logoTraders
Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις εκδόσεις του περιοδικού TRADERS’, παρακαλώ πατήστε εδώ για να εγγραφείτε δωρεάν

Επιτυχημένες συναλλαγές με τη βοήθεια... ειδήσεων

Μια εναλλακτική στρατηγική για τη μείωση της μεταβλητότητας.

Επιτυχημένες συναλλαγές με τη βοήθεια... ειδήσεων

Σε αυτό το άρθρο θα παρουσιαστεί μια στρατηγική εκτέλεσης συναλλαγών που βασίζεται στη μεταβλητότητα και στοχεύει ειδικά στο Event Trading. Βάσει δύο δεικτών, αναλύονται συστηματικά οι εξάρσεις της μεταβλητότητας σε συνάρτηση με τις ειδήσεις.

» Το θέμα

Σχεδόν κάθε ενεργός επενδυτής γνωρίζει τη συμπεριφορά των πορειών, πριν και μετά από σημαντικά γεγονότα για τις χρηματαγορές. Πριν από σημαντικά γεγονότα, οι πορείες συχνά δεν έχουν κατεύθυνση και συνήθως παραμένουν παγιδευμένες σε στενά περιθώρια, μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης. Αμέσως μετά την δημοσίευση ή την επικοινωνία, δηλαδή, σε διάστημα χιλιοστών του δευτερολέπτου, ενεργοποιούνται τα αυτοματοποιημένα συστήματα εκτέλεσης συναλλαγών των θεσμικών επενδυτών – και των επενδυτών υψηλής συχνότητας – και επιτρέπουν στις τιμές να εκτινάσσονται εμπρός και πίσω με ιδιαίτερη μεταβλητότητα. Για λίγα δευτερόλεπτα μετά από τη δημοσίευση, πολύ λίγοι άνθρωποι θα έχουν αντιδράσει λόγω μιας ορθολογικής ανάλυσης. Μόνο με τη διεύρυνση του ανοίγματος θα εμφανιστεί μια σαφής ή λιγότερο σαφής άποψη ή μετακίνηση τιμής. Το EUR/USD αποτελεί συνήθως ένα αξιόπιστο σεισμογράφο γεγονότων με βιώσιμες «επιπτώσεις αγοράς» που, αλλιώς, μπορεί να χαρακτηριστεί «Game Changer».

Εάν υπάρχει αντίκτυπος στην αγορά, θα πρέπει στη συνέχεια, σχετικά σύντομα μετά από τη δημοσίευση, να φανεί μια βιώσιμη κατεύθυνση της τιμής. Η θέση μας κατά συνέπεια είναι ότι μετά από σημαντικά γεγονότα, οι στρατηγικές παρακολούθησης τάσης θα μπορούσαν να αποτελούν μια αξιόλογη προσέγγιση. Στη συνέχεια θέλουμε να πραγματοποιήσουμε αναδρομικό έλεγχο αυτής της θέσης με ένα κατάλληλο στήσιμο δεικτών.

Το στήσιμο δεικτών

Εάν οι επενδυτές θέλουν να συναλλάσσονται αποκλειστικά βάσει γεγονότων, συνήθως εξετάζεται το οικονομικό ημερολόγιο για τον εντοπισμό «Market Mover Events». Θέλουμε να ακολουθήσουμε μια διαφορετική πορεία και να εκμεταλλευτούμε γεγονότα στον δείκτη μέσου πραγματικού εύρους (Average True Range - ATR). Ο ATR είναι ένας ευρέως διαδεδομένος δείκτης και αντιπροσωπεύει μια μέτρηση της μεταβλητότητας.

Στο διάγραμμα 1 βλέπουμε το διάγραμμα των 3 λεπτών του EUR/USD και από κάτω τον σχετιζόμενο ATR για τις πέντε τελευταίες περιόδους. Αυτή η ενότητα δείχνει με σαφήνεια πώς το γεγονός ενεργοποιεί λειτουργίες ταξινόμησης. Σχεδόν πάντα, όταν υπήρξαν σημαντικές δημοσιεύσεις ή σχετικές ειδήσεις, η γραμμή του ATR εκτοξεύτηκε πάνω από πέντε περιόδους από το σύνηθες εύρος διακύμανσης. Έτσι, μπορούμε να καθορίσουμε ένα σχετικά μοναδικό στίγμα που μετά από υπερβατικά σήματα, ο δείκτης ATR στο διάγραμμα των 3 λεπτών του EUR/USD μετακινείται πέρα από τις συνήθεις πορείες. Για τις συναλλαγές μας βάσει γεγονότων ορίζουμε το επίπεδο το οποίο σηματοδοτεί ότι κάτι συμβαίνει στα 20 pip. Έτσι, όταν ο ATR 5-περιόδων για το διάγραμμα των 3 λεπτών του EUR/USD ξεπεράσει τα 20 pip, το στήσιμό μας είναι ενεργό και μπορούμε να προετοιμαστούμε για συναλλαγή μέσα στα επόμενα λεπτά.

Εάν ο ATR 5 περιόδων πέσει πίσω από το στίγμα των 20 pip, θα μπορούμε να συνεχίσουμε να υποθέτουμε ότι μετά από μια ακραία μεταβλητότητα στα πρώτα λεπτά, οι τιμές επανήλθαν σε πιο ήρεμα νερά. Από αυτό το σημείο, θέλουμε να ψάξουμε για μια συναλλαγή παρακολούθησης τάσης. Για να καθορίσουμε την κατεύθυνση της τάσης, χρησιμοποιούμε τον δείκτη Super Trend με ρυθμίσεις παραμέτρων πέντε περιόδων και έναν παράγοντα ίσο με πέντε. Ο Super Trend είναι μια κυλιόμενη γραμμή στοπ και γραμμή αντιστροφής στο διάγραμμα της παρατηρούμενης τιμής, που υπολογίζεται με βάση τη μεταβλητότητα.

Ο δείκτης περιλαμβάνει δύο παραμέτρους, η πρώτη των οποίων είναι η περίοδος που δίνει το μήκος του υπολογισμού της μέσης μεταβλητότητας. Η δεύτερη παράμετρος είναι ο παράγοντας που καθορίζει την απόσταση της γραμμής του δείκτη super trend στην τρέχουσα τιμή. Ο παράγοντας καθορίζει πόσες φορές η μέση μεταβλητότητα εισέρχεται στην απόσταση από την πορεία. Ο δείκτης super trend μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως καθαρό φίλτρο τάσης, όσο και ως stop-loss ή πλήρες σύστημα εκτέλεσης συναλλαγών. Στην περίπτωσή μας, εάν η τιμή είναι πάνω από τη γραμμή Super Trend αφότου ο ATR έχει πέσει κάτω από το στίγμα των 20 pip, ξεκινά μια συναλλαγή αγοράς. Αν η αναλογία EUR/USD είναι κάτω από τη γραμμή super-trend, ανοίγει συναλλαγή πώλησης.

Το διάγραμμα 2 παρουσιάζει το στήσιμο Event Trading με βάση ένα σήμα αγοράς. Το στήσιμο των δεικτών μας θα επιβεβαιώσει ή θα διαψεύσει ότι μετά από ένα αντίκτυπο γεγονότος, υπάρχει συντονισμός βασικών παικτών της αγοράς για την περαιτέρω ανάπτυξη της τιμής. Με μια συναλλαγή, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία για μια σταθερή τάση, που προκύπτει από συναίνεση σημαντικών ομάδων από συμμετέχοντες στην αγορά.

Εφόσον ανοιχθεί μια θέση, το στοπ ορίζεται στα 50 pip  και το στοχευόμενο κέρδος στα 200 pip. Σε αυτό το σημείο, το stop-loss και το στοχευόμενο κέρδος θα μπορούσαν να βελτιστοποιηθούν περαιτέρω, εφαρμόζοντας, για παράδειγμα, ξανά τον ATR, αλλά θέλουμε να διατηρήσουμε τον πρώτο αναδρομικό έλεγχο σχετικά απλό. Εάν κρίνεται απαραίτητο, κάθε Παρασκευή στις 20:00 κλείνουμε ανοικτές θέσεις.

Καμπύλη απόδοσης και αναδρομικός έλεγχος

Ο αναδρομικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε για την περίοδο από τις 06/01/2012 έως τις 31/05/2016, δείχνοντας μια συνολική απόδοση 3861 δολαρίων προ εξόδων, κάθε φορά που γινόταν συναλλαγή mini lot σε EUR/USD.

Το διάγραμμα 3 παρουσιάζει την πορεία της καμπύλης απόδοσης και ο πίνακας 1 δείχνει τη λεπτομερή έκθεση απόδοσης της στρατηγικής.

Ο παράγοντας κέρδους ήταν 1,81 και ο συνολικός αριθμός συναλλαγών για τον αναδρομικό έλεγχο ήταν 198. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το μέγιστο μέγεθος απωλειών με 423 δολάρια ΗΠΑ ήταν σχετικά χαμηλό σε σύγκριση με τα συνολικά αποτελέσματα. Ως αρνητικό καταλογίζεται το γεγονός ότι η καμπύλη απόδοσης της στρατηγικής εκτέλεσης συναλλαγών κινήθηκε πλαγίως για σχεδόν ένα χρόνο.

Συμπέρασμα

Με βάση την παρατήρησή μας στην αγορά στο πλαίσιο των γεγονότων, έχουμε διαμορφώσει ένα στήσιμο δείκτη που θα μας παράσχει μια ένδειξη για το αν σε αυτές τις περιπτώσεις αξίζει μια συναλλαγή τάσης. Στη συνέχεια, αναπτύξαμε τη στρατηγική εκτέλεσης συναλλαγών βάσει γεγονότων που προτείνει συστηματικές συναλλαγές τάσης μετά από «MarketMover Events». Η ιδέα ήταν να πηγαίνουμε προς την κατεύθυνση της κυρίαρχης τάσης όταν πολλοί επενδυτές και θεσμικοί αντιδρούν στις ειδήσεις και στην τιμή της μετοχής.

Εάν μετά από σημαντικές ειδήσεις προκύψει μια σαφής τάση, αυτή η τάση μπορεί να πάει μακριά. Ο αναδρομικός έλεγχος του στησίματος δείκτη που χρησιμοποιούμε για τα τελευταία τέσσερα χρόνια δείχνει ότι αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να είναι ένα καλό συμπλήρωμα σε ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο συστήματος. Όπως συμβαίνει με πολλές προσεγγίσεις παρακολούθησης τάσης, το hit rate είναι χαμηλό και οι περίοδοι αρνητικών επιδόσεων μπορεί να διαρκούν πολύ. Αλλά γενικά, η απόδοση των τελευταίων ετών δείχνει ότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των επιπτώσεων από γεγονότα και το σχηματισμό νέων τάσεων στο EUR/USD που μπορεί να χρησιμοποιηθεί συστηματικά. «

  

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video