logoTraders
Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις εκδόσεις του περιοδικού TRADERS’, παρακαλώ πατήστε εδώ για να εγγραφείτε δωρεάν

Πώς να συνδυάσετε τη σειρά Fibonacci με μοτίβα αντιστροφής

Κλασικές στρατηγικές – μέρος 2ο Όταν αναλύετε μοτίβα διαγραμμάτων πρέπει να δίνετε σημασία σε τρεις λέξεις: πλαίσιο, πλαίσιο, και πλαίσιο. Για τη στρατηγική που παρουσιάζεται σε αυτό το άρθρο, η ζώνη προσωρινής επιβεβαίωσης τιμών που βασίζεται στη γνωστή σειρά Fibonacci παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο. Εντός αυτής της ζώνης, θα υπάρξουν στη συνέχεια κλασικά μοτίβα candlestick που θα σηματοδοτούν την είσοδο. 

Πώς να συνδυάσετε τη σειρά Fibonacci με μοτίβα αντιστροφής

» Όπως τα περισσότερα εργαλεία ανάλυσης, έτσι και τα ιαπωνικά διαγράμματα candlestick, σε ορισμένα περιβάλλοντα αγοράς αποδίδουν καλύτερα απ’
ό,τι σε άλλα. Οι περισσότεροι σχηματισμοί candlestick αποτελούν μοτίβα αντιστροφής – ενημερώνουν τους επενδυτές για την πιθανότητα μιας επικείμενης
αλλαγής στην κυρίαρχη τάση. Ωστόσο, ένας βασικός κανόνας της τεχνικής ανάλυσης λέει ότι μια τάση είναι πιθανότερο να συνεχιστεί από το να αντιστραφεί. Εάν,
από την άλλη, λάβει χώρα μια αντιστροφή, παρουσιάζεται η δυνατότητα για μεγάλα κέρδη. Κατά συνέπεια, οι επενδυτές βρίσκουν την ιδέα μιας αντιστροφής πολύ
ελκυστική. Μερικές φορές, τα μοτίβα candlestick προβλέπουν σωστά το τέλος μιας τάσης αλλά, τις περισσότερες φορές, 
πρόκειται για την κύρια τάση που επαναλαμβάνεται μετά από μια διόρθωση ή πλάγια μετακίνηση. Συνεπώς, τα μοτίβα candlestick θα είναι πιο αξιόπιστα εάν
υποδεικνύουν το τέλος ενός ράλι που αντιτίθεται στην τάση ή μιας σταθεροποίησης. 

Οι αναλογίες Fibonacci

Ένας τρόπος εντοπισμού μετακινήσεων που αντιτίθενται στην τάση είναι μέσω των ζωνών προσωρινής επιβεβαίωσης τιμών Fibonacci. Ο Leonardo Fibonacci, Ιταλός μαθηματικός του 13ου αιώνα, περιέγραψε την καταπληκτική σειρά στο βιβλίο του με τίτλο «Liber Abaci» (βιβλίο υπολογισμών). Η σειρά Fibonacci αρχίζει με τους αριθμούς 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 και εκτείνεται στο άπειρο. Κάθε αριθμός της σειράς αποτελεί το άθροισμα των δύο προηγούμενων αριθμών – πχ. 13 + 21 = 34. Μετά από τους πρώτους τέσσερις αριθμούς, η αναλογία οποιουδήποτε αριθμού με τον επόμενό του είναι περίπου ίση με 0.618, δηλαδή, 13/21 = 0.619.
Αυτή η αναλογία - δηλαδή το 0.618 και το αντίστροφό του 0.382 - είναι γνωστή ως χρυσή τομή και εμφανίζεται έντονα στη φύση. Ως παραδείγματα αναφέρονται το εσωτερικό τμήμα του ανθρώπινου αυτιού, οι σειρές των σπόρων στους ηλίανθους ή οι σπειροειδείς βραχίονες των γαλαξιών. 
Πολλοί επενδυτές πιστεύουν ότι αυτές οι αναλογίες επηρεάζουν και τις χρηματαγορές, με αποτέλεσμα να αγοράζουν ή να πωλούν όταν η διόρθωση της αγοράς λαμβάνει χώρα στο 38.2% ή 61.8% μιας τάσης - υποθέτοντας ότι η διόρθωση μπορεί να ολοκληρωθεί τότε και η κύρια τάση να επανέλθει.

Candles εντός της ζώνης

Η ακόλουθη στρατηγική χρησιμοποιεί τις αναλογίες Fibonacci με έναν ιδιαίτερο τρόπο: Αντί να περιμένει ένα ακριβές ποσοστό, ψάχνει για διορθώσεις της κυρίαρχης τάσης που αναλογούν μεταξύ του 38% και 62% (διάγραμμα 1). Η λογική πίσω από αυτήν την προσέγγιση είναι ότι οι διορθώσεις κάτω από το 38% δεν είναι αρκετά ευδιάκριτες, και οι διορθώσεις επάνω από το 62% μπορεί ήδη να υποδεικνύουν την αρχή μιας
αντιστροφής τάσης κι όχι μια σταθεροποίηση. Θα παρουσιάσουμε τους ακριβείς κανόνες των candles στη στρατηγική ζώνης.

Αγορά
Στήσιμο: Η αγορά κλείνει σε μια ζώνη προσωρινής επιβεβαίωσης τιμών Fibonacci και διαμορφώνει ένα μοτίβο αντιστροφής candlestick.
Είσοδος: Αγοράστε πάνω από το υψηλό της τελευταίας στήλης του μοτίβου αντιστροφής.
Έξοδος: Θέστε ένα αρχικό stop κάτω από το χαμηλό της διόρθωσης. Κλείστε τη θέση ακριβώς ή επάνω από την τιμή- στόχο της μετρημένης κίνησης. 

Πώληση
Στήσιμο: Η αγορά κλείνει σε μια ζώνη προσωρινής επιβεβαίωσης τιμών Fibonacci και διαμορφώνει ένα μοτίβο αντιστροφής candlestick.
Είσοδος: Πουλήστε κάτω από το χαμηλό της τελευταίας στήλης του μοτίβου αντιστροφής.
Έξοδος: Τοποθετήστε ένα αρχικό stop πάνω από το υψηλό της διόρθωσης. Κλείστε τη θέση ακριβώς ή κάτω από την τιμή-στόχο της μετρημένης κίνησης.

Παραδείγματα συναλλαγών
Στο διάγραμμα 2, οι τιμές ανέρχονται από το χαμηλό A ($34.10) στο υψηλό B ($45.10). Κατόπιν, οι τιμές πέφτουν και κλείνουν στη ζώνη προσωρινής επιβεβαίωσης τιμών Fibonacci στο C. Το candle D παρουσιάζει ένα hammer candle αντιστροφής, το οποίο ενδεχομένως να αναγκάζει τη διόρθωση να ολοκληρωθεί. Hammer αποκαλείται ένα candle όπου οι τιμές ανοίγουν κοντά στο υψηλό, έπειτα πέφτουν αρκετά αλλά προσωρινά και στο τέλος κλείνουν κοντά στο υψηλό. Το μοτίβο είναι ανοδικό και παρουσιάζει τις καθοδικές μετακινήσεις - που ήταν υπεύθυνες για το σχηματισμό των προηγούμενων μεγάλων μαύρων candles - που δεν είναι σε θέση να αφήσουν τις τιμές να πέσουν κάτω από το χαμηλό αυτού του candle ή να κλείσουν κοντά στο χαμηλό.  Σύμφωνα με τους κανόνες, αγοράζουμε το candle D στα $41.38 (δέκα σεντ πάνω από το υψηλό του D) και θέτουμε ένα αρχικό stop στα $39.91 (δέκα σεντ κάτω από το χαμηλό του D). Η τιμή-στόχος της μετρημένης
κίνησης υπολογίζεται προσθέτοντας τη διαφορά μεταξύ του A και του B με το χαμηλό του κεριού D ($40.01). Το υψηλό στο B μείον το χαμηλό του A μας δίνει $10.80. Προσθέτουμε αυτό με το χαμηλό στο D, κι έχουμε μια τιμή-στόχο $50.81. Ο στόχος επιτυγχάνεται εντός της ημέρας στο σημείο E. Κλείνουμε τη θέση στο τέλος
της στήλης F ($54.60), το πρώτο κλείσιμο πάνω από την τιμή-στόχο. Το ρίσκο της συναλλαγής ήταν στα $1.47 και το κέρδος ανήλθε σε $13.22. Σε αναλογία 9:1, η αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής (RRR) σε αυτή την περίπτωση ήταν πολύ καλή.

Το διάγραμμα 3 δείχνει τις τιμές να πέφτουν από το υψηλό στο A ($33.50) στο χαμηλό στο B ($24.30). Κατόπιν οι τιμές ανεβαίνουν ξανά και κλείνουν στη ζώνη προσωρινής
επιβεβαίωσης τιμών Fibonacci στο C. Το candle D, μια dark cloud cover, υποδεικνύει το τέλος του ράλι. Αυτό το μοτίβο ακολουθεί ένα μεγάλο λευκό candle σε ανοδική μετακίνηση. Το επόμενο candle ανοίγει πάνω από το υψηλό του προηγούμενου, αλλά κλείνει κάτω από τη μέση του σώματος του προηγούμενου candle. Αυτό το μοτίβο είναι καθοδικό καθώς ενώ οι ανοδικές μετακινήσεις είχαν αρχικά τον έλεγχο (υψηλότερο άνοιγμα), οι καθοδικές μετακινήσεις μπόρεσαν να αποσπάσουν και να επιβάλουν στην αγορά ένα χαμηλότερο κλείσιμο. Έπειτα από μια πώληση που πραγματοποιούμε μετά από το candle D στα $26.75 (δέκα σεντ πιο κάτω από το χαμηλό του D), τοποθετούμε ένα αρχικό stop στα $28.67 (δέκα σεντ πάνω από το υψηλό του candle D). Αφαιρούμε το χαμηλό του B ($24.30) από το υψηλό του Α ($33.50) και έπειτα τη διαφορά ($9.20) από το υψηλό του D ($28.57). Η τιμή-στόχος των $19.37 επιτεύχθηκε εντός της ημέρας στο candle E, και η συναλλαγή έκλεισε στο τέλος αυτού του candle στα $18.92. Συνεπώς, το ρίσκο ήταν στα $1.92 και το κέρδος ανήλθε σε $7.83, με αποτέλεσμα να έχουμε μια καλή αναλογία RRR, ίση με 4.1:1.

 

Η συνολική εικόνα
Από τότε που ο Steve Nison δημοσίευσε το βιβλίο του με τίτλο «Ιαπωνικές τεχνικές σχεδίασης Candlestick» (Japanese Candlestick Charting Techniques) το
1991, αυτός ο, έως τότε, άγνωστος για τη Δύση τύπος διαγράμματος έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δημοφιλείς. Ο Nison τονίζει ότι τα candles πρέπει πάντα να
εξετάζονται σε ένα ευρύτερο τεχνικό πλαίσιο. Οι ζώνες προσωρινής επιβεβαίωσης τιμών Fibonacci αποτελούν ένα καλό παράδειγμα πλαισίου στο οποίο τα ιαπωνικά
διαγράμματα candlestick είναι αποτελεσματικά. «

 

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video