logoTraders
Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις εκδόσεις του περιοδικού TRADERS’, παρακαλώ πατήστε εδώ για να εγγραφείτε δωρεάν

Η μέθοδος συναλλαγών... κεφάλι-ώμοι

Γιατί ο σχηματισμός κεφάλι-ώμοι μπορεί να θεωρηθεί ως το... «άγιο δισκοπότηρο» της τεχνικής ανάλυσης.

Η μέθοδος συναλλαγών... κεφάλι-ώμοι

Παρόλο το χάσμα που υπάρχει στα πλαίσια της ακαδημαϊκής οικονομοτεχνικής ανάλυσης, η προγνωστική δύναμη του μοτίβου αντιστροφής κεφάλι-ώμοι έχει αναγνωριστεί εμπειρικά.

Αυτό που σκοπεύουμε να σας δείξουμε είναι πώς μπορείτε να πάρετε αυτή τη φαινομενικά απλή ως προς τους κανόνες στρατηγική και να τη συμπληρώσετε με άλλες πτυχές της τεχνικής ανάλυσης, προκειμένου να βελτιώσετε τις δυνατότητες πρόγνωσης.

 » Τα βασικά

Προκειμένου να συνεννοηθούμε, θα βοηθούσε να επανεξετάζαμε τα βασικά χαρακτηριστικά ενός κλασικού σχηματισμού κεφάλι-ώμοι, ο οποίος παρουσιάζεται στην εικόνα 1, προτού προχωρήσουμε σε πιο λεπτομερή ανάλυση:

 1.    Υπάρχει μια ισχυρή ανοδική τάση για αύξηση του όγκου. 

2.    Μια διόρθωση λαμβάνει χώρα, στη συνεχεία, σε μειούμενο όγκο, το οποίο μοιάζει με μια φθίνουσα σημαία και προβλέπει ένα ανοδικό ξέσπασμα - αυτό έχει ολοκληρώσει τον αριστερό μας ώμο.

3.    Ένα ξέσπασμα οδηγεί σε ένα νέο υψηλό, το κεφάλι του μοτίβου, αν και σε πιο μειωμένο όγκο. Αυτή η αποτυχία του όγκου να επιβεβαιώσει την τιμή οδηγεί σε μια απότομη πτώση. 

4.    Σχηματίζεται μια άλλη σημαία που ακολουθείται από ένα μικρότερο ξέσπασμα χωρίς αύξηση του όγκου. Αυτή η εξέλιξη, που απέτυχε να δει την τιμή να σημειώνει ένα νέο υψηλό, είναι ο δεξιός μας ώμος. 

5.    Το κατώτατα σημεία των δυο σημαιών συνδέονται και διαμορφώνουν το λαιμό του μοτίβου. Μόλις η τιμή μετακινηθεί κάτω από το λαιμό, θα ενεργοποιηθεί μια συναλλαγή πώλησης. 
Κανόνες συναλλαγής

Η πώληση σε αναμονή του δεξιού ώμου ή του κεφαλιού του σχηματισμού είναι μια επιλογή με ένα stop- loss πάνω από το σημείο εισόδου – συνήθως πάνω από το δεξιό ώμο ή το κεφάλι. Ωστόσο, η πιο συνετή και δημοφιλής προσέγγιση είναι να περιμένουμε μια επιβεβαίωση, είτε με διάσπαση του λαιμού είτε με κλείσιμο κάτω από το λαιμό. Όσο πιο υπομονετικοί είστε, τόσο καλύτερα θα κατανοήσετε την εξέλιξη του μοτίβου. Το ιδανικό θα είναι να δείτε τους δυο ώμους να σημειώνουν παρόμοια υψηλά, να έχουν παρόμοιο πλάτος και περίπου ίσες αποστάσεις από το κεφάλι.

 
Παράδειγμα

Το διάγραμμα 2 δείχνει με σαφήνεια έναν περίπλοκο σχηματισμό κεφάλι-ώμοι με δυο αριστερούς και δυο δεξιούς ώμους. Οι ώμοι είναι παρόμοιοι σε ύψος και πλάτος, ενώ έχουν περίπου ίσες αποστάσεις από το κεφάλι. Επιπλέον, το ύψος του δεξιού ώμου ήταν στο 61,8% του ράλι που σχημάτισε το κεφάλι. Το παράδειγμα δείχνει επίσης καθαρά μια οπισθοχώρηση προς το λαιμό πριν από μια ακόμη πιο επιθετική συνέχιση της πτωτικής τάσης.  
Είσοδος και έξοδος

Αν και οι ενδοημερήσιοι και πιο βραχυπρόθεσμοι επενδυτές μπορεί να θέσουν τα stop-loss ελαφρώς πάνω από το λαιμό για μια σύντομη συναλλαγή, η στρατηγική που περιγράφεται στο παρόν στοχεύει σε μια πιο μακρά περίοδο εκμετάλλευσης και άρα της ταιριάζει ένα stop-loss πάνω από το δεξιό ώμο. 

Όσον αφορά την κατοχύρωση κέρδους, αναφέρεται ευρέως ότι ένας σχηματισμός κεφάλι-ώμοι έχει ως στοχευόμενη τιμή την απόσταση από το κεφάλι έως το λαιμό, εκτεινόμενη από το λαιμό προς τα κάτω. Ωστόσο, αυτό είναι μάλλον μια πρόχειρη οδηγία καθώς μόνο το 50% περίπου των σχηματισμών επιτυγχάνει αυτή τη στοχευόμενη τιμή. Αυτή η προηγμένη στρατηγική εκτέλεσης συναλλαγών συνδυάζει κι άλλες έννοιες για τον καθορισμό επιπέδων κατοχύρωσης κέρδους. Με δεδομένο ότι ένα μοτίβο κεφάλι-ώμοι σηματοδοτεί μια σημαντική αντιστροφή τάσης, μπορεί να γίνει χρήση της ανάλυσης κυμάτων Elliott για την εκτίμηση του μήκους του επόμενου κύματος.

Η μετακίνηση από το κεφάλι στο λαιμό σηματοδοτεί το πρώτο κύμα ώθησης (κύμα 1), ο δεξιός ώμος είναι το πρώτο διορθωτικό κύμα (κύμα 2) και η μετακίνηση από το δεξιό ώμο στο τέλος της διάσπασης από το λαιμό σηματοδοτεί το κύμα 3, το δεύτερο κύμα ώθησης και, συχνά, το ισχυρότερο. Ένας από τους κανόνες των κυμάτων Elliott είναι ότι το κύμα 2 δεν μπορεί να επιβεβαιώσει προσωρινά πάνω από το 100% του κύματος 1, κι έτσι αυτό εκπληρώνεται με ένα μοτίβο κεφάλι-ώμοι καθώς ο δεξιός ώμος βρίσκεται πάντα χαμηλότερα από το κεφάλι. Στην πραγματικότητα, απότομες διορθώσεις, όπως αυτές του δεξιού ώμου, τείνουν συχνά να επιβεβαιώνουν προσωρινά το 50% με 61,8% του προηγούμενου κύματος.

Ένας δεύτερος κανόνας για να θυμάστε είναι ότι το κύμα 3 δεν μπορεί να είναι το μικρότερο από τα τρία κύμτα ώθησης, κι έτσι, ως ελάχιστο στοχευόμενο κέρδος έχουμε το μήκος του κύματος 1, εκτεταμένο προς τα κάτω από το υψηλό του δεξιού ώμου. Το πιθανότερο, ωστόσο, σε ένα μοτίβο κεφάλι-ώμοι είναι να επεκταθεί το κύμα 3, γενικά, κατά το 1,618 ή 2,618 του μήκους του κύματος 1. Ένα επιπρόσθετο επίπεδο αναγνώρισης στοχευόμενου κέρδους ορίζεται σχεδιάζοντας τα επίπεδα προσωρινής επιβεβαίωσης Fibonacci του κύματος 2 και εστιάζοντας έπειτα στις επεκτάσεις 1,618 και 2,618, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.


 
Συναλλαγές Whipsaws

Αν και ο Thomas Bulkowski αναγνώρισε το μοτίβο κεφάλι-ώμοι ως ένα από τα πιο αξιόπιστα με εξαιρετική συνολικά απόδοση, ο σχηματισμός έχει τα ρίσκα του. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι ένα μοτίβο που μοιάζει με σχηματισμό κεφάλι-ώμοι θα εμφανίσει πράγματι διάσπαση του λαιμού ή ότι η διάσπαση δεν θα οδηγήσει σε whipsaw με αναπήδηση πάνω από το λαιμό, οδηγώντας σε συνέχιση της ανοδικής τάσης. 

Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι εκτός από την ύπαρξη ενός σχηματισμού κεφάλι-ώμοι, έχουμε κι ένα μοτίβο τριγώνου, συνήθως, είτε με φθίνουσα κατεύθυνση είτε συμμετρικό. Κατά συνέπεια, μετά από ένα ξέσπασμα από τη πτωτική γραμμή τάσης που συνδέει το κεφάλι με το δεξιό ώμο, μπορεί να θέλετε να εγκαταλείψετε την ιδέα της συναλλαγής ενός μοτίβου κεφάλι-ώμοι, και να επιλέξετε μια συναλλαγή αγοράς. Μια τέτοια τεχνική μετατόπιση μπορεί να οδηγήσει σε μια ταχεία πρόοδο της τιμής, καθώς μπορεί να λάβουν χώρα συναλλαγές πώλησης από όσους πούλησαν πρόωρα εν αναμονή του μεγάλου μοτίβου αντιστροφής κεεφάλι-ώμοι. Η στοχευόμενη τιμή για τη συναλλαγή αγοράς σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να βασιστεί στην απόσταση της βάσης του τριγώνου που ενεργεί στο σημείο ξεσπάσματος.

 
Διαχείριση κινδύνου και θέσης

Σε συμφωνία με το θεμελιώδη κανόνα της εκτέλεσης συναλλαγών, το ρίσκο ανά συναλλαγή θα πρέπει να περιορίζεται στο δύο τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το μέγιστο. Αυτό μπορεί να επιμεριστεί ρισκάροντας το 1,5% του μετοχικού κεφαλαίου εξαρχής, κι αφήνοντας το 0,5% για να το ρισκάρετε σε μια υποχώρηση. Το 1,5% του μετοχικού κεφαλαίου που ρισκάρετε, διασπάται στη συνέχεια σε περισσότερα μέρη για να διαμορφωθεί μια καθοδικά κλιμακωτή πυραμίδα. Μετά από μια διάσπαση λαιμού μπορείτε να ρισκάρετε το 0,75% του μετοχικού κεφαλαίου, μετά, για κάθε διαδοχική ημέρα που η τιμή θα είναι κάτω από τα μεγέθη θέσεων λαιμού, θα προσθέτετε αντίστοιχα το 0,38%, 0,19%, 0,10%, 0,05% και 0,03%.

Η πρώτη και μεγαλύτερη συναλλαγή κλείνει μόλις επιτευχθεί η πιο συντηρητική στοχευόμενη τιμή του μοτίβου κεφάλι-ώμοι, με τις υπόλοιπες συναλλαγές να κλείνουν με τη σειρά με την οποία είχαν ανοίξει σε αναγνωρισμένα επίπεδα επέκτασης, μεταξύ της περισσότερο και της λιγότερο συντηρητικής στοχευόμενης τιμής. Η πιο συντηρητική στοχευόμενη τιμή είναι το μήκος του κύματος 1, εκτεινόμενο προς τα κάτω από το υψηλό του δεξιού ώμου, και η πιο συντηρητική είναι η απόσταση από το υψηλό του κεφαλιού έως το λαμό, αφαιρούμενη από το λαιμό. Αυτό που θα πετύχει αυτή η διάσπαση του μεγέθους θέσης είναι η σύνθεση των θέσεων, μόλις γίνει σαφές ότι το μοτίβο έχει αναπτυχθεί, περιορίζοντας τον αντίκτυπο ενός whipsaw. Επιπλέον, το κλείσιμο της θέσης με το μεγαλύτερο κέρδος, χρησιμοποιώντας το πιο συντηρητικό στοχευόμενο κέρδος, θα μειώσει επίσης το ρίσκο, σε περίπτωση που το μοτίβο αποτύχει να πετύχει τον παραδοσιακό μετρημένο στόχο για σχηματισμό κεφάλι-ώμοι.


Συμπέρασμα

Ο σχηματισμός κεφάλι-ώμοι μπορεί να θεωρηθεί ως το «άγιο δισκοπότηρο» της τεχνικής ανάλυσης.

Όχι μόνο επειδή προειδοποιεί για μια αλλαγή στην τάση, αλλά επίσης επειδή δίνει πολύ καθαρά σήματα εισόδου, προκειμένου να κεφαλαιοποιήσουμε πάνω σε αυτή την αντιστροφή. Εάν ψάχνετε τέτοιους σχηματισμούς, τους εντοπίζετε πριν από τη διάσπαση από το λαιμό, τότε η εφαρμογή της προαναφερθείσας διαχείρισης κινδύνου και οι αρχές της κατοχύρωσης κέρδους θα σας βοηθήσουν να πετύχετε σταθερά κέρδη από οποιαδήποτε επακόλουθη αντιστροφή. «

 

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video