logoTraders
Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις εκδόσεις του περιοδικού TRADERS’, παρακαλώ πατήστε εδώ για να εγγραφείτε δωρεάν

Συναλλαγές ενάντια στην τάση

Οι υπερβολές της αγοράς μπορούν να παράσχουν εξαιρετικές ευκαιρίες trading.

Συναλλαγές ενάντια στην τάση

Η κουζίνα και το χρηματιστήριο δεν έχουν στην πραγματικότητα πολλά κοινά. Αλλά όποιος πιάνει ένα μαχαίρι που πέφτει, μπορεί να τραυματιστεί και στις δύο περιπτώσεις. Οι υπερβολές της αγοράς μπορούν να παράσχουν εξαιρετικές ευκαιρίες συναλλαγών. Μια πιθανότητα για να επωφεληθείτε από τέτοιες καταστάσεις είναι το λεγόμενο Channel Buster.

 » Τι είναι το Channel Buster;

Το Channel Buster είναι ένα στήσιμο για εκτέλεση συναλλαγών της τεχνικής του διαγράμματος σ’ ένα καθιερωμένο, ανοδικό ή καθοδικό, κανάλι τάσης. Το κανάλι είναι, τρόπον τινά, σπασμένο, και όπως υποδηλώνει το όνομα, υπάρχει ένα Channel Buster. Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν μόνο δύο δυνατότητες: είτε συνεχίζεται η υπέρτερη τάση με υψηλότερη ένταση, είτε υπάρχει τουλάχιστον μια προσωρινή εξάντληση. Αν ισχύει το δεύτερο, τότε υπάρχει μια κατάσταση υπεραγοράς στην ανοδική τάση και μια κατάσταση υπερπώλησης στην καθοδική τάση, όπου οι τιμές αναπηδούν πίσω στο αρχικό κανάλι τάσης.

Έτσι, ενεργοποιείται ένα σήμα εισόδου για το Channel Buster. Οι συμμετέχοντες στην αγορά που έχουν τοποθετηθεί πολύ αργά ή ακόμη και στο σπάσιμο του καναλιού τάσης προς την κατεύθυνση της τάσης, αντιμετωπίζουν μια απώλεια. Σαν ένα λαστιχάκι που έχει τεντωθεί πολύ, οι τιμές επανέρχονται γρήγορα. Όσο μεγαλύτερο είναι το σπάσιμο της γραμμής του καναλιού, τόσο πιο βίαιη μπορεί να είναι η αντίθετη μετακίνηση. Το αποτέλεσμα είναι συχνά ένα απότομο αντίθετο ράλι με τη μορφή μιας υποχώρησης, ή ακόμη και η αρχή μιας μεταβολής της τάσης που επιτρέπει υψηλή πιθανότητα για κέρδος σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, δεν μπορούν να παραχθούν ξεκάθαρες στοχευόμενες τιμές. Κατά συνέπεια, το Channel Buster εντάσσεται στις κλασικές συναλλαγές swing.

Το στήσιμο απαιτεί δύο βασικά πράγματα:

 1.    Μεγάλη προσοχή, συνεχώς, για τον διαρκή έλεγχο υφιστάμενων τάσεων, επειδή οι μεγαλύτερες δυνατότητες για κέρδος βρίσκονται συνήθως στην αρχή της τάσης. 

2.    Πνευματική δύναμη, επειδή τα Channel Buster εμφανίζονται συχνά στο τέλος μιας μακράς τάσης ενώ το περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης γενικά προπαγανδίζει τη συνέχιση της τάσης. Η κολύμβηση ενάντια στο ρεύμα απαιτεί υψηλή πνευματική ευελιξία και δύναμη. Την ίδια στιγμή παραβιάζει δύο κανόνες της τεχνικής ανάλυσης. Πρώτον, κάποιος εισέρχεται σε μια θέση χωρίς επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για κατώτατο σημείο, σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής ανάλυσης. Δεύτερον, κάποιος αγνοεί την προσέγγιση παρακολούθησης τάσης. Πρέπει να αγοράζετε σε φάσεις αδυναμίας και να πουλάτε σε φάσεις ισχύς. Επομένως, το Channel Buster απαιτεί επίσης την επανεξέταση παραδοσιακών εννοιών.

 
Οι κανόνες είναι απλοί

Η βασική ιδέα των Channel Buster είναι απλή. Περιλαμβάνει την αναγνώριση ενός σήματος διαγράμματος. Είναι σημαντικό να τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες πριν από την είσοδο:


1.    Ο επενδυτής Cliff Droke, στο βιβλίο του με τίτλο «Channel Buster» περιγράφει το ιδανικό κανάλι τάσης, που είναι απαραίτητο για τον εντοπισμό του σωστού στησίματος. Το κανάλι τάσης δεν πρέπει να είναι πολύ απότομο, διότι ένα τέτοιο κανάλι θα έσπαζε σε μια προοδευτική διάρκεια. Έτσι, μειώνεται η σημασία μιας διακοπής τάσης. Είναι καλύτερο ένα σχετικά επίπεδο και σταθερό κανάλι τάσης που έχει καθιερωθεί μέσα σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.  Σε ωριαίο διάγραμμα που θα ήταν τουλάχιστον αρκετές ημέρες. Όταν εργαζόμαστε σε ημερήσιο διάγραμμα, θα χρειαστούν έξι εβδομάδες. Όσο περισσότερο συνεχίζεται μια επικρατούσα τάση, τόσο υψηλότερη είναι η πιθανότητα μιας εξάντλησης σε ένα Channel Buster, όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί κερδοφόρα συναλλαγή.

2.    Τα Channel Buster είναι πιο συνηθισμένα σε καθοδικές τάσεις και είναι ευκολότερη η συναλλαγή τους σε σχέση με τα αντίστοιχα των ανοδικών τάσεων. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν αρκετά μεγάλες ρευστοποιήσεις σε φάσεις πανικού, που γρήγορα οδηγούν σε μια προσωρινή εξάντληση της πίεσης για πώληση. Στην αντίθετη περίπτωση, η ορμή συσσωρεύεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε η ανοδική μετακίνηση δεν παύει τόσο σύντομα. Αυτό καθιστά δύσκολο τον καθορισμό μιας αντίθετης συναλλαγής.

Παράδειγμα εισόδου με αγορά

Αν εκτελέσετε συναλλαγή αγοράς σε ένα Channel-Buster – το αποκαλούμενο «μαχαίρι σε πτώση» - ισχύουν οι παρακάτω κανόνες, οι οποίοι μπορούν να γενικευθούν. Ως πρακτικό παράδειγμα χρησιμοποιούμε την κατάσταση στον DAX από τον Φεβρουάριο αυτού του έτους (διάγραμμα 1).

 

Σημείο Α: Στις 11/02, ο DAX έκλεισε στις 8756,87 μονάδες κάτω από το κανάλι καθοδικής τάσης από τις αρχές Δεκεμβρίου. Υπάρχει ένα Channel Buster.

Σημείο Β: Την επόμενη μέρα (μπορεί να υπάρχουν πολλές), η τιμή επανέρχεται στη γραμμή του καναλιού, επίσης σε μια βάση κλεισίματος. Ακολουθεί η είσοδος αγοράς στις 12/02/2015, στις 8967,51 μονάδες.

Σημείο C: Το stop loss ορίζεται ακριβώς κάτω από το χαμηλό ημέρας των Channel Buster (8697,19 μονάδες) και παραμένει εκεί, συνήθως για δύο έως τρεις ημέρες (κυανή γραμμή). Στο αρχικό στάδιο της τάσης παρατηρείται συχνά υψηλότερη μεταβλητότητα, καθώς σε αυτό το σημείο οι ανοδικές με τις καθοδικές παλεύουν για να αλλάξουν την κατεύθυνση. Περιορίζοντας το stop-loss πολύ γρήγορα, μπορεί να πεταχτείτε έξω από μια καλή θέση. Ωστόσο, η επανάκαμψη της καθοδικής τάσης δεν μπορεί να αποκλειστεί, έτσι ώστε μετά από την αρχική φάση εισόδου προχωράτε σε μια κατά βάση στενή διαχείριση Stop-loss.

Σημείο D: Ως πρώτος ελάχιστος στόχος ισχύει το σημαντικό προηγούμενο χαμηλό ήσσονος σημασίας (πράσινη γραμμή) στις 9326,20 μονάδες.

Σημείο E: Το όριο του άνω καθοδικής τάσης καναλιού αποτελεί το δεύτερο σημείο εξόδου. Με την επίτευξη αυτών των σημείων μπορεί να υπάρξει επανεκκίνηση της μητρικής καθοδικής τάσης. Από εκεί, κρίνεται σκόπιμος ένας συνεχής περιορισμός του stop-loss κάτω από το χαμηλό ημέρας του τελευταίου candlestick.

Σημείο F: Με αυτή τη στρατηγική stop-loss θα πραγματοποιούσατε έξοδο στις 19/02/2016, στις 9388,05 μονάδες και εντός πέντε ημερών συναλλαγών θα είχατε πετύχει ένα κέρδος 420,54 μονάδων ή 4,7 τοις εκατό. Ακόμη και στο ξέσπασμα ενός καναλιού τάσης και στην προοπτική μιας αντιστροφής τάσης, η διατήρηση αυτού του συστήματος δικαιολογείται, προκειμένου να εξασφαλιστούν τα υφιστάμενα κέρδη.


Πρακτικό παράδειγμα εισόδου με πώληση

Αντίστροφα, το παράδειγμα της Allianz AG από το 2015 αντιπροσωπεύει τα κριτήρια για μια είσοδο με πώληση (διάγραμμα 2). 

 

Σημείο Α: Η μετοχή έχει διαμορφώσει ένα μεσοπρόθεσμο κανάλι ανοδικής τάσης από το χαμηλό του Οκτωβρίου. Στις 04.10.2015, λόγω ενός μεγάλου πράσινου κεριού ακολουθεί το ξέσπασμα πάνω από το όριο του άνω ορίου του ανοδικού καναλιού σε βάση κλεισίματος. Υπάρχει ένα Channel Buster. 

Σημείο Β: Την τέταρτη ημέρα του ξεσπάσματος, οι τιμές επιστρέφουν στο αρχικό κανάλι τάσης. Ακολουθεί μια είσοδος με πώληση στις 15/04/2015, στα 168,15 ευρώ.

Σημείο C: Το stop-loss ορίζεται ακριβώς πάνω από τα υψηλά ημέρας των υψηλότερων κεριών (Candlestick) πάνω από το κανάλι τάσης. Σε αυτή την περίπτωση, στα 170,13 ευρώ (πράσινη γραμμή).


Σημείο D: Και πάλι, ως ελάχιστος στόχος ισχύει η πρώτη σημαντική στήριξη στα 162,52 ευρώ (κυανή γραμμή). Ακολουθεί ένας δεύτερος στα 160,47 ευρώ, που είναι στο χαμηλότερο όριο του ανοδικού καναλιού (σημείο Ε). Και σε αυτό το παράδειγμα, πρέπει να εφαρμοστεί μια περιοριστική διαχείριση stop-loss, επειδή δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα αποκατασταθεί η μητρική τάση. Το stop-loss ορίζεται ακριβώς πάνω από το υψηλό ημέρας του τελευταίου candlestick (κεριού).


Σημείο F: Με αυτή τη στρατηγική, σε αυτό το παράδειγμα θα είχατε σταματήσει μόλις στις 05.04.2015, στην τιμή των 154,85 ευρώ και θα είχατε ένα κέρδος ύψους 13,30 ευρώ, χωρίς μόχλευση (8,5 τοις εκατό). Με μια πιο ευέλικτη διαχείριση stop- loss θα μπορούσε κάποιος να παραμείνει στη συναλλαγή για περισσότερο καιρό.

Η στρατηγική δεν είναι αλάνθαστη

Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε στρατηγική, δεν υπάρχει 100% ποσοστό επιτυχίας. Μετά από ένα Channel Buster, σε μια ισχυρή καθοδική ή ανοδική τάση, υπάρχει πάντα η δυνατότητα επανεκκίνησης της κυρίαρχης κατεύθυνσης στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Το παλαιότερο παράδειγμα της Commerzbank AG τον Μάιο του 2013 (διάγραμμα 3) δείχνει ότι τέσσερις ημέρες μετά από το σήμα εισόδου, η συναλλαγή αποτυγχάνει και η καθοδική τάση επανέρχεται. Ένα stop-loss (πράσινη γραμμή) σύμφωνα με τη στρατηγική που αναλύθηκε προηγουμένως οδήγησε ακόμη και σε ένα μικρό κέρδος, και απέτρεψε τις απώλειες.

 

Συμπέρασμα

Το Channel Buster μπορεί να είναι μια εξαιρετικά κερδοφόρα στρατηγική εκτέλεσης συναλλαγών σε ευμετάβλητους καιρούς. Ωστόσο, η επιτυχής εφαρμογή απαιτεί μεγάλη προσοχή, πνευματική δύναμη και ευελιξία για να απομακρυνόμαστε από παραδοσιακές έννοιες της τεχνικής ανάλυσης.

Λόγω του κινδύνου επανάκαμψης της κυρίαρχης τάσης ανά πάσα στιγμή, για την επιτυχή χρήση του Channel Buster είναι απαραίτητη μια πειθαρχημένη διαχείριση stop-loss. Διαφορετικά, μπορεί και πάλι να «τραυματιστείτε» πιάνοντας το μαχαίρι. «


 

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video