logoTraders
Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις εκδόσεις του περιοδικού TRADERS’, παρακαλώ πατήστε εδώ για να εγγραφείτε δωρεάν

Έτσι αποδίδουν οι συναλλαγές σε ομάδα

Γιατί πολλές φορές η επικοινωνία με άλλους επενδυτές είναι ο συντομότερος δρόμος προς το... κέρδος.

Έτσι αποδίδουν οι συναλλαγές σε ομάδα
Αρχικά, θα πρέπει να διευκρινίσουμε τι σημαίνει συναλλαγές σε ομάδες. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ανοίγουμε έναν κοινό λογαριασμό με άλλους επενδυτές και ο καθένας παίρνει μια άδεια για εκτελέσεις συναλλαγών. Επίσης, δεν σημαίνει σποραδική επικοινωνία μέσω Skype. Είναι μάλλον ένα ζήτημα μιας σταθερής ομάδας επενδυτών, που αγωνίζονται την ημέρα διαπραγμάτευσης ως επί το πλείστον μαζί.

Δεν έχει σημασία αν όλοι βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο ή συγκεντρώνονται μέσω Skype, TeamSpeak ή με άλλο τρόπο. Το βασικό είναι ότι ως επενδυτές έχετε καθημερινές συναλλαγές (συνομιλίες) με άλλους ενεργούς επενδυτές. Μόλις εντοπίσετε στησίματα για συναλλαγή, μπορείτε αμέσως να το συζητήσετε με άλλους επενδυτές ή απλά να το αναφέρετε εν συντομία. Αυτό εγείρει το ερώτημα: τι θα κερδίσουμε από αυτό; Αναζητώντας στησίματα, ίσως παραβλέψουμε κάτι. Για παράδειγμα, μια ισχυρή αντίσταση σε άλλο χρονικό πλαίσιο ή μια εκκρεμούσα δημοσίευση στοιχείων. Από την άλλη πλευρά, οι υπόλοιποι επενδυτές εμπνέονται για μια συναλλαγή που δεν έχουν ακόμη ανακαλύψει.

 Τα πλεονεκτήματα:

•      Αποφυγή του κινδύνου μονοδιάστατης προσέγγισης των αγορών

•      Λιγότερη μοναξιά

•      Ο έντονος τζόγος τιθασεύεται

•      Αύξηση πειθαρχίας

•      Απότομη καμπύλη εκμάθησης (μαθήματα από τα λάθη των άλλων)

 Τα μειονεκτήματα:

•      Κίνδυνος απόσπασης της προσοχής (με τις συνομιλίες μπορεί να χάσετε τον έλεγχο)

•      Μπορεί να πειστείτε για τις δικές σας ιδέες, παρότι τυχόν λανθασμένες

 
Έκθεση εμπειρίας μιας ομάδας εκτέλεσης συναλλαγών

Λίγα χρόνια μετά από την έναρξη της επενδυτικής καριέρας του, ο συντάκτης αποφάσισε να δημιουργήσει μια ομάδα εκτέλεσης συναλλαγών με ορισμένους συναδέλφους. Κατά μέσο όρο, στην ομάδα δραστηριοποιούνταν πέντε επενδυτές και όλοι είχαν σταθερά κέρδη. Τρεις από τους επενδυτές εκτελούσαν ενδοημερήσιες συναλλαγές επί μετοχών και ΣΜΕ, ένας μόνο επενδυτής εκτελούσε συναλλαγές  swing και ο άλλος συναλλασσόταν λίγο απ’ όλα (διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα και χρονικά πλαίσια).

Η καθημερινότητα μιας ομάδας εκτέλεσης συναλλαγών

07:00 έως 07:30 -  πρωινή ενημέρωση.

Εκ περιτροπής, κάθε μέλος ενημερώνει ολόκληρη την ομάδα μέσω TeamSpeak σχετικά με το άνοιγμα της Ευρώπης. Περιεχόμενο των πρωινών συνεδριάσεων: ημερήσια περίληψη τωνν πρόσφατων ημερών διαπραγμάτευσης, υφιστάμενες δεσμεύσεις, πραγματικά επίπεδα της αγοράς και ανοικτές θέσεις που είχαν συζητηθεί προηγουμένως.

 

12:00 – Συζήτηση ιδεών

Την ώρα του γεύματος, όταν ο όγκος μειώνεται ελαφρώς και δεν αναφέρονται σημαντικά νούμερα/στοιχεία, η ομάδα εκμεταλλεύεται τις ήσυχες στιγμές για ιδέες. Αυτό περιλαμβάνει τα πάντα: ιδέες για ένα νέο πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα εκτέλεσης συναλλαγών, ιδέες για μεσοπρόθεσμες έως μακροπρόθεσμες συναλλαγές, νέα εργαλεία εκτέλεσης συναλλαγών, ενδιαφέροντα άρθρα ή χρήσιμα βίντεο.

 

15:00 έως 15:30 - άνοιγμα ΗΠΑ/ενημέρωση ΗΠΑ.

Και πάλι, κάθε επενδυτής ενημερώνει εκ περιτροπής ολόκληρη την ομάδα για το άνοιγμα των ΗΠΑ. Περιεχόμενο της ενημέρωσης των ΗΠΑ: ενδιαφέρουσες μετοχές για τη συνεδρίαση της ημέρας, ποιες εταιρείες δίνουν ποιούς γνωστούς αριθμούς και επίπεδα σε συγκεκριμένες μετοχές.

 
20:00 έως 22:00 - χαλάρωση μετά από τη συνάντηση για εκτέλεση συναλλαγών.

Κανονικά, σε αυτή την περίοδο κάθε επενδυτής θα έχει ολοκληρώσει τις συναλλαγές του για την τρέχουσα ημέρα. Πριν αποχωρήσει ένας επενδυτής από την ομάδα, συνοψίζει τις τρέχουσες συναλλαγές του και ιδέες. Η ομάδα δίνει πάντα προτεραιότητα στην αγορά. Για παράδειγμα, εάν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης η αγορά ήταν ιδιαίτερα ευμετάβλητη, επειδή στον κόσμο συνέβη κάτι δραματικό, τότε η ενημέρωση αναβάλεται ή παραλείπεται. Αυτό πρέπει να γίνεται μόνο αν το επιβάλει η αγορά. Οι δομές στην ομάδα είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να γίνονται σεβαστές. Διαφορετικά, η ομάδα διατρέχει τον κίνδυνο να καταστεί, μέρα με την ημέρα, ανενεργή. Φυσικά (όπως σε όλα τα επαγγέλματα) στο ενδιάμεσο γίνεται κάποια ελαφρά συζήτηση μεταξύ των μελών. Εφόσον δεν ξεφεύγει από τον έλεγχο, αποτελεί ένα ευχάριστο διάλειμμα στην καθημερινή ρουτίνα μπροστά στις οθόνες.

 
Καταστατικό της ομάδας

Αν το παιχνίδι δεν έχει κάποιους κανόνες, δεν προχωράει. Όσον αφορά στις ομάδες εκτέλεσης συναλλαγών, συνιστάται η σύνταξη ενός καταστατικού, μίας ή δύο σελίδων. Μεταξύ άλλων, πρέπει να σημειώνονται τα ακόλουθα σημεία:

 

•      Ημερήσιες συναντήσεις καθηκόντων

•      Εμπιστευτικότητα (συναλλαγές, υπόλοιπα λογαριασμών και τα λοιπά, παραμένουν στην ομάδα)

•      Το νόημα και ο σκοπός της ομάδας

•      Συνθήκες για εισαγωγή νέων μελών

 
Πολύ σημαντικός είναι ο ορισμός της έννοιας και του σκοπού της ομάδας. Όλα τα μέλη πρέπει να συμφωνήσουν με αυτό πριν ενταχθούν στην ομάδα. Ένας επενδυτής με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, που ψάχνει μια ομάδα για να αναλύει τις αγορές ενεργά μαζί με άλλους και να συναλλάσσεται, είναι πιθανό να μη νιώθει άνετα σε μια ομάδα με επενδυτές/traders μεσοπρόθεσμων θέσεων.

 
Χρήσιμα εργαλεία

Χωρίς τεχνική βοήθεια, θα είναι δύσκολο για την ομάδα να εκτελεί συναλλαγές δίχως να βρίσκονται όλοι στο ίδιο δωμάτιο. Χρειαζόμαστε λοιπόν την ευκαιρία να μιλάμε με όλους τους άλλους της ομάδας ή/και να γράφουμε, να μοιραζόμαστε αρχεία και ενδεχομένως να μοιραζόμαστε τα τρέχοντα περιεχόμενα της οθόνης. Τα ακόλουθα εργαλεία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα:

 

•      Skype (μηνύματα και κλήσεις)

•      Teamspeak (λογισμικό διασκέψεων)

•      TeamViever (ενεργοποίηση οθόνης) 

•      Slack (μηνύματα σε διαφορετικά δωμάτια)

 
Όλα τα εργαλεία είναι δωρεάν στη βασική έκδοσή τους. Ανάλογα με το πακέτο, τον σκοπό της εφαρμογής ή τις λειτουργίες, τα κόστη μπορεί να αυξηθούν. Αν τα κόστη διαιρεθούν μεταξύ των μελών, είναι ασήμαντα.

 Συμπέρασμα

Οι ομάδες εκτέλεσης συναλλαγών μπορεί να είναι αρκετά χρήσιμες για νέους καθώς και για επαγγελματίες επενδυτές. Για τους νέους, η καμπύλη εκμάθησης βρίσκεται συχνά σε πρώτο πλάνο.

Θέλουν να περιβάλλονται από έμπειρους και πετυχημένους επενδυτές και θέλουν να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα σε σύντομο χρόνο. Για τους έμπειρους επενδυτές, η συνεργασία παίζει σημαντικό ρόλο. Μετά από πολλά χρόνια και αμέτρητες ώρες μπροστά στην οθόνη, αναζητούν απεγνωσμένα ομοϊδεάτες. Θέλουν να ανταλλάξουν προβλήματα, εμπειρίες και ιδέες - και όχι μόνο δύο ή τρεις φορές το χρόνο σε εκδηλώσεις, αλλά κάθε μέρα. Σχεδόν σε όλα τα άλλα επαγγέλματα, κάθεστε στο γραφείο με συναδέλφους ή περπατάτε μαζί στο δρόμο.

Επιπλέον, εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να έχετε επαφή με τους πελάτες. Για τους traders, αυτά δεν ισχύουν. Όσοι ανήκουν στον κόσμο των επενδύσεων για αρκετά χρόνια, θα έχουν σίγουρα κάνει αρχικές επαφές με άλλους επενδυτές. Εκείνοι θα μπορούσαν να είναι τα πρώτα μέλη της ομάδας σας. «

 

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video