ΓΛΩΣΣΑΡΙ Όλοι οι Όροι

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συγκέντρωση των μετόχων μιας εταιρείας για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων τουλάχιστον μια φορά στη διάρκεια της χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση). Μπορεί να συγκληθούν και έκτακτες για τη λήψη άλλων αποφάσεων. Το ανώτατο όργανο μιας εταιρίας.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video