την πώληση των προϊόντων.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

Η σχέση ιδίων προς συνολικών κεφαλαίων. Μας δείχνει το ποσοστό δανειακής επιβάρυνσης που έχει επωμιστεί η εταιρία. Μικρός δείκτης σημαίνει ότι τα περισσότερα κεφάλαια είναι ξένα.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Η σχέση των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Αποτελεί ένδειξη της ρευστότητας που έχει η εταιρία. Τιμή μεγαλύτερη της μονάδας σημαίνει ότι οι απαιτήσεις υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η σχέση των πωλήσεων προς τις απαιτήσεις που έχει η εταιρία από τους πελάτες της. Αποτελεί ένδειξη των πιστωτικών όρων που παρέχει η εταιρία στους πελάτες. Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης τόσο πιο σύντομα η εταιρία εισπράττει τις απαιτήσεις της.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η σχέση κόστους πωληθέντων- υποχρεώσεων προς προμηθευτές. Αποτελεί ένδειξη των πιστωτικών όρων που προσφέρονται στην εταιρία. Όσο μικρότερος ο δείκτης τόσο περισσότερες ημέρες έχει διαθέσιμες η εταιρία προτού εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο συνηθέστερος τρόπος διάθεσης μετοχών στο ευρύ κοινό με τρόπο που είναι προκαθορισμένος από απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Σε περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου οι υπάρχοντες μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στη διάθεση των νέων μετοχών με όρους που ανακοινώνονται.

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΙΜΩΝ

Ο βαθμός έντασης με τον οποίο μεταβάλλεται η τιμή μιας μετοχής. Μετοχές με μεγαλύτερη διακύμανση, έχουν μεγαλύτερο ρίσκο, άρα οι επενδυτές προσδοκούν και μεγαλύτερες αποδόσεις.

ΔΙΑΣΠΟΡΑ (FREE FLOAT)

Το ποσοστό των μετοχών της εταιρίας που δεν βρίσκεται στην κατοχή των βασικών μετόχων της αλλά είναι διεσπαρμένο στο επενδυτικό κοινό.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (OPTIONS)

Παράγωγο προϊόν στο οποίο ο αγοραστής αποκτά το δικαίωμα να πραγματοποιήσει εάν το επιθυμεί αγορά ή πώληση της υποκείμενης αξίας σε μία προκαθορισμένη τιμή και στιγμή στο μέλλον. Ο αγοραστής καταβάλει κάποιο αντίτιμο σήμερα για το δικαίωμα που αποκτά.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από ΑΕΔΑΚ και εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video