Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης για ΕΛΛΑΚΤΩΡ και Motor Oil

Με απόφαση επιτροπής κεφαλαιαγοράς.

Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης για ΕΛΛΑΚΤΩΡ και Motor Oil

 

Μετά από σχετικό αίτημα της Επ. Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλονται προσωρινά από σήμερα, Παρασκευή 6 Μαΐου 2022, η διαπραγμάτευση των χρηματοπιστωτικών μέσων των Εταιρειών Ελλάκτωρ και Motor Oil, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005, για λόγους προστασίας του Επενδυτικού Κοινού και της ομαλής λειτουργίας της Αγοράς των κινητών αξιών των ως άνω Εταιρειών και μέχρις ότου παρασχεθεί ενημέρωση στο Επενδυτικό Κοινό αναφορικά με την πιθανή υλοποίηση της συναλλαγής.

Αναστέλλονται επίσης προσωρινά και τα Παράγωγα Προϊόντα και ο δανεισμός επί των μετοχών των ανωτέρω Εταιρειών.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video