logoTraders
Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις εκδόσεις του περιοδικού TRADERS’, παρακαλώ πατήστε εδώ για να εγγραφείτε δωρεάν

Τα... κύματα προς την επιτυχία

Πώς γίνεται η αναγνώριση πρόωρων, ενδιαφερόντων σημάτων εκτέλεσης συναλλαγών.

Τα... κύματα προς την επιτυχία

Εάν θέλετε να καθορίζετε πιθανά σημεία συσσώρευσης διαφορετικών χρηματαγορών προς όφελός σας, ίσως χρειαστείτε ένα εργαλείο τεχνικής ανάλυσης. Χρησιμοποιώντας καταμετρήσεις κυμάτων Elliott, συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών καταμετρήσεων, μπορούν να αναγνωριστούν ενδιαφέρουσες περιοχές, όπου διάφορες γραμμές Fibonacci μπορούν να σχηματίσουν μια δέσμη.

Μέσα από μια πιθανώς υψηλή αλλαγή θέσεων των συμμετεχόντων της αγοράς, ειδικά σε αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές, προκύπτουν περιοχές στήριξης και αντίστασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πιθανές εισόδους στην αγορά. Στο εισαγωγικό άρθρο μας εξηγούμε τη βασική προετοιμασία για ένα έγκυρο και προσοδοφόρο στήσιμο, χρησιμοποιώντας τα κύματα Elliott, διαμορφώνοντας μια καταμέτρηση κυμάτων που είναι συμβατή με τους κανόνες, μαζί με εναλλακτικές μετρήσεις, και προσδιορίζουμε τα βήματα που είναι απαραίτητα για αυτό.

 » Η ιστορία επιτυχίας της μυστηριώδους θεωρίας των κυμάτων εντοπίζεται σχεδόν έναν αιώνα πίσω και δεν έχει χάσει καθόλου από την αρχική της ισχύ. Οι αγορές μετακινούνται, λόγω μαζικών ψυχολογικών φαινομένων, σε αναγνωρίσιμα κύματα. Αυτή η κατάσταση ανακαλύφθηκε από τον Ralph Nelson Elliott – τον εμπνευστή της θεωρίας. Τα κύματα Elliott (EW) είναι ένας κλάδος της τεχνικής ανάλυσης για την ανίχνευση και πρόβλεψη των τάσεων της αγοράς. Μπορούν να μελετηθούν όλες οι ομάδες κεφαλαιακών αγαθών που συναλλάσσονται από μια μεγάλη βάση των συμμετεχόντων της αγοράς. Αυτό που δεν αποκαλύπτει η θεωρία των κυμάτων είναι πώς ο επενδυτής φτάνει στο στήσιμό του και σε πλεονεκτικές εισόδους. Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιούμε τις γραμμές Fibonacci.

 
Πρώτον, κάποιες βασικές γνώσεις

Ο Elliott ταξινόμησε δύο βασικούς τύπους μετακινήσεων της αγοράς, που ανήκουν σε έναν κύκλο αγοράς (διάγραμμα 1). Πρώτα ασχολούμαστε με τον «σχηματισμό κύματος ώθησης» που αποτελείται από πέντε τμήματα - το αριστερό μέρος του κύκλου της αγοράς - προτού φτάσουμε στα δεξιά, στη «μετακίνηση διόρθωσης» των τριών κυμάτων.

 

Το κίνητρο - το κύμα ώθησης

Όπως μπορούμε να δούμε στο διάγραμμα 1, ένα κύμα ώθησης αποτελείται από πέντε δευτερεύοντα, επιμέρους κύματα (1-2-3-4-5). Το συνολικό κύμα αναπαριστά με τη σειρά του σε επίπεδο κύματος, ένα μεμονωμένο κύμα που ανήκει σε ένα μοτίβο πορείας υψηλότερου επιπέδου. Αυτό αποκαλύπτει tη συστηματική των fractal δομών των κυμάτων. Με τον όρο «fractal» εννοούμε ότι όλοι οι σχηματισμοί και τα μοτίβα που υπάρχουν στη θεωρία των EW, επαναλαμβάνονται σε κάθε μονάδα του χρόνου, μπορούν να παρακολουθούνται και να τοποθετούνται στη μεγάλη εικόνα. Δεν έχει σημασία αν υπάρχει μηνιαίο διάγραμμα ή διάγραμμα 5 λεπτών.

Την ίδια στιγμή, το κύμα ώθησης αντιπροσωπεύει, στην χρονική μονάδα παρατήρησης, την κύρια κατεύθυνση μιας τάσης. Αυτή η συνήθως ισχυρή και δυναμική μετακίνηση πέντε στελεχών της αγοράς οδηγείται από τα εσωτερικά κύματα 1, 3 και 5 που βάσει της δομής τους πρέπει επίσης να είναι παρορμητικές μετακινήσεις. Οι κανόνες για έγκυρα κύματα ώθησης συνοψίζονται στο πλαίσιο πληροφοριών 1. Τα κύματα 2 και 4 που κατευθύνονται ενάντια στην τάση, είναι διορθωτικά κύματα εντός μιας παρορμητικής μετακίνησης. Αν και αυτά τα τμηματικά κύματα είναι διορθωτικά κύματα, προστίθενται για λόγους πληρότητας σε ένα πλήρες κύμα ώθησης.

 

Η ύφεση - το κύμα διόρθωσης

Το δεξί μέρος στο διάγραμμα 1 είναι το τμήμα διόρθωσης με τις διορθωτικές του μετακινήσεις. Ενώ ο σχηματισμός του κύματος ώθησης έχει μια δομή πέντε κυμάτων, οι διορθωτικές μετακινήσεις που ακολουθούν έχουν κατά βάση ένα μοτίβο μετακίνησης τριών κυμάτων. Πρόκειται για μια διορθωτική δομή. Η δυσκολία στη διάκριση μεταξύ των μετακινήσεων ώθησης και των διορθωτικών αρχίζει στις εσωτερικές δομές των επιμέρους τμηματικών κυμάτων. Ακόμη και μεμονωμένα διορθωτικά κύματα μπορεί να ακολουθήσουν στη δομή τους ένα μοτίβο παρορμητικής μετακίνησης πέντε κυμάτων. Ενώ για παρορμητικές μετακινήσεις των κυμάτων 1, 3 και 5 ισχύει το ότι αυτά εμφανίζονται αποκλειστικά με παρορμητική δομή, στις διορθωτικές μετακινήσεις επιτρέπεται μερικώς να έχουν διορθωτική ή παρορμητική δομή. 

Έτσι, για παράδειγμα, το κύμα A, που ως βασικό κύμα ενός σχηματισμού διόρθωσης προαναγγέλλει τη διόρθωση, αντιπροσωπεύει από τη μια μεριά μια διορθωτική μετακίνηση τριών κυμάτων. Θα μπορούσε επίσης το κύμα Α να ξεκινάει μια απότομη διόρθωση, δείχνοντας μια καθοδική ώθηση πέντε κυμάτων, προκειμένου να μείνουμε στο παράδειγμα.

 
Μετά το A έρχεται το Β

Ενώ το διορθωτικό κύμα A ολοκληρώνει την προηγούμενη ώθηση και ξεκινάει μια διόρθωση ενάντια στην κατεύθυνση της τάσης, το επακόλουθο διορθωτικό κύμα Β έχει πάλι την κατεύθυνση της τάσης. Είναι σημαντικό ότι το κύμα Β έχει αποκλειστικά διορθωτική δομή, το οποίο είναι διαφορετικό από τα κύματα “σφυγμού”. Αυτό δημιουργεί τη δυνατότητα να πειστούν πολλοί συμμετέχοντες της αγοράς για την επανέναρξη των κύριων τάσεων και να τοποθετηθούν αναλόγως και να ωθήσουν αυτή τη μετακίνηση ακόμα και πάνω από την κορυφή του κύματος σφυγμού - παρά το γεγονός ότι η αγορά βρίσκεται ακόμα σε λειτουργία διόρθωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις μιλάμε για ένα «excessive B» - συντομογραφία «üB».

Το κύμα C, υπό τη μορφήν κύματος ώθησης, ακολουθεί αυτή τη μετακίνηση και σηµατοδοτεί την ολοκλήρωση αυτής της διορθωτικής μετακίνησης.

 
W-X-Y αντί για A-B-C

Άλλη μια εξαίρεση είναι όταν και οι τρεις μετακινήσεις διόρθωσης δείχνουν δομή τριών κυμάτων. Τότε διαμορφώνεται ένας σχηματισμός W-X-Y από μια διόρθωση A-B-C. Ένας σχηματισμός που περιέχει στη δομή του διορθωτικές μετακινήσεις. Αυτή είναι η μοναδική σημαντική διάκριση που πρέπει να παρατηρηθεί. Ο καθορισμός της στοχευόμενης τιμής, στην οποία θα επανέλθουμε, είναι και στις δύο περιπτώσεις πανομοιότυπος. Εκτός από την κλασική καταμέτρηση κυμάτων σε αυτό τον κύκλο της αγοράς, υπάρχουν και ειδικές εναλλακτικές καταμετρήσεις (δείτε το πλαίσιο 2). Τώρα που έχει ολοκληρωθεί η διόρθωση, ακολουθώντας τα πέντε-pulse (1-2-3-4-5), υπάρχει ένας ολοκληρωμένος κύκλος αγοράς οκτώ κυμάτων.

Τώρα ήρθε η ώρα να ενσωματώσουμε αυτή την ολοκληρωμένη μετακίνηση (τμήμα ώθησης και τμήμα διόρθωσης) στο συνολικό πλαίσιο, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η συνολική εικόνα. Ένας μεμονωμένος κύκλος αγοράς που απομονώνεται από την υπόλοιπη μετακίνηση δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία.

 

Χρήση των εργαλείων Fibonacci

Σε αυτήν την ενότητα θα ασχοληθούμε με τις τυπικές στοχευόμενες τιμές των επιμέρους κυμάτων, που καθορίζονται από τα εργαλεία Fibonacci «retracement (RT)» και «Extension (Ext)» (δείτε το πλαίσιο 3). Με απλά λόγια, το εργαλείο ανάλυσης του Fibonacci-Retracements αποτελεί τη βάση για μετακινήσεις υποχώρησης ή διόρθωσης των τιμών, ενώ το εργαλείο Fibo-extension χρησιμοποιείται για το περιθώριο θετικής εξέλιξης, προκειμένου να καθοριστεί η πιθανή επέκταση της τιμής. Είναι σημαντικό, όπως με τις περισσότερες μεθόδους τεχνικής ανάλυσης, να αρχίσουμε με την «μεγάλη εικόνα» σε μία μεγάλη χρονική μονάδα και στη συνέχεια να μεταβούμε σε μικρότερες χρονικές μονάδες, καθώς η κύρια τάση υπαγορεύει ουσιαστικά την κατεύθυνση της αγοράς. Το πόσο διεισδύει κάποιος στις εσωτερικές δομές πρέπει να το αποφασίσει μόνος του και εξαρτάται από τη χρονική μονάδα εκτέλεσης των συναλλαγών.

Για παράδειγμα, μια ανάλυση κυμάτων θα μπορούσε να ξεκινήσει με ένα ημερήσιο διάγραμμα και να μεταβεί στο διάγραμμα των 4 ωρών ή της 1 ώρας και των 5 λεπτών. Επιπλέον, θα έπρεπε να επιλεγούν με προσοχή διακριτά υψηλά και χαμηλά σημεία στο διάγραμμα υψηλού επιπέδου, όπου έχει ξεκινήσει μια καταμέτρηση κυμάτων. Αυτά τα ακραία σημεία πρέπει επίσης να επαληθεύονται ως πιθανή ολοκλήρωση κύματος. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να διασαφηνιστεί το ζήτημα αν κατά τη διάρκεια των προκαταρκτικών σταδίων σε αυτό το σημείο έχει ολοκληρωθεί μια μετακίνηση με πέντε στάδια ή όχι.

 

Καθορισμός των στοχευόμενων τιμών

Στον πίνακα 1 εμφανίζονται όλα τα κύματα με τους συνηθισμένους στόχους και άλλες πληροφορίες. Το διάγραμμα 2, χρησιμοποιώντας το λογισμικό ανάλυσης Motive Wave, δείχνει μια καταμέτρηση κυμάτων για μια έγκυρη ολοκλήρωση κύματος, συμπεριλαμβανομένων των στοχευόμενων τιμών. Η πρώτη αντίθετη μετακίνηση μετά από το χαμηλό (9301) ήταν παρορμητική, και γι’ αυτό η μετακίνηση σημειώθηκε ως κύμα 1 (αυτή τη φορά θα μπορούσαμε να έχουμε και κύμα Α και μια έγκυρη εναλλακτική λύση). Το κύμα 2 – εναλλακτικά, κύμα B – αποτελείται από τρία κύματα και ολοκλήρωσε τη διόρθωση κοντά στο επίπεδο προσωρινής επιβεβαίωσης 61,8% του κύματος 1. Αυτό σημαίνει απλά ότι: η απόσταση από το αρχικό σημείο στο σημείο (δηλαδή το πλήρες φάσμα του κύματος 1) είναι 100 τοις εκατό.

Δεδομένου ότι πρόκειται για προσωρινή επιβεβαίωση (μετακίνηση διόρθωσης) πάμε στο 61,8% τοις εκατό του εύρους του κύματος 1, στην κατεύθυνση της διόρθωσης, και βρίσκουμε το τέλος του κύματος 2. Το κύμα 3 – εναλλακτικά, κύμα C – εκδηλώθηκε εσωτερικά ως ώθηση. Οδηγήθηκε στο 138,2% - επέκταση όσον αφορά το κύμα βάσης 1. Αυτό σημαίνει ότι παίρνετε το πλήρες φάσμα του κύματος 1 και το βάζετε στο τέλος του κύματος 2 και προσθέτετε το 38,2% (καθώς είναι επέκταση) της συνολικής απόστασης προκειμένου να βρείτε το τέλος του κύματος 3. Το κύμα διόρθωσης 4, με ένα εσωτερικό υπερβολικό τμήμα κύματος, οδηγεί την πορεία σχεδόν ακριβώς στο 38,2% της προσωρινής επιβεβαίωσης του κύματος 3.

Με απλά λόγια: αυτή τη φορά παίρνουμε την απόσταση από το σημείο 2 στο σημείο 3 (δηλαδή, όλο το μήκος του κύματος 3) ως 100 τοις εκατό. Από το σημείο 3 πάμε τώρα 38,2 τοις εκατό στη μετακίνηση διόρθωσης και έχουμε το τέλος του κύματος 4 (προσωρινή επιβεβαίωση). Και το κύμα 5 πέτυχε στην πορεία ακριβώς το σημάδι των 9788 μονάδων που αντιστοιχεί ακριβώς στο 61.8% -επέκταση του κύματος 3. Το εύρος του κύματος 3 υποτίθεται ότι είναι 100 τοις εκατό και τοποθετημένο στο τέλος του κύματος 4. Αυτή τη φορά, η απόσταση του κύματος 5 είναι μόνο το 61,8% του μήκους του κύματος 3. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ένα βασικό κύμα 1, A ή W το οποίο αναπτύσσεται, δεν μπορεί να μετρηθεί άμεσα.

Αυτό είναι λογικό. Φανταστείτε ότι η αγορά οδηγείται προς ένα εντυπωσιακό πιθανό σημείο καμπής - ανεξάρτητα από το αν είναι χαμηλό ή υψηλό σημείο. Αν σε αυτήν την τιμή έχουμε γραμμές αντίστασης (ή στήριξης) και οι δυνάμεις της αγοράς μετατοπίζονται προς την αντίθετη πλευρά, στη συνέχεια, θα ξεκινήσει μια νέα μετακίνηση. Προς το παρόν, δεν μπορούν να σχεδιαστούν Fibos. Μόνο μετά από την ολοκλήρωση αυτής της νέας μετακίνησης, ο τεχνικός EW μπορεί να σκεφτεί σχετικά με την κατάταξη αυτής της μετακίνησης των τιμών και να προβλέψει την επόμενη κίνηση. 

Συμπλέγματα στοχευόμενων τιμών Fibonacci ως αντίσταση ή στήριξη

Εάν υπάρχει ένας κανόνας καταμέτρησης κυμάτων σύμφωνος με τη θεωρία EW, τότε ήρθε η ώρα να αναλάβουμε μια πλεονεκτική θέση για τις επόμενες μετακινήσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, μεταξύ άλλων, τις στοχευόμενες τιμές Fibonacci για επιμέρους κύματα στον πίνακα 1, που, σε αλληλεπίδραση, παρέχουν τα αποκαλούμενα συμπλέγματα Fibonacci. Αυτά είναι σημάδια στοχευόμενων τιμών αρκετών καταμετρήσεων κυμάτων που στην ιδανική περίπτωση συναντώνται μεταξύ τους στο άθροισμα ή επικαλύπτονται ή τουλάχιστον βρίσκονται πολύ κοντά.

Στη συνέχεια υποθέτουμε ότι σε αυτό το σύμπλεγμα τιμών θα αναπτυχθεί ένα επίπεδο αντίστασης – ή στήριξης - με αυξημένη πιθανότητα. Όσο περισσότερες στοχευόμενες τιμές Fibonacci με βάση έγκυρες καταμετρήσεις κυμάτων ενώνονται σε μια κοινή ζώνη τιμής, τόσο ισχυρότερη είναι η περιοχή αντίστασης που πρέπει να ξεπεραστεί ή τόσο ισχυρότερη είναι η περιοχή στήριξης.

 
Βασική ιδέα της προσέγγισης για εκτέλεση συναλλαγών

Η φιλοσοφία πίσω από αυτό είναι απλή. Υποτίθεται ότι πολλοί συμμετέχοντες με μεγάλη κεφαλαιοποίηση διαθέτουν μια εξίσου έγκυρη καταμέτρηση κυμάτων, την οποία συναλλάσσονται και άρα κατευθύνουν την αγορά. Η βάση για αυτή τη προσέγγιση για εκτέλεση συναλλαγών είναι οι μαζικές εντολές αγοράς σε επικαλυπτόμενα επίπεδα τιμών (clusters) με βάση αρκετές έγκυρες και πιθανές καταμετρήσεις κυμάτων. Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι πολλοί συμμετέχοντες εξέρχονται των θέσεών τους, ενώ άλλοι συμμετέχοντες εισέρχονται - το σημαντικό εδώ είναι ότι και οι δύο ή και περισσότερες ομάδες συναλλάσσονται, με βάση τις επενδυτικές αποφάσεις τους, στην ίδια κατεύθυνση της αγοράς.

Αυτή η ιδέα εμφανίζεται στο διάγραμμα 3, στο άνω διάγραμμα. Θα δείτε μια διόρθωση τριών κυμάτων (A-B-C), μετά από την ώθηση. Στην εικόνα στο κάτω μέρος μπορείτε να δείτε τα Fibo-Retracements ή επεκτάσεις. Εδώ υπάρχει ένα έγκυρο σύμπλεγμα Fibonacci (78/78) δύο καταμετρήσεων κυμάτων για μια πιθανή στοχευόμενη τιμή του κύματος-2/Β στο 9404/9405, το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως σήμα εισόδου αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, παίρνουμε το πλήρες μήκος του κύματος ώθησης (ξεκινώντας από το v έως το τέλος του κύματος 5 - superior 1A). Αυτό είναι 100 τοις εκατό. Στη συνέχεια, πηγαίνετε προς τα κάτω από την κορυφή προς τα κάτω (κύμα 5) κατά 78 τοις εκατό (Fibo-retracement), και βρίσκετε το τέλος του superior κύμματος 2/Β. Προκειμένου να καθορίσετε το κύμα C, θα πρέπει να βρείτε το στόχο επέκτασης 78% (9404) επίσης στο εύρος τιμών του 78%-Fibo-Retracement (9405).

Για να το θέσουμε απλά: το κύμα C αντιστοιχεί περίπου στο 78,6 τοις εκατό του μήκους της επέκτασης του κύματος Α. Αυτό μπορεί να γίνει αν μετρήσετε το μήκος του κύματος (Α) και το τοποθετήσετε στο τέλος του κύματος (B). Αυτή η αποτύπωση των επικαλυπτόμενων σημείων είναι το σύμπλεγμα Fibonacci, που αποτελεί έγκυρο στόχο για το κύμα (C) (ανώτερο κύμα 2/Β).

 

Ομάδα 1

Αν χωρίσουμε την αγορά σε διάφορες ομάδες επενδυτών, έτσι ώστε να μπορούμε να υποθέσουμε ότι υπάρχει μία ομάδα συμμετεχόντων της αγοράς που ενεργούν ως αγοραστές και χρησιμοποιούν την ανοδική ώθηση και έχουν αντισταθμίσει τις θέσεις τους σε προηγούμενα τοπικά χαμηλά (σημείο v).

Ομάδα 2

Σύμφωνα με τη θεωρία-EW, μετά από την ολοκλήρωση του κύματος ώθησης, ακολουθεί μια διορθωτική κίνηση τριών κυμάτων που απ’ τη μια μεριά πυροδοτεί κατοχύρωση κέρδους και από την άλλη καθοδηγείται από συμμετέχοντες που στοιχηματίζουν σε πτωτικές τιμές με σκοπό να πουλήσουν το τελικό κύμα C, ως μέρος του κύματος διόρθωσης 2. Αυτοί οι συμμετέχοντες είναι «μείον» για την αγορά και θα πρέπει επίσης να ενεργούν ως αγοραστές για να κλείσουν τις θέσεις τους και να εξασφαλίζουν τα κέρδη. Ο τυπικός στόχος για το κύμα C είναι η 100% επέκταση Fibonacci σε σχέση με το κύμα βάσης Α. Αυτό σημαίνει ότι το κύμα C θα επεκτεινόταν (πορεία-τεχνικά) στον ίδιο βαθμό με το κύμα Α.

Ομάδα 3

Τώρα στην αγορά εισέρχεται μια τρίτη ομάδα αγοραστών. Είναι εκείνοι που έστεκαν στο περιθώριο και δεν διαθέτουν θέσεις αγοράς. Έπειτα, υπάρχουν οι αγοραστές από την ομάδα 1, που αυξάνουν τις υφιστάμενες θέσεις τους. Αναφερόμενοι στο παράδειγμα, σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, ακριβώς στην περιοχή του συμπλέγματος υπάρχει ένα μάλλον μεγάλο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για να αγοράσουν την αγορά αντί να πουλήσουν και μέσα από τις κοινές επενδυτικές αποφάσεις τους ξεκινούν μια πιθανή ανοδική μετακίνηση, με τη μορφή ενός κύματος ώθησης 3 ή C.

 Σύνοψη

Ως αποτέλεσμα μιας υψηλής αλλαγής θέσης που πιθανώς λαμβάνει χώρα ειδικά σε αυτές τις ιδιαίτερες περιοχές συμπλέγματος, η πραγματική μετακίνηση της αγοράς μπορεί να τερματιστεί μόνο μία φορά και άρα θα μπορούμε να πάρουμε μια θέση στην αντίθετη μετακίνηση, όταν ξεκινήσει. Την ίδια στιγμή, αυτή η προσέγγιση μας επιτρέπει (για να κάνουμε την είσοδο στην αγορά αποκλειστικά στις περιοχές συμπλέγματος) να ελαχιστοποιήσουμε το ρίσκο, το οποίο θα οδηγήσει σε πολύ καλές και βελτιστοποιημένες αναλογίες ρίσκου/ανταμοιβής (RRR)*. Το τί δυναμικές αγοράς δημιουργούνται μετά από την είσοδό μας στην καθορισμένη ζώνη τιμής, βρίσκεται στα χέρια της αγοράς. Στο κάτω μέρος του διαγράμματος 3 μπορείτε να δείτε το έγκυρο Fibonacci-Cluster (78/78) δύο καταμετρήσεων κυμάτων για μια πιθανή στοχευόμενη τιμή κύματος-2/Β στα σημάδια πορείας 9404/9405. Μια είσοδος με την εφαρμογή αυτού του συστήματος εκτέλεσης συναλλαγών με ένα στοπ 15 μονάδων, θα ήταν επιτυχής.

Σημείωση: Η εξέλιξη των τιμών προέρχεται από την ένδειξη τιμής της FXCM και του DAX-CFD, που βασίζεται στο ΣΜΕ του DAX. Δείτε στο διάγραμμα 4 την επακόλουθη μετακίνηση στο διάγραμμα των 4 ωρών. Με ένα ελάχιστο ρίσκο 15 μονάδων και συγχρόνως με μια τεράστια ευκαιρία, το πλεονέκτημα είναι σαφώς στην πλευρά αυτής της προσέγγισης. Εάν είχατε ανοίξει θέση σύμφωνα με τεχνικές πτυχές της αγοράς, η θέσης αγοράς θα άνοιγε για παράδειγμα όταν θα έσπαζε η ώθηση – επάνω, στην τιμή των 9788.

Αυτή τη στιγμή, ο επενδυτής συμπλέγματος EW θα είχε μια θεωρητική αναλογία ρίσκου/ανταμοιβής ίση με περίπου 25:1, ενώ ο τεχνικός trader της αγοράς αρχίζει σε αυτό το σημείο τη συναλλαγή του (Είσοδος συναλλαγής EW-Cluster 9405, Stop-Loss 9390 = ρίσκο 15 μονάδες, από την άλλη Είσοδος τεχνικών της αγοράς: 9788, Stop loss 9392 = ρίσκο 398 μονάδες).


Συμπέρασμα

Στα επόμενα άρθρα, θα ασχοληθούμε με άλλα σημαντικά ζητήματα αυτής της περίπλοκης προσέγγισης για εκτελέσεις συναλλαγών: επέκταση κυμάτων, εναλλακτικές διορθωτικές μετακινήσεις, σχηματισμοί διόρθωσης και συγχρονισμός και αρμονία. Ειδικά η εξέταση της αρμονικής συμπεριφορά των μετακινήσεων των κυμάτων αυξάνει κατά πολύ την ποιότητα του στησίματος. Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα των συναλλαγών συμπλέγματος είναι το γεγονός ότι πολύ νωρίς μπορούμε να πάμε σε μια μετακίνηση που λόγω του σημαντικά μειωμένου ρίσκου, οδηγεί σε εξαιρετικές ευκαιρίες. «

 

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video