logoTraders
Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις εκδόσεις του περιοδικού TRADERS’, παρακαλώ πατήστε εδώ για να εγγραφείτε δωρεάν

Το Α και το Ω των χρηματιστηριακών επενδύσεων

Υπάρχουν πολλοί τρόποι εκτέλεσης συναλλαγών. Oι βασικές στρατηγικές που πρέπει να γνωρίζει κάθε επενδυτής. Πώς να «χρησιμοποιεί» τα ξεσπάσματα των αγορών.

Το Α και το Ω των χρηματιστηριακών επενδύσεων

» Στρατηγικές διαμόρφωσης θέσης: Οι συναλλαγές θέσης, οι οποίες είναι οι πλέον παρόμοιες με τις συναλλαγές ορμής, εξαλείφουν τη σημασία της εισόδου με τον πιο αισιόδοξο τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση, το βασικό μέλημα του επενδυτή είναι να βρίσκεται στην αγορά τη στιγμή που θα μετακινηθεί η τιμή. Οι επενδυτές διαμορφώνουν συχνά τη θέση τους στην αγορά κατά τη διάρκεια μερικών ημερών ή εβδομάδων καθώς η τιμή μετακινείται. Το κύριο στοιχείο αυτής της στρατηγικής είναι η εμπιστοσύνη στις επικρατούσες θεμελιώδεις συνθήκες που καθοδηγούν την τιμή και η προσμονή ότι η αγορά θα μετακινηθεί τελικά στην επιθυμητή κατεύθυνση. Όταν η αγορά αναμένεται να μετακινηθεί σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης χρονικής περιόδου, πολύ συχνά οι επενδυτές αρχίζουν να συναλλάσσονται εκείνο το προϊόν σχεδόν αμέσως, σε εξαιρετικά μικρά μεγέθη. 

Ο λόγος για αυτό είναι ότι κατά τη διάρκεια της μακροπρόθεσμης μετακίνησης θα υπάρξουν, κατά πάσα πιθανότητα, βραχυπρόθεσμες υποχωρήσεις και προσωρινές προσαρμογές στη ψυχολογική διάθεση. Αυτά τα γεγονότα θα προσφέρουν στους επενδυτές πολλές ευκαιρίες για να συναλλαχθούν το προϊόν καθώς θα υποχωρεί σε αντίθεση με τη συνολική μετακίνηση. Θα είναι ευκαιρίες για εκτέλεση συναλλαγών σε καλύτερη τιμή και για τη διαμόρφωση των θέσεων των επενδυτών στην αγορά καθώς αυτά τα προσωρινά γεγονότα θα προκαλούν σύγχυση και απώλεια εμπιστοσύνης.

Οι επενδυτές θέσης ουσιαστικά εκμεταλλεύονται τα ανθρώπινα συναισθήματα που ωθούν τους περισσότερους στη ρευστοποίηση θέσεων και στην κατοχύρωση κερδών κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμων μετακινήσεων της αγοράς ενάντια στην επικρατούσα τάση.

Επειδή η αγορά μετακινείται κατά αυτόν τον τρόπο, οι επενδυτές προσπαθούν να προσθέσουν στις θέσεις τους καθώς η ανάπτυξη τιμών δίνει καλύτερες ευκαιρίες έτσι ώστε να μπορέσουν βαθμιαία να διαμορφώσουν μια καλύτερη μέση τιμή εισόδου. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι αρχικές τους θέσεις μπορεί να βρεθούν σε παρατεταμένες περιόδους ύφεσης κι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον κάθε μεμονωμένη θέση είναι συνήθως εξαιρετικά μικρή σε σχέση με το ποσό του κεφαλαίου που συναλλάσσονται.

Σύσταση: Οι συναλλαγές θέσης πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο για προϊόντα για τα οποία υπάρχει μια πολύ σαφής θεμελιώδης προδιάθεση που μπορεί να διατηρηθεί κατά τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες. Το κλειδί της επιτυχίας για αυτόν τον τύπο εκτέλεσης συναλλαγών είναι να έχετε την αυτοπεποίθηση για τη διατήρηση της θέσης σας αλλά και για την ενίσχυσή της.
 

Στρατηγικές υποχώρησης/προσωρινής επιβεβαίωσης:

Οι προσωρινές επιβεβαιώσεις τιμών απαιτούν ελαφρώς διαφορετικές ικανότητες και περιστρέφονται γύρω από τον προσδιορισμό εκ μέρους του επενδυτή μιας σαφούς κατεύθυνσης μετακίνησης της τιμής και από την αυτοπεποίθησή του για τη διατήρηση της μετακίνησης.

Αυτή η στρατηγική βασίζεται στο γεγονός ότι μετά από κάθε μετακίνηση προς την αναμενόμενη κατεύθυνση, η τιμή θα αντιστραφεί προσωρινά καθώς οι επενδυτές κατοχυρώνουν τα κέρδη τους και οι νέοι συμμετέχοντες προσπαθούν να εκτελέσουν συναλλαγές στην αντίθετη κατεύθυνση. Αυτές οι υποχωρήσεις ή προσωρινές επιβεβαιώσεις προσφέρουν ουσιαστικά στους επαγγελματίες επενδυτές μια πολύ καλύτερη τιμή για είσοδο στην αρχική κατεύθυνση αμέσως πριν από τη συνέχιση της μετακίνησης. 

Στις συναλλαγές προσωρινών επιβεβαιώσεων γίνεται επίσης χρήση της στήριξης και της αντίστασης, όπως και στα ξεσπάσματα.  Όταν θα έχει πραγματοποιηθεί η αρχική μετακίνηση, οι επενδυτές θα γνωρίζουν τα διάφορα επίπεδα τιμών που θα έχουν ήδη παραβιαστεί στην αρχική μετακίνηση. Δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα βασικά επίπεδα των περιοχών στήριξης και αντίστασης. Αυτά είναι τα επίπεδα όπου αργότερα θα φροντίσουν να αγοράσουν ή να πουλήσουν. Για αυτόν τον τύπο εκτέλεσης συναλλαγών, η θεμελιώδης ανάλυση είναι επίσης κρίσιμη. Οι ειδήσεις μπορούν να προκαλέσουν προσωρινούς κλονισμούς στην αγορά που οδηγούν σε αυτές τις προσωρινές επιβεβαιώσεις ενάντια στην κατεύθυνση της αρχικής μετακίνησης. Τα αρχικά αίτια της μετακίνησης μπορεί να υφίστανται ακόμα, αλλά το βραχυπρόθεσμο γεγονός μπορεί να αναγκάσει τους επενδυτές να γίνουν νευρικοί και να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους, γεγονός που με τη σειρά του προκαλεί την προσωρινή επιβεβαίωση. Επειδή οι αρχικοί όροι παραμένουν, αυτό προσφέρει σε άλλους επαγγελματίες επενδυτές μια ευκαιρία να επανέλθουν με μια καλύτερη τιμή, το οποίο κάνουν συχνά. 

Σύσταση: Οι συναλλαγές προσωρινής επιβεβαίωσης είναι γενικά αναποτελεσματικές όταν εξαρχής δεν υπάρχουν σαφείς θεμελιώδεις λόγοι για την μετακίνηση. Επομένως, εάν δείτε μια μεγάλη μετακίνηση αλλά δεν μπορείτε να προσδιορίσετε έναν σαφή θεμελιώδη λόγο για αυτήν την μετακίνηση, η κατεύθυνση μπορεί να αλλάξει γρήγορα και αυτό που μοιάζει με προσωρινή επιβεβαίωση μπορεί να αποδειχθεί μια νέα μετακίνηση στην αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό θα οδηγήσει σε απώλειες για οποιονδήποτε προσπαθήσει να εκτελέσει συναλλαγή σύμφωνα με την αρχική μετακίνηση. 
 

Στρατηγικές ξεσπάσματος: Τα ξεσπάσματα αποτελούν μια από τις πιο κοινές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην αγορά για την εκτέλεση συναλλαγών. Βασίζονται στον προσδιορισμό ενός βασικού επιπέδου τιμών και, ακολούθως, στην αγορά ή την πώληση καθώς η τιμή παραβιάζει αυτό το προκαθορισμένο επίπεδο. Γενικά, τα ξεσπάσματα χρησιμοποιούνται όταν η αγορά βρίσκεται ήδη ή είναι κοντά στα ακραία υψηλά/χαμηλά του πρόσφατου παρελθόντος.

Η προσδοκία είναι ότι η τιμή θα συνεχίσει να μετακινείται με την τάση και θα διαπεράσει το ακραίο υψηλό και θα συνεχίσει. Με αυτό κατά νου, για να πραγματοποιήσουμε τη συναλλαγή αποτελεσματικά πρέπει απλά να τοποθετήσουμε μια εντολή ακριβώς πάνω από το υψηλό ή ακριβώς κάτω από το χαμηλό έτσι ώστε η συναλλαγή να ξεκινήσει αυτόματα όταν μετακινηθεί η τιμή. 

Η προσδοκία είναι ότι εάν η τιμή έχει τη δύναμη να παραβιάσει το επίπεδο, θα συνεχίσει να μετακινείται προς εκείνη την κατεύθυνση. Η έννοια ενός ξεσπάσματος είναι σχετικά απλή και απαιτεί μια μέτρια κατανόηση της στήριξης και της αντίστασης. Όταν η αγορά βρίσκεται σε τάση και μετακινείται έντονα προς μια κατεύθυνση, οι συναλλαγές ξεσπάσματος εξασφαλίζουν το ότι δεν σας ξεφεύγει ποτέ η μετακίνηση.

Σύσταση: Είναι πολύ σημαντικό να αποφεύγετε τη συναλλαγή ξεσπασμάτων όταν η αγορά δεν παρουσιάζει τάση επειδή αυτό θα οδηγήσει σε λανθασμένες συναλλαγές που προκαλούν απώλειες. Ο λόγος για αυτές τις απώλειες είναι ότι η αγορά δεν έχει τη δυναμική για να συνεχίσει τη μετακίνηση πέρα από τα ακραία υψηλά και χαμηλά. Όταν η τιμή εισέρχεται σε αυτές τις περιοχές, στη συνέχεια συνήθως επανέρχεται στο προηγούμενο εύρος, προκαλώντας απώλειες σε όσους επενδυτές προσπαθούν να κρατηθούν στην κατεύθυνση της κίνησης.  

 

Στρατηγικές αντιστροφής: Οι αντιστροφές χρησιμοποιούνται γενικά από τους επενδυτές τεχνικής κατά τη διάρκεια περιόδων με περιορισμένη θεμελιώδη δραστηριότητα. Σε τέτοιες περιόδους, οι αγορές τείνουν να παρουσιάζουν πλάγιες μετακινήσεις χωρίς σαφή κατεύθυνση. Οι επενδυτές ψάχνουν για βασικά επίπεδα τιμών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για άμεσες συναλλαγές προσμένοντας μια «αναπήδηση» όταν η τιμή φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο. Αυτές οι αναπηδήσεις παρέχουν μικρές και γρήγορες ευκαιρίες για κατοχύρωση κέρδους κατά τη διάρκεια περιορισμένης δραστηριότητας της αγοράς. Κι εδώ, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τις συναλλαγές αντιστροφής είναι σχεδόν τα ίδια με εκείνα που χρησιμοποιούνται στις προηγούμενες στρατηγικές και περιλαμβάνουν στήριξη, αντίσταση και θεμελιώδη ανάλυση. 

Μόλις ξεκαθαριστεί η βασική εικόνα, πρέπει να εστιάσουμε στην τεχνική ανάλυση και, ιδιαίτερα, στα επίπεδα στήριξης και αντίστασης που είναι κοντά στην τρέχουσα τιμή. Κοινά επίπεδα που χρησιμοποιούνται από επενδυτές με αυτόν τον τύπο στρατηγικής περιλαμβάνουν παλαιά υψηλά και χαμηλά προηγούμενων συνεδριών, επίπεδα αλλαγής τάσης, επίπεδα Fibonacci και περιοχές όπου συνυπάρχουν και τα τρία αυτά επίπεδα. Αυτές οι συνυπάρξεις είναι γνωστές ως συρροές (confluences), και παρέχουν άριστες περιοχές για εντοπισμό τιμών προς αναπήδηση κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Οι αντιδράσεις ποικίλλουν αλλά πολύ συχνά οι επενδυτές ψάχνουν μόνο για μερικά pip κέρδους από αυτές τις αντιδράσεις και δεν προσπαθούν να διατηρήσουν τις θέσεις για αρκετές συνεδρίες.

Σύσταση: Προτού συναλλαχθείτε αντιστροφές, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα σημαντικές ειδήσεις που αναμένεται να γίνουν γνωστές κατά τη διάρκεια εκείνης της συνεδρίας και ότι κανένας βασικός φορέας οικονομικής πολιτικής δεν πρόκειται να κάνει σχόλια στον Τύπο. Τέτοια γεγονότα μπορούν να προκαλέσουν μετακινήσεις που θα οδηγήσουν τις βραχυπρόθεσμες συναλλαγές σας σε απώλειες. Η συναλλαγή αντιστροφών είναι αυστηρά κατάλληλη μόνο για περιόδους που η αγορά δεν παρουσιάζει τάση με σαφή κατεύθυνση. Συνεπώς, δεν πρέπει να υιοθετείται στα τυφλά κατά τη διάρκεια όλων των συνεδριών καθώς αυτό θα αυξήσει εντυπωσιακά το ποσό των απωλειών σας. 

 
Στρατηγικές ορμής: Οι συναλλαγές ορμής δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τις ακριβείς εισόδους, αλλά ασχολούνται πολύ περισσότερο με την ισχύ και τη συνέχιση της μετακίνησης. Οι επενδυτές δεν περιμένουν την τιμή να υποχωρήσει ή να ξεσπάσει από ένα συγκεκριμένο επίπεδο αλλά περιμένουν να τη δουν να αρχίσει να μετακινείται κατά το δυνατόν στην κατεύθυνση της επικρατούσας τάσης.

Αυτός ο τύπος εκτέλεσης συναλλαγών βασίζεται στα θεμελιώδη αλλά εξαρτάται και σε μεγάλο βαθμό από δείκτες όπως οι κινητοί μέσοι όροι και οι ταλαντωτές για την απόδοση σημάτων εκτέλεσης συναλλαγών.

Οι επενδυτές εφαρμόζουν στρατηγικές ορμής όταν αντιλαμβάνονται την παρουσία μιας μακροπρόθεσμης μετακίνησης στο προϊόν που συναλλάσσονται. Παραδείγματος χάριν, εάν σε ένα έθνος υπάρχει μια σημαντική αλλαγή που θα οδηγήσει σε μια αλλαγή του επιτοκίου, οι επενδυτές θα ενεργοποιηθούν και θα αρχίσουν να αγοράζουν ή να πουλούν το νόμισμα εκείνου του έθνους σύμφωνα με τις αλλαγές. Κατά τη διάρκεια αυτών των σημαντικών εξελίξεων,
οι επαγγελματίες επενδυτές θα φροντίσουν να συναλλαχθούν αυτά τα νομίσματα μακροπρόθεσμα, διατηρώντας συχνά τις θέσεις τους για εβδομάδες ή για μήνες. Οι έξοδοι καθορίζονται γενικά από τις θεμελιώδεις αρχές, περίπου όπως και οι είσοδοι, με τους επενδυτές να παρακολουθούν από κοντά τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις προτού αποφασίσουν για τις επενδυτικές κινήσεις τους και για τη διαχείριση των θέσεών τους.

Σύσταση: Λόγω της πιο μακροπρόθεσμης φύσης αυτής της στρατηγικής, οι επενδυτές δεν ενδιαφέρονται και τόσο για τα σημεία εισόδου και απλά περιμένουν έως ότου η υποτυπώδης τεχνική ανάλυση τους δώσει μια ευκαιρία για να επωφεληθούν από την μετακίνηση. Ένας δημοφιλής δείκτης για αυτόν τον τύπο εκτέλεσης συναλλαγών είναι ο κινητός μέσος όρος 200 περιόδων και πολύ συχνά οι επενδυτές περιμένουν την τιμή να διαπεράσει αυτόν τον μέσο όρο προς τα πάνω ή προς τα κάτω, σύμφωνα με την αναμενόμενη μετακίνηση. Σε εκείνο το σημείο πραγματοποιούν είσοδο και διατηρούν τις θέσεις τους.

 

Στρατηγικές εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (arbitrage): Στις χρηματαγορές, η γενική πεποίθηση είναι ότι, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, η επικρατούσα αγοραία τιμή είναι η σωστή τιμή. Αλλά τι θα συμβεί εάν αυτό που βλέπετε στη Νέα Υόρκη δεν είναι αυτό που βλέπετε στο Λονδίνο; Τι θα συμβεί εάν παρατηρήσετε ότι οι τιμές των ΣΜΕ δεν παρακολουθούν τις μετακινήσεις του υποκείμενου αγαθού; Κι αν δείτε ότι οι μετοχές όλων των εταιρειών μιας βιομηχανίας, αλλά με μια μόνο εξαίρεση, έχουν αντιδράσει σε μια είδηση; Αυτά σημαίνουν ότι έχετε την ευκαιρία να βγάλετε χρήματα, αλλά πρέπει να ενεργήσετε γρήγορα καθώς θα το αντιληφθούν και άλλοι επενδυτές. Θα πρέπει τότε να πουλήσετε όσο περισσότερο από το προϊόν αυξημένης τιμής μπορείτε στην αγορά με την αυξημένη τιμή, δανειζόμενοι μετοχές εάν χρειαστεί, και να αγοράσετε αμέσως το προϊόν μειωμένης τιμής στην αγορά με τη μειωμένη τιμή.


Αυτό είναι ένα παράδειγμα εξισορροπητικής κερδοσκοπίας, η οποία περιλαμβάνει την αγορά και την πώληση του ίδιου αξιόγραφου. Είναι πολλοί οι επενδυτές με ημερήσιο ορίζοντα που χρησιμοποιούν την εξισορροπητική κερδοσκοπία ως τη βασική επενδυτική στρατηγική τους.

Σύσταση: Οι καλοί επενδυτές εξισορροπητικής κερδοσκοπίας διαθέτουν ένα παράδοξο μείγμα υπομονής έως ότου παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία και ανυπομονησίας για την τοποθέτηση της συναλλαγής την ακριβή στιγμή εμφάνισης της ευκαιρίας. Εάν διαθέτετε το σθένος να παρακολουθείτε την αγορά ή εάν είστε πρόθυμοι να αποκτήσετε ένα ισχυρό λογισμικό για να το κάνει για εσάς, μπορεί να καταφέρετε να βρείτε κάποιες μη ριψοκίνδυνες ευκαιρίες εξισορροπητικής κερδοσκοπίας συναλλαγής και/ή μπορείτε επίσης, εάν είναι δυνατόν, να χρησιμοποιήσετε μόχλευση για να αυξήσετε τα κέρδη σας.


Συμπέρασμα

Παρά τις ατελείωτες πτυχές των συναλλαγών, η κατανόηση των βασικών των διάφορων στρατηγικών μπορεί να σας δώσει μια καλή γενική εικόνα για το τι μπορείτε να περιμένετε από τις διαφορετικές στρατηγικές εκτέλεσης συναλλαγών. Η γνώση όσο το δυνατόν περισσότερων λεπτομερειών για τη στρατηγική σας, σας τοποθετεί μπροστά από τον ανταγωνισμό και, κυρίως, σας αποτρέπει απ’ το να χάνεστε όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές. Να θυμάστε ότι ποτέ δεν μπορείτε να έχετε αρκετές πληροφορίες ώστε να αποφεύγετε τις απώλειες και να εκτελείτε συναλλαγές με τόση επιτυχία όση φαντάζεστε. «Jurina Novotna

Η Jurina Novotna έγινε συνέταιρος σε διευθυντική θέση σε ένα  hedge fund από την ηλικία των 29. Το πάθος της για τον κόσμο της οικονομίας και των επενδύσεων έγινε προφανές σε πολύ νεαρή ηλικία. Άφησε τη Σλοβακία το 2002 για να σπουδάσει σε ένα αμερικανικό πανεπιστήμιο. Σήμερα, διευθύνει ένα fund που είναι 100% ουδέτερο ως προς τις αγορές.  [email protected]

 


Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video