logoTraders
Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις εκδόσεις του περιοδικού TRADERS’, παρακαλώ πατήστε εδώ για να εγγραφείτε δωρεάν

Κερδοφόρες συναλλαγές με ζώνες Bollinger

Τα μυστικά ενός κλασικού επενδυτικού εργαλείου. Η πρακτική εκτέλεσης συναλλαγών.

Κερδοφόρες συναλλαγές με ζώνες Bollinger

Οι ζώνες Bollinger ανήκουν στο απόλυτο πρότυπο κλασικό εργαλείο για πολλούς επενδυτές. Ακόμη και ο ίδιος ο δημιουργός τους όμως δεν συνιστά τη χρήση τους από μόνη της

Ο Christian Stern εξετάζει τις σχέσεις και τις παρουσιάζει με μια συγκεκριμένη στρατηγική εκτέλεσης συναλλαγών.

 » Οι ζώνες Bollinger, με τη σύγχρονη μορφή τους, αναπτύχθηκαν το 1984 από τον John Bollinger. Ο στόχος του δείκτη είναι να παρακολουθεί ενδεικτικά τις τάσεις των μετακινήσεων των τιμών, να τις οριοθετεί, να τις κάνει ευδιάκριτες και να τις απελευθερώνει από τον «θόρυβο της αγοράς». Με βάση την κανονική κατανομή, γενικά, θεωρείται ότι οι τιμές είναι στατιστικά πιο κοντά στο μέσο όρο και όχι μακριά από αυτόν. Για να υπολογίσουμε τις ζώνες Bollinger, χτίζουμε πρώτα έναν απλό κινητό μέσο (KMO) των τελευταίων 20 περιόδων.

Στη συνέχεια, η πορεία της τιμής οριοθετείται άνω και κάτω από δυο ακόμη, από τις ζώνες που προέρχονται από την τυπική απόκλιση (δείτε το διάγραμμα 1).

Οι ζώνες Bollinger στην πρακτική της εκτέλεσης συναλλαγών

Στην πράξη, οι ζώνες Bollinger είναι ένα καλό στοιχείο για την τεχνική ανάλυση και μια αξιόπιστη μέθοδος για την απεικόνιση της μεταβλητότητας των τιμών. Η σύγκλιση των περιγραμμάτων προς τον KMO υποδεικνύει ένα περιορισμό της μετακίνησης της τιμής. Αυτό μπορεί να υποδεικνύει μια επερχόμενη απόφαση της κατεύθυνσης με αναδυόμενη δυναμική, μετά από μια μετακίνηση ξεσπάσματος των ζωνών. Υπάρχουν, επίσης, διαφορετικά στησίματα για συναλλαγές. Καθώς η τιμή διέρχεται από τη μία ζώνη στην άλλη, είναι εύκολο να καθοριστεί η στοχευόμενη τιμή, είναι δυνατόν ακόμη και αν δεν μπορούν να βρεθούν άλλα χαρακτηριστικά από την τεχνική ανάλυση. Επιπλέον, με τις ζώνες Bollinger είναι εύκολο να αναγνωριστούν πλάγιες φάσεις, όταν ο KMO κινείται επίπεδα. Μπορούν επίσης να ερμηνευθούν ως γραμμές στήριξης και αντίστασης. Τα ξεσπάσματα από τις ζώνες, βάσει των τιμών κλεισίματος, δείχνουν μια σχετική ισχύ της μετακίνησης και θα πρέπει να ερμηνεύονται ως επιβεβαίωση της τάσης. Στις δυναμικές αγορές, οι τιμές μετακινούνται για εκτεταμένη χρονική περίοδο κατά μήκος των περιγραμμάτων. 

Το εύρος της ζώνης παρέχει ένα μέτρο του εύρους διακύμανσης της πορείας της τιμής. Κατά συνέπεια, οι στενές ζώνες μπορεί να αποτελούν πρώιμο σημάδι επικείμενων ισχυρών μετακινήσεων. Αν η πορεία ξεφύγει από τις ζώνες λόγω αύξησης της διακύμανσης βάσει της τιμής κλεισίματος, τότε αναμένουμε μια σταθερή μετακίνηση της τιμής. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2, η μεσαία γραμμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα κλασικό stop-loss. Οι ζώνες Bollinger, από μόνες τους, δεν αποτελούν το «Άγιο Δισκοπότηρο», ωστόσο, είναι κατάλληλες σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους ανάλυσης και, συνεπώς, για την αύξηση του hit rate (ποσοστό επιτυχίας). Για παράδειγμα, αν σχηματιστούν κεριά αντιστροφής στην περιοχή των περιγραμμάτων, θα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα αντιστροφής της τάσης (δείτε το διάγραμμα 3).

 

Επικερδείς συναλλαγές με ζώνες Bollinger

Έχουμε τα στατιστικά στοιχεία για να δημιουργήσουμε ένα σύστημα εκτέλεσης συναλλαγών χρησιμοποιώντας τις ζώνες Bollinger και έτσι δημιουργήσαμε μια κερδοφόρα προσέγγιση. Ωστόσο, η εφαρμογή απαιτεί κάποιους συνδυασμούς και ρυθμίσεις που διαφέρουν πολύ από την κλασική χρήση του δείκτη. Βασικά, εφαρμόζουμε το σύστημα μόνο στο ισχυρό συναλλαγματικό ζεύγος EUR / USD σε μια ζώνη Bollinger με περίοδο 50 και έναν παράγοντα 2,49, στο ωριαίο διάγραμμα (Η1). Στην πλατφόρμα συναλλαγών MetaTrader 4 (MT4), ο δείκτης ονομάζεται «Bands».

Ο παράγοντας αναφέρεται ως «deviation». Στο διάγραμμα 4, αυτή η ζώνη Bollinger είναι χρωματισμένη με μαύρο. Εάν η τιμή αγγίξει μια από τις δύο εξωτερικές ζώνες, θα ενεργοποιηθεί μια εντολή προς την αντίστοιχη κατεύθυνση (πώλησης στο κάτω μέρος, αγοράς στο άνω όριο). Επιπλέον, ένας κινητός μέσος όρος με εκθετική εξομάλυνση (εκθετικός κινητός μέσος όρος: EMA) με την περίοδο 383, φιλτράρει την υψηλότερη διόρθωση της τάσης. Εάν η τιμή είναι χαμηλότερη, ενεργοποιούνται εντολές πώλησης, και μόνο οι τιμές πάνω από το φίλτρο της τάσης επιτρέπουν θέσεις αγοράς. Λόγω αυτού του συνδυασμού, στο διάγραμμα 4 εμφανίζεται μόνο ένα «sell limit order» (sell) στην άνω μαύρη ζώνη, ωστόσο, δεν υπάρχει εντολή αγοράς στη βάση – το φίλτρο-EMA είναι η κυανή γραμμή.

 

Διαχείριση θέσεων

Για τον προσδιορισμό ενός κατάλληλου stop-loss, χρειάζεται μια άλλη ζώνη Bollinger με την ίδια περίοδο, ωστόσο, με έναν παράγοντα 3.5-fold (8,715), που είναι στατιστικά προτιμότερος για συναλλαγές. Στο διάγραμμα 4 βλέπουμε αυτόν τον δείκτη με κόκκινο χρώμα. Πάνω από το «Sell Limit Order», σε περίπτωση απώλειας θα πραγματοποιηθεί έξοδος. Κι αυτό γιατί οι ζώνες Bollinger προσαρμόζονται πάντα στη μεταβλητότητα της υποκείμενης τιμής. Το stop loss είναι επίσης εν μέρει ευέλικτο. Για να μην αυξηθεί το αρχικό ρίσκο περισσότερο από το ένα τοις εκατό της αξίας του συνολικού χαρτοφυλακίου, πραγματοποιείται ένας περιορισμός σε ωριαίες τιμές κλεισίματος σε συστολή των κόκκινων ζωνών Bollinger, αλλά όχι σε επέκταση. Έτσι, επιτυγχάνεται μια ενεργός διαχείριση της θέσης, που θα πρέπει να αναπτυχθεί υπέρ μας. Η έξοδος πραγματοποιείται μόνο με την ενεργοποίηση του Stop Loss – σε αυτή τη στρατηγική δεν προβλέπεται κατοχύρωση κέρδους. Στα πλαίσια του συστήματος, μια εντολή για το EUR / USD τοποθετείται ή ενεργοποιείται ανά πάσα στιγμή. Δεν υπάρχουν άλλα ανοίγματα θέσης ή pyramiding με ανανεωμένα σήματα.

 

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με τη λογική του συστήματος εκτέλεσης συναλλαγών που παρουσιάσαμε, πολλές περιορισμένες ζημιές στέκονται απέναντι από λίγα μεγάλα κέρδη. Κατά τη τελευταία δεκαετία, αυτό απέδωσε μια εξαιρετικά σταθερή κερδοφορία του λογαριασμού. Το σύστημα ακολουθεί ξεκάθαρους κανόνες και είναι κατάλληλο ως μια αυτόνομη στρατηγική εκτέλεσης συναλλαγών για τους ενεργούς επενδυτές.

Μια τεράστια βελτίωση στο μετοχικό κεφάλαιο επιτυγχάνεται μέσω της διαφοροποίησης, επίσης μέσω της προσθήκης περισσότερων υποκειμένων. Οι ίδιοι οι συντάκτες δουλεύουν με συνολικά 21  ζεύγη συναλλαγμάτων. «

 

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video