TRADERS' επί των (συσχετιζόμενων) αγορών...

Ο επικείμενος ανοδικός επιτοκιακός κύκλος απαιτεί την προσοχή μας αναφορικά στην επιλογή των επιμέρους κλάδων προς επένδυση. Ανάλυση από τον Γιάννη Κανταρτζή του περιοδικού TRADERS'

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video