logoTraders
Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις εκδόσεις του περιοδικού TRADERS’, παρακαλώ πατήστε εδώ για να εγγραφείτε δωρεάν

H τεχνική σχεδίασης διαγραμμάτων

Tα οριζόντια «κανάλια», οι αντιστάσεις και οι στηρίξεις.

H τεχνική σχεδίασης διαγραμμάτων

Τα Chart channels (κανάλια) ανήκουν σε οποιαδήποτε εργαλειοθήκη τεχνικών αναλυτών. Ωστόσο, η αναγνώρισή τους είναι πολύ υποκειμενική, γεγονός που καθιστά μια αλγοριθμική εφαρμογή δύσκολη. Σε αυτό το άρθρο, ο συντάκτης θα εξηγήσει πώς μπορούμε να κάνουμε τα οριζόντια κανάλια αντικειμενικά υπολογίζοντας το βέλτιστο εξ αυτών, με τη δημιουργία στησιμάτων τα οποία βασίζονται στα επίπεδα στήριξης και αντίστασης των καναλιών.

 » Στην αυτοματοποιημένη ανάλυση διαγραμμάτων, το εύρος της ανάπτυξης των τιμών είναι υψίστης σημασίας. Μπορούν ιδιαίτερα να αναλυθούν παράλληλα επίπεδα στήριξης και αντίστασης χρησιμοποιώντας το εύρος, είτε επιταχύνονται είτε επιβραδύνονται οι υφιστάμενες τάσεις.

Τα οριζόντια κανάλια μπαίνουν στο παιχνίδι όταν προσπαθούμε να βρούμε ένα εύρος σταθεροποίησης. Πολλά γνωστά συστήματα όπως η προσέγγιση CANSLIM του William O’Neil, η ανάλυση σταδίων του Weinstein, το σύστημα Box του Nicolas Darvas και σχεδόν κάθε γνωστή στρατηγική παρακολούθησης τάσης, εξαρτώνται από οριζόντια κανάλια για πρόσβαση στην έναρξη μιας νέας τάσης, ενός νέου σταδίου ή πλαισίου. Αλλά ακόμα κι αν όλα τα οριζόντια κανάλια είναι εύκολο να καθοριστούν - χρειαζόμαστε μόνο δύο επίπεδα τιμών - εξακολουθούν να παραμένουν πολύ υποκειμενικά σχετικά με τον ακριβή ορισμό αυτών των επιπέδων τιμών. Ο Richard Davoud Donchian μάς έχει ήδη δώσει, εδώ και πολύ καιρό, την παλαιότερη, ίσως την πιο δημοφιλή και σίγουρα πιο χρήσιμη μέθοδο για τον ορισμό οριζόντιων καναλιών.

 Κανάλι Donchian

Αν και πλέον αναφέρονται ως «x bar low / high», ο Richard Donchian είχε αρχικά δώσει στα κανάλια το όνομά του. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά η διαγραμματική τεχνική εφαρμογή μαθηματικών συναρτήσεων του ελάχιστου (min) και του μέγιστου (max). Βασικά, τα κανάλια έχουν την προέλευσή τους στο γεγονός ότι εξετάζουμε μια προγενέστερη χρονική περίοδο και βλέπουμε το χαμηλότερο σημείο (σε γραμμή στήριξης) ή την κορυφή (σε γραμμή αντίστασης). Εμείς (ή και ο Donchian) θα μπορούσαμε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουμε την τιμή κλεισίματος για τον ορισμό των καναλιών.

Το διάγραμμα 1 είναι της VMware, Inc., με μια άνω γραμμή καναλιού Donchian (αντίσταση) σε μια περίοδο 59 ημερών και μια κάτω γραμμή καναλιού Donchian (στήριξη) σε μια περίοδο 16 ημερών. Αν πάμε από τα δεξιά προς τα αριστερά, η κορυφή κατά τις τελευταίες 59 ημέρες σημειώθηκε στα 27,21 δολάρια ΗΠΑ, ενώ το χαμηλότερο κατά τις τελευταίες εκείνες 16 ημέρες ήταν στα 20,02 δολάρια ΗΠΑ. Αυτές οι γραμμές σημειώνονται στο διάγραμμα με μαύρο, με τα σύμβολα D59 ή D16. Σημειώστε ότι το πιο πρόσφατο κερί δε λαμβάνεται ποτέ υπόψη κατά τον υπολογισμό του υψηλότερου ή χαμηλότερου επιπέδου, καθώς αυτό θα υποδείκνυε ότι οι γραμμές καναλιών δε θα μπορούσαν ποτέ να παραβιαστούν.

Αν, για παράδειγμα, το τρέχον κερί είχε ένα υψηλότερο υψηλό από το υψηλότερο επίπεδο κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου, αυτό θα υποδείκνυε ένα ανοδικό ξέσπασμα. Αυτό θα σήμαινε ότι το τρέχον υψηλό θα πρέπει εξ ορισμού να είναι το ανώτερο κανάλι Donchian που φυσικά δεν θα παραβιαζόταν (και επίσης ποτέ δεν θα μπορούσε να παραβιαστεί). Το ίδιο ισχύει και για την κάτω γραμμή του καναλιού Donchian.

 Κανάλι Chartmill

Όπως συμβαίνει με τους περισσότερους δείκτες τεχνικών διαγραμμάτων, και τα απλά πράγματα όπως το κανάλι Donchian μπορούν ακόμα να είναι υποκειμενικά. Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι ποιά θα πρέπει να είναι η διάρκεια της προηγούμενηε περιόδου ή ποιά θα ήταν η καταλληλότερη χρονική στιγμή. Ας πάρουμε ως παράδειγμα το υψηλό των 40 ή 50 περιόδων. Εάν κάποιος ψάχνει μια τέτοια βέλτιστη αξία με βάση τα προηγούμενα δεδομένα, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος του curve fitting σε ένα σύστημα. Άρα, ποια περίοδο πρέπει να επιλέξετε; Εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι τα κανάλια Chartmill. Είναι εκατό τοις εκατό αντικειμενικά – όσον αφορά τον ορισμό και την εφαρμογή τους – επειδή δεν απαιτούνται παράμετροι. Δεύτερον, προσαρμόζονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο τιμής, χρόνου και μεταβλητότητας.

Τα κανάλια Chartmill στοχεύουν στον εντοπισμό μιας βέλτιστης ισορροπίας μεταξύ των καναλιών, τα οποία έχουν κατά προτίμηση το μεγαλύτερο δυνατό μήκος, και την ίδια στιγμή προσπαθούν να μείνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους - ελάχιστο πλάτος καναλιού με μέγιστο μήκος. Ρίξτε άλλη μια ματιά στο διάγραμμα 1. Θα δείτε ότι το D59 είναι στην ίδια ευθεία με το D101. Άρα, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 59 ημερών είναι στην πραγματικότητα ίσο με το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 101 ημερών.

Για περασμένη περίοδο 59 ημερών θα είχατε ανάλογα το μήκος επιπλέον 42 ημερών χωρίς να πρέπει να διευρύνετε το κανάλι. Κατά συνέπεια, για ένα κανάλι υπάρχουν δύο διαστάσεις: το μήκος και το πλάτος. Και όσο αυτό είναι σύνηθες σε κάθε τεχνικό αναλυτή, οι άνω και κάτω γραμμές ενός καναλιού δεν πρέπει απαραίτητα να έχουν το ίδιο μήκος. Η κατακόρυφη διάσταση ενός καναλιού αντιπροσωπεύεται από το πλάτος του. Μια απομονωμένη οριζόντια γραμμή είναι μονοδιάστατη και έχει μόνο μήκος, αλλά από μόνη της δεν έχει ύψος (ή πλάτος). Ένα κανάλι που αποτελείται από δύο γραμμές καναλιού έχει πράγματι ένα ύψος που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ των επιπέδων τιμών των δύο γραμμών καναλιού. Αυτές οι δύο διαστάσεις ενός καναλιού, που εκπροσωπούνται από το μήκος και το πλάτος, αποτελούν αντίθετες δυνάμεις.

Όσο πιο ευρύ είναι ένα κανάλι, τόσο περισσότερα ιστορικά ποσοστά υπάρχουν μεταξύ των γραμμών του και, λογικά, είναι εκτενέστερο. Σε ακραίες περιπτώσεις, μπορείτε απλά να διευρύνετε οποιοδήποτε κανάλι με την τοποθέτηση δύο γραμμών καναλιού στο υψηλότερο ή στο χαμηλότερο όλων των εποχών, έτσι ώστε να περιλαμβάνονται όλες οι τιμές ιστορικού. Αυτό θα ήταν το μεγαλύτερο πιθανό κανάλι. Θα ήταν ελάχιστα χρήσιμο, δεδομένου ότι θα ήταν απλά πάρα πολύ ευρύ. Η πορεία θα είχε μετακινηθεί σημαντικά, προτού προλάβει να φτάσει έστω και σε ένα από τα δύο άκρα του εύρους. Επίσης, ένα πολύ μικρό κανάλι δεν βοηθά ιδιαίτερα, επειδή πολύ λιγότερα άτομα ενδιαφέρονται διαγραμματικά. Όσο εκτενέστερο και πιο περιορισμένο είναι ένα κανάλι, τόσο λογικότερο θα είναι ένα ξέσπασμα.

Ωστόσο, οι διαστάσεις βρίσκονται σε αμοιβαία σχέση μεταξύ τους: όσο πιο εκτενές είναι ένα κανάλι, τόσο πιο ευρύ είναι, και το αντίστροφο. Πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε το πλάτος ενός καναλιού και συγχρόνως να μεγιστοποιήσουμε το μήκος του ή πού και πώς μπορούμε να βρούμε τον καλύτερο συμβιβασμό;

Προώθηση

Τα κλασικά μαθηματικά του σχολείου δίνουν την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, διότι μας δείχνουν πώς με τη χρήση των παραγώγων μπορούμε να λύσουμε προβλήματα min/max. Ένα πρώτο παράγωγο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ταχύτητας μιας λειτουργίας, με την οποία αυξάνεται ή μειώνεται μια λειτουργία. Αυτό το μεταφέρουμε σε οριζόντια κανάλια τιμών και παρατηρούμε πόσο εκτενέστερο θα γίνει το μέγιστο κανάλι Donchian, εάν αυξήσουμε το επίπεδο τιμών όσο το δυνατόν λιγότερο. Αυτό σημαίνει, κατά ένα tick. Πάρτε για αρχή τον υπολογισμό της άνω γραμμής καναλιού Chartmill. Πρώτον, θα εντοπίζαμε το μέγιστο μήκος κατά ένα σεντ πάνω από την πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματος. Στη συνέχεια, αυξάνουμε πάλι κατά ένα σεντ.

Αυτό το επιπλέον μήκος μέσα από την αύξηση κατά ένα σεντ είναι το πρώτο μας παράγωγο. Στη συνέχεια επιτυγχάνουμε το μέγιστο όταν, μετά από μια αύξηση στο ύψος κατά ένα σεντ, οδηγούμαστε στο μέγιστο μήκος. Η χαμηλότερη γραμμή καναλιού Chartmill υπολογίζεται ανάλογα, μειώνοντας κάθε φορά τη γραμμή κατά ένα σεντ, διατηρώντας παράλληλα στο μυαλό τη μέγιστη επέκταση.

Στο διάγραμμα 2 μπορείτε να δείτε - με βάση το παράδειγμα στο διάγραμμα 1 - το μήκος των άνω και κάτω καναλιών Chartmill (UCCL και LCCL) για κάθε επιπλέον σεντ στην τελευταία τιμή κλεισίματος. Είναι σαφές ότι το μήκος της άνω γραμμής Chartmill (UCCL, κόκκινη γραμμή) αυξάνεται από 59 σε 97 ημέρες, εάν αυξήσουμε τα σεντ από 21 σε 22 πάνω από την τελευταία τιμή κλεισίματος. Το γεγονός ότι η τελευταία τιμή κλεισίματος ήταν στα 26,12 δολάρια ΗΠΑ, σημαίνει ότι μια αύξηση στη γραμμή καναλιού από 26,33 σε 26,34 δολάρια ΗΠΑ, αυξάνει το μήκος κατά 38 ημέρες. Αυτή είναι η μέγιστη αύξηση για αύξηση σε ύψος κατά ένα σεντ, όπου η άνω γραμμή καναλιού Chartmill πέφτει ακριβώς στα 26,34 δολάρια ΗΠΑ.

Η χαμηλότερη γραμμή καναλιού Chartmill (LCCL, πράσινη γραμμή) μπορεί να βρεθεί με τον ίδιο τρόπο. Εάν μειώσουμε τη γραμμή του καναλιού από 19,89 σε 19,88 δολάρια Η.Π.Α., θα έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση σε μήκος - από 16 σε 81 ημέρες-, που αντιστοιχεί σε μια αύξηση 65 ημερών.

Εφαρμογή

Τα κανάλια Chartmill είναι εύκολο να εφαρμοστούν και διατίθενται δωρεάν στη διεύθυνση www.chartmill.com. Χρησιμοποιούνται κυρίως για την αναγνώριση μια συγκεκριμένης βάσης ή εύρους, από όπου μπορεί και πάλι να δημιουργηθούν σταθεροποιημένες τάσεις ή να προκύψουν νέες τάσεις. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του ορισμού τους, τα κανάλια ταυτίζονται με σημεία καμπής και είναι σε θέση να εντοπίζουν σημαντικά ενδιάμεσα υψηλά και χαμηλά, τα οποία καθιστούν τα κανάλια Chartmill πολύ χρήσιμα για την συστηματική τοποθέτηση στοπ. Οι σκεπτικιστές αναγνώστες μπορεί να θέλουν να αναρωτηθούν πόσο πίσω πρέπει να πάνε, αναζητώντας τη μέγιστη αύξηση σε μήκος για τη μικρότερη πιθανή αύξηση σε πλάτος ενός σεντ. Από μαθηματική άποψη, η απάντηση θα ήταν η εξής: όσο το δυνατόν περισσότερο, που σημαίνει την κάλυψη του διαθέσιμου ιστορικού τιμών. Ωστόσο, αν οι γραμμές καναλιών πάνε πολύ πίσω, δεν έχουν πλέον πρακτική χρήση. Στη διεύθυνση www.chartmill.com, ο αλγόριθμος ολοκληρώνει την αναζήτηση αμέσως μόλις οι γραμμές καναλιού βρίσκονται σε απόσταση άνω του 20 τοις εκατό από την τελευταία τιμή κλεισίματος. Θυμηθείτε ότι δεν ασχολούμαστε μόνο με το μήκος – ούτε και αποκλειστικά με το πλάτος -, αλλά κυρίως με την ισορροπία μεταξύ των δύο.

Ως εκ τούτου, μπορεί κάποιος να καθορίσει και τις δύο διαστάσεις, χωρίς να παραγνωρίζει τη συνάφεια μεταξύ τους στην επιλογή μετοχών. Επίσης, προσέξτε πως οι άνω και κάτω γραμμές καναλιού υπολογίζονται ανεξάρτητα, έτσι ώστε να δοθεί το βέλτιστο μήκος και των δυο. Κάθε καθιερωμένη τάση σημαίνει ότι μια γραμμή καναλιού είναι πολύ μικρή - ακολουθεί την τάση - ενώ το μήκος της άλλης είναι πολύ μεγάλο και αυξάνεται σταθερά, παράλληλα με την ωριμότητα της τάσης.

 

Συμπέρασμα

Με τα κανάλια Chartmill, οι ρυθμίσεις δεν αφήνονται στη διακριτική ευχέρεια του επενδυτή. Καθώς λαμβάνουν υπόψη το μέγιστο μήκος και το ελάχιστο πλάτος ενός καναλιού, φτάνουν στη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ των δύο. Τα κανάλια Chartmill είναι σε θέση να εντοπίζουν τα κρίσιμα σημεία που οι περισσότεροι επενδυτές παρακολουθούν σε διαφορετικά χρονικά παράθυρα. Τα κανάλια Chartmill είναι εκατό τοις εκατό αντικειμενικά, κι έτσι εφαρμόζονται εύκολα με αλγοριθμικό τρόπο και είναι «επαληθεύσιμα». Επιπλέον, μπορούν να προσαρμόσουν στην τιμή, το χρόνο και τη μεταβλητότητα. « 

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video