logoTraders
Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις εκδόσεις του περιοδικού TRADERS’, παρακαλώ πατήστε εδώ για να εγγραφείτε δωρεάν

Trading με μοντέλα υπολογισμού

Πώς ο επενδυτής αποκτά μια συνολική εικόνα της κατάστασης της αγοράς.

Trading με μοντέλα υπολογισμού

Οι δυνατότητες περισυλλογής πληροφοριών σήμερα είναι τεράστιες. Ακόμη και οι ιδιώτες επενδυτές είναι σε θέση να αποκτήσουν μια πολύ καλή, περιεκτική επισκόπηση της τεχνικής κατάστασης των διεθνών χρηματιστηρίων. Υπό την προϋπόθεση ότι κάποιος διαθέτει ένα λογισμικό χρηματαγοράς με λειτουργίες πίνακα και τις δυνατότητες γραφικών της τρέχουσας έκδοσης του Excel.

«Να αγοράσω τώρα ή είναι καλύτερα να περιμένω; Αυτή είναι πιθανώς μια από τις πιο συνήθεις ερωτήσεις κάθε επενδυτή. Κι εδώ το γενικό περιβάλλον για τις μετοχές διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επενδυτική απόφαση. Σε γενικές ανοδικές φάσεις, σχεδόν όλες οι μετοχές υποστηρίζονται από το καλό κλίμα και την επικρατούσα αισιοδοξία των επενδυτών, ενώ σε ισχυρά πτωτικές αγορές, επίσης ισχυρές μετοχές εισέρχονται συχνά σε καθοδική πορεία. Αν εσείς, ως παίκτης που παρακολουθεί τάσεις, μπορείτε να επιλέξετε λογικές θέσεις, θα μπορέσετε να αποφύγετε τις αδύναμες φάσεις και να κάνετε ένα διάλειμμα στις επενδύσεις, μέχρις ότου παρουσιαστεί μια γενική βελτίωση στην προδιάθεση.

Απόκτηση και επεξεργασία δεδομένων

Ισχυρά προγράμματα χρηματιστηρίων μετοχών μπορούν να σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε τα δεδομένα σύμφωνα με τις δικές σας ιδέες. Χρησιμοποιώντας λογισμικά όπως τα Tai Pan ή market maker σε σχέση με τις δυνατότητες γραφικής παρουσίασης που προσφέρονται από ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων, όπως το Excel, μπορείτε να ξοδέψετε λίγο χρόνο για τη δημιουργία ουσιαστικών αναλύσεων. Με αυτό τον τρόπο, αποκτάτε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την επικρατούσα κατάσταση της αγοράς.

Το διάγραμμα 1 δείχνει ένα διάγραμμα στηλών που σας δίνει μια πλήρη επισκόπηση των σημαντικότερων επενδυτικών αγορών σε όλο τον κόσμο. Ας δούμε πώς δημιουργήθηκε η εικόνα. Μετά από την επιλογή των αγορών, όλες οι μετοχές που αναφέρονται σε κάθε δείκτη, αξιολογούνται σύμφωνα με τις τεχνικές πτυχές (σχετική ισχύς*, MACD (Σύγκλιση/απόκλιση κινητού μέσου όρου)* και RSI (δείκτης σχετικής ισχύος). Εάν ο δείκτης για τη μετοχή είναι θετικός, θα λάβει έναν θετικό πόντο. Αντίθετα, αν ο δείκτης είναι αρνητικός, απονέμεται ένα αρνητικό σημείο.

Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζεται ένα σκορ για κάθε μετοχή. Ως μέγιστη θετική βαθμολογία, η μετοχή παίρνει «1» (πολύ καλά) και για μέγιστη αρνητική βαθμολογία παίρνει «6» (ανεπαρκής). Καθώς είστε εξοικειωμένοι με το σχολικό σύστημα βαθμολόγησης από «πολύ καλά» (1) ως «ικανοποιητικά» (6), μπορείτε εύκολα να κατανοήσετε τα γραφικά για τους ερασιτέχνες της αγοράς. Μόλις στο τέλος των στηλών υπολογιστεί και απεικονιστεί μια «μέση βαθμολογία» για κάθε αγορά, οι καταγεγραμμένες αγορές μετοχών αποκτούν τελικά έναν μέσο όρο βαθμολογίας (διακεκομμένη γραμμή). Αυτό σας επιτρέπει να εντοπίζετε γρήγορα αποκλίσεις των επιμέρους αγορών από τον γενικό διεθνή μέσο όρο.

Έτσι, μπορεί να γίνει μια αναθεώρηση του κλίματος της μετοχής βάσει της συμπεριφοράς της τάσης ενός μεγάλου αριθμού μετοχών.

Ερμηνεία

Ποια συμπεράσματα μπορούν τώρα να εξαχθούν από αυτό το γραφικό παράδειγμα για τους περασμένους μήνες; Η συνολική εκτίμηση της ποιότητας της τάσης στις διεθνείς αγορές έχει μέσο όρο 3,03 (μέσος όρος). Αυτό αντιστοιχεί σε «ικανοποιητικό». Αυτό είναι ελαφρώς καλύτερο από το συνολικό μέσο όρο (3,5). Στην πραγματικότητα, η τιμή αυτή βρίσκεται μαθηματικά στην ίδια απόσταση μεταξύ του «πολύ καλά» (1,0) και «ανεπαρκές» (6,0). Επομένως, η γενική κατάσταση της χρηματαγοράς κατά την ημερομηνία συγγραφής είναι ελαφρώς υψηλότερη από το μέσο όρο - «ικανοποιητική». Εντυπωσιακή είναι η παραπάνω μέση κατάσταση των γερμανικών υπο-δεικτών, καθώς και των δεικτών της Βόρειας Αμερικής. Τα χρηματιστήρια εμπορευμάτων στο Τορόντο και το Σίδνεϊ σίγουρα κερδίζουν και πάλι από τις υψηλότερες τιμές βασικών εμπορευμάτων σε χρυσό, ασήμι και πετρέλαιο.

Επειδή, ιδίως στους δείκτες αυτών των χρηματιστηρίων, υπάρχει μια σειρά από μετοχές εξόρυξης χρυσού και πετρελαίου. Μια τέτοια επισκόπηση μπορεί συνεπώς να δώσει σε έναν επενδυτή παρακολούθησης τάσης μια πρώτη εντύπωση για το αν και σε ποια αγορά μπορεί να μπει. Στη συνέχεια μπορεί να εξετάσει αναλυτικά τις μετοχές της πιο υποσχόμενης αγοράς και να εξετάσει σήματα αγοράς ή μετοχές που αποκτούν τάση. Ανάλογα με τη μέση κατάσταση των αγορών, μπορεί επίσης να προσδιορίσει το ποσοστό των επενδύσεών του.

Μια περαιτέρω δυνατότητα

Φανταστείτε ότι κοιτάζετε το διάγραμμα μιας μετοχής ή ενός δείκτη και δεν υπάρχει κλίμακα ούτε στον άξονα του X, ούτε σε εκείνον του Ψ. Έχετε συνεπώς κάποιον προσανατολισμό για το χρονικό επίπεδο που βρίσκεται η τιμή; Ανάλογα με την εξέλιξη της πορείας, μπορεί να έχετε την εντύπωση ότι υπάρχει μία ανοδική τάση. Αν εμφανίσουμε την κλίμακα και μεγεθύνουμε το διάγραμμα σε μια περίοδο ενός έτους, θα συνειδητοποιήσουμε ότι είναι το διάγραμμα του DAX, που από τα μέσα Απριλίου του 2015 βρίσκεται σε διόρθωση - για πάνω από ένα χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι η εντύπωση που παίρνουμε για μια αγορά από την εξέταση ενός διαγράμματος και μόνο, εξαρτάται και από την εξέταση της περιόδου.

Ο DAX μπορεί κάλιστα, για μερικές ημέρες ή ακόμα και για λίγες εβδομάδες, να πηγαίνει προς τα πάνω χωρίς να αφήνει την υψηλότερη, μακροπρόθεσμη πτωτική τάση. Τι θα λέγατε να εντοπίζαμε όλες τις τρέχουσες φάσεις τάσης (βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες) για ένα μεγάλο αριθμό αγορών και να εξαγάγαμε ένα μέσο όρο; Αυτό θα σας δείξει προς τα πού τείνουν οι αγορές όχι μόνο σε ένα, αλλά σε διαφορετικά χρονικά επίπεδα. Για το σκοπό αυτό, οι πιο σημαντικές αγορές σε όλο τον κόσμο, όπως σας είναι ήδη γνωστό από το διάγραμμα 1, εξετάζονται επίσης από τεχνικής άποψης. Το αποτέλεσμα είναι έτοιμο για καλύτερη εκπροσώπηση με τη μορφή βαρόμετρου, που αποτελείται από αρκετές «βελόνες» (διάγραμμα 2).

Αυτή τη φορά, στα προαναφερθέντα διαφορετικά χρονικά επίπεδα, αναπαράγονται οι βελόνες με τα διαφορετικά χρώματα. Σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο επίπεδο (κόκκινη και πορτοκαλί βελόνα) βλέπετε ότι έχουμε, στην παρούσα ημερομηνία, μια παγκοσμίως, κατά μέσο όρο, καλή (Προσέξτε το «2.0») ανάπτυξη τάσης στους διεθνείς δείκτες. Μόνο για τη μακροπρόθεσμη οπτική (μπλε βελόνα) οι αγορές «σκοντάφτουν» και επί του παρόντος αξιολογούνται μόνο ως «επαρκείς» (4.0). Κατά μέσο όρο, έχουμε μια απολύτως αποδεκτή τάση ποιότητας «2,7» («απλά καλά»). Αυτό υποδεικνύεται από την πράσινη βελόνα.

Οι έγχρωμοι αριθμοί γύρω από την πλήμνη του βαρόμετρου δείχνουν την αλλαγή στην αντίστοιχη βελόνα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Έτσι, η μπλε βελόνα, για παράδειγμα, σε μηνιαία σύγκριση, έχει βελτιωθεί πρόσφατα (μακροπρόθεσμα) με 0,5 μονάδες, από 4,5 σε 4,0. Η πορτοκαλί βελόνα που προέκυψε την προηγούμενη εβδομάδα εξακολουθεί να έχει μια αξία 3.1 και έχει βελτιωθεί κατά περίπου 1.0 έως 2.1.

Συμπέρασμα

Και τα δύο μοντέλα θα σας δώσουν μια ιδέα για τις δυνατότητες που προσφέρονται σήμερα στους ιδιώτες επενδυτές κατά την αποτίμηση του κλίματος των μετοχών. Για την πρώτη εικόνα, απαιτείται μια καθημερινή προσπάθεια για 25 λεπτά, για το δεύτερο βίντεο μόνο για λίγα δευτερόλεπτα.

Αν και τα δύο μοντέλα βασίζονται σε διαφορετικά μοντέλα υπολογισμού, καταλήγουν σε παρόμοιο αποτέλεσμα, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στο «απλά καλό» και «ικανοποιητικό» για τις αγορές μετοχών. Αυτό είναι ένα επαρκές αποτέλεσμα για επενδύσεις σε μετοχές. «

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video