logoTraders
Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις εκδόσεις του περιοδικού TRADERS’, παρακαλώ πατήστε εδώ για να εγγραφείτε δωρεάν

Έξυπνες συναλλαγές σε πτώσεις των τιμών

Tα μυστικά του trading όταν... «κατηφορίζουν» οι αγορές.

Έξυπνες συναλλαγές σε πτώσεις των τιμών

Με αυτήν τη στρατηγική, εστιάζετε σε τίτλους που βρίσκονται σε μια ανώτερη καθοδική τάση στο ιστορικό των διαγραμμάτων. Μια ισχυρή πτώση τιμών κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών εκτέλεσης συναλλαγών, που προκλήθηκε από καθοδικά κενά, έχει εξασφαλίσει ότι η τιμή βρίσκεται για τα καλά στη μετακίνηση της κύριας τάσης. Το γεγονός ότι στο ενδιάμεσο δεν υπήρξε καθόλου χώρος για διορθώσεις, αυξάνει την πιθανότητα μιας αντίθετης μετακίνησης. Ο ειδικός ρόλος των καθοδικών κενών είναι ότι αυτά συχνά αποτελούν σημάδι μιας έντονης αδυναμίας σε αξίες υψηλής ρευστότητας. Η πίεση τιμής στις αντίστοιχες μετοχές εξαντλείται και μπορεί να αναπτυχθούν καλές ευκαιρίες για αγορά.

Πώς εντοπίζουμε υποψήφιες σε αυτήν την κατάσταση;

Οι ακόλουθες προϋποθέσεις είναι απαραίτητες για να εντοπίσουμε πιθανές υποψήφιες για συναλλαγή:

1. Υφιστάμενη καθοδική τάση

2. Έντονα προχωρημένη μετακίνηση μέσα στην τάση

3. Εξαιρετική πτώση τιμών λόγω κενών εντός των τελευταίων τριών έως πέντε ημερών εκτέλεσης συναλλαγών

Ένας τρόπος εκτέλεσης του πρώτου φιλτραρίσματος είναι να επιλέξετε τις υποψήφιές σας για συναλλαγή χρησιμοποιώντας τον απλό κινητό μέσο όρο (Simple Moving Average: ΜΑ). Παραδείγματος χάριν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους MA των τελευταίων 20 και 50 ημερών εκτέλεσης συναλλαγών. Σε μια καθοδική τάση θα πρέπει και οι δύο μέσοι όροι να παρουσιάζουν καθοδική τάση μέσα στις τελευταίες 20 ημέρες εκτέλεσης συναλλαγών, με τον ΜΑ (20) να καταγράφεται πιο χαμηλά από τον ΜΑ (50).

Η τρέχουσα τιμή των αξιόγραφων είναι επίσης κάτω από τον ΜΑ (20). Οι επιλεγμένες τιμές από το πρώτο βήμα υποβάλλονται τώρα σε περαιτέρω φιλτράρισμα. Θέλουμε μοτίβα διαγραμμάτων με το σενάριο που περιγράφεται στο διάγραμμα 1: Μια καθοδικής κατεύθυνσης τάση που έχει προχωρήσει πολύ στη μετακίνηση. Αυτό το σημείο μπορεί να εκτελεσθεί μέσω εξέτασης όλων των σχετικών διαγραμμάτων ή με τη βοήθεια λογισμικού. Για το φιλτράρισμα που βασίζεται σε λογισμικό, ορίστε τις παραμέτρους του προγράμματος διαγραμμάτων με τρόπο ώστε να παρουσιάζονται μόνο υποψήφιες που έχουν ήδη πέσει κάτω από το τελευταίο χαμηλό σημείο της υφιστάμενης καθοδικής τάσης.

Τέλος, ψάξτε για ισχυρές πωλήσεις που προκλήθηκαν από το σχηματισμό καθοδικών κενών. Δύο έως τρεις ημέρες με κενά δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο μέσα σε τρεις έως πέντε διαδοχικές ημέρες εκτέλεσης συναλλαγών. Όσο πιο επιθετική είναι η πτώση τιμών λόγω των κενών, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα μιας αντίθετης μετακίνησης. Τουλάχιστον στην περίπτωση απουσίας αρνητικών ειδήσεων σχετικά με την πτώση τιμών. Καθώς η διαμόρφωση αυτής της κατάστασης διαρκεί μερικές ημέρες, στην πράξη έχει αποδειχθεί χρήσιμη η δημιουργία μιας λίστας παρακολούθησης. Προκειμένου να εξετάσετε έναν μεγάλο αριθμό αξιών χωρίς να πρέπει να ξοδέψετε πολύ χρόνο, φιλτράρετε τα κενά με το λογισμικό των διαγραμμάτων σας. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2, μπορείτε να δείτε, με μια πρόσθετη στήλη στον πίνακα με τα εξεταζόμενα αξιόγραφα, την ποσοστιαία αλλαγή μεταξύ της τιμής κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας εκτέλεσης συναλλαγών και της τιμής ανοίγματος της τρέχουσας ημέρας εκτέλεσης συναλλαγών.

Οι αξίες με αρνητικά σημεία δείχνουν καθοδικά κενά και τοποθετούνται στη λίστα παρακολούθησης για περαιτέρω παρατήρηση. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα διαγραμμάτων σας δεν παρέχει μια τέτοια λύση, προσθέστε τρεις επιπλέον στήλες στον πίνακα των εξεταζόμενων αξιόγραφων: η πρώτη με την τιμή κλεισίματος της τελευταίας ημέρας εκτέλεσης συναλλαγών, η δεύτερη με την τιμή ανοίγματος της τρέχουσας ημέρας εκτέλεσης συναλλαγών και η τρίτη με τη διαφορά των δύο αξιών. Στη συνέχεια καταγράψτε αρνητικές αποκλίσεις στη λίστα παρακολούθησης.

Ο σχηματισμός αντιστροφής για επιβεβαίωση της συναλλαγής

Οι διακυμάνσεις των τιμών των τελευταίων ημερών εκτέλεσης συναλλαγών χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθεί μια λίστα με ελκυστικές υποψήφιες προς συναλλαγή. Εάν οι ισχυρές πτώσεις τιμών δεν εμφανίστηκαν μέσω αρνητικών ειδήσεων, οι αγοραστές θα πρέπει τώρα να πάρουν και πάλι το σκήπτρο στα χέρια τους και να οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών.

Το στήσιμο συναλλαγής για μια είσοδο σε ημερήσια βάση

Περιμένετε μέχρις ότου αναπτυχθεί μια κατάσταση αντιστροφής στο διάγραμμα αμέσως μετά από το ξεπούλημα - αυτό επισημαίνει μια αυξημένη πιθανότητα για ανερχόμενες τιμές. Τα hammer-candles ή reversal-candles που συζητήθηκαν ήδη στο 1ο και 2ο μέρος, χρησιμοποιούνται στο ημερήσιο διάγραμμα. Η θέση συναλλαγής θα ανοιχτεί την επόμενη ημέρα εκτέλεσης συναλλαγών μόνο εάν οι τιμές συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Σύμφωνα με αυτό, δεν αγοράζετε μέσω εντολής αγοράς, αλλά τοποθετείτε μια εντολή stop-buy πάνω από το υψηλό του κεριού σήματος. Εάν μετά από την ημέρα του κεριού σήματος, ακολουθεί μια καθημερινή ημέρα που δεν ενεργοποιεί την εντολή, διαγράφεται και πάλι.

Αρχικό στοπ και trailing-stop σε καθημερινή βάση

Μόλις οι τιμές φτάσουν σε νέα χαμηλά, η θέση πρέπει να κλείσει. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να τοποθετήσετε ένα στοπ ακριβώς κατά το άνοιγμα της θέσης κάτω από το χαμηλό της προηγούμενης καθοδικής μετακίνησης. Εάν η θέση σας είναι όπως αναμένεται στο κέρδος, μετακινήστε το στοπ χρησιμοποιώντας παραδείγματος χάριν τη μέθοδο bar-by-bar. Ωστόσο, στην αρχή δώστε στη συναλλαγή κάποιο χώρο και μην μεταφέρετε το στοπ πολύ κοντά. Εναλλακτικά, μπορείτε μόνο να μετακινήσετε την τιμή της αρχικής αντιστάθμισης προς την τιμή αγοράς εάν είστε κατά πολύ μέσα στο κέρδος ώστε να έχετε ήδη κερδίσει το ρίσκο.

Το στήσιμο συναλλαγής και είσοδος σε ενδοημερήσια βάση

Εάν θέλετε να ανοίξετε τη θέση σας εντός της τρέχουσας ημέρας εκτέλεσης συναλλαγών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις τάσεις στoυς κατώτερους χρονικούς ορίζοντες. Η τάση που επιλέγεται από εσάς φαίνεται ως καθοδική τάση κατά τη διάρκεια της πτώσης τιμών. Για το άνοιγμα μιας συναλλαγής πρέπει να διαμορφωθεί στο διάγραμμα μια αντίθετη τάση. Χρησιμοποιείτε αυτήν την τάση για να ανοίξετε τη θέση και για να μετατοπίσετε τα στοπ.

Αρχική αντιστάθμιση και trailing-stop σε ενδοημερήσια βάση

Τοποθετείτε το πρώτο στοπ για τη συναλλαγή σας κάτω από το χαμηλό της καθοδικής μετακίνησης, ακριβώς όπως κάνατε με το ημερήσιο στήσιμο της συναλλαγής. Οι στόχοι κατοχύρωσης κέρδους καθορίζονται με τη βοήθεια trailing-stop στην τάση διόρθωσης της συναλλασσόμενης τάσης.

Καθορισμός στόχων κατοχύρωσης κέρδους

Αυτή η στρατηγική θα πρέπει επίσης να διατηρεί τη θέση σας ενεργή για όσο το δυνατόν περισσότερο. Καθώς πρόκειται για μια συναλλαγή ενάντια στην τάση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εντολή limit sell για να τοποθετήσετε ένα στοχευόμενο κέρδος στο εύρος περίπου του 50 τοις εκατό του επιπέδου της προηγούμενης καθοδικής μετακίνησης στην αγορά.
 

Συμπέρασμα

Επίσης, σε αυτό το στήσιμο δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για πτώσεις τιμών. Απλά περιμένετε έως ότου η αγορά σας δείξει ότι θα επιστρέψουν οι αγοραστές και μόνο τότε πρέπει να είστε ενεργοί. Κατά αυτόν τον τρόπο, αποφεύγετε αυτό που λέμε «άρπαγμα ενός μαχαιριού σε πτώση».

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video