Νέα-Ειδήσεις για τις αγορές

Λαζαράκου: Ανάγκη για κατάλληλο πλαίσιο εποπτείας στην πράσινη μετάβαση

21-11-2023 16:05

Στις θεσμικές διαδικασίες σε εξέλιξη σε τομείς όπως το greenwashing, αναφέρθηκε, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μέλος Δ.Σ., Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ. Σήμερα πάνω από 1,2 τρισ. ευρώ έχουν διοχετευθεί διεθνώς σε πράσινα funds.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video