ΧΑ: Αρση αναστολής για Ελλάκτωρ και Motor Oil

Ηρθησαν οι λόγοι για τους οποίου είχε ζητηθεί η αναστολή, όπως λέει το Χρηματιστήριο.

ΧΑ: Αρση αναστολής για Ελλάκτωρ και Motor Oil Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια σχετικών ανακοινώσεων, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των χρηματοπιστωτικών μέσων των εταιρειών «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» & «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» από σήμερα, Δευτέρα 9 Μαΐου 2022, διότι ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή.
Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video