Νέα-Ειδήσεις για τις αγορές

Νέα 5ετή αμοιβαία κεφάλαια από Alpha και Eurobank με μέρισμα 3,1%

02-02-2023 08:15

Στόχος είναι να αποδίδεται ετήσιο εισόδημα με τη μορφή μερίσματος, υψηλότερο σε σύγκριση με το τρέχον επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων και ενδεχομένως υπεραπόδοση στη λήξη της επένδυσης. Πού τοποθετούνται.

Κερδισμένοι και χαμένοι του Γενάρη σε Ελλάδα και ξένες αγορές

02-02-2023 07:41

Οι δύο όψεις του πρώτου μήνα της χρονιάς. Ποιοι εγχώριοι τίτλοι υπεραπέδωσαν, ποιοι «χτυπήθηκαν» περισσότερο. Ποια περιουσιακά στοιχεία στις παγκόσμιες αγορές έδωσαν αποδόσεις με το βλέμμα σε πληθωρισμό και επιτόκια.

Intrakat: Από 2 Φεβρουαρίου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

31-01-2023 18:05

Οι Νέες Μετοχές που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

NBG Securities: Τα top picks για το 2023

31-01-2023 11:12

Τι εκτιμά για τη στρατηγική των ελληνικών μετοχών και τις προοπτικές του 2023 η Εθνική Χρηματιστηριακή. Γιατί προβλέπει ότι θα είναι μια χρονιά με δύο όψεις. Ποιες μετοχές επιλέγει.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video