ΧΑ: Τι λέει για το άλμα 549% στη μετοχή της Attica Bank τη Δευτέρα

Ο τίτλος της τράπεζας κινήθηκε τη Δευτέρα μόνιμα με θετικό πρόσημο, μεταξύ 0,551 (+101,09%) και 2,50 ευρώ (+812,41%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στα 1,78 ευρώ, με ημερήσια κέρδη 549,64%. Τι διευκρινίζει το Χρηματιστήριο.

ΧΑ: Τι λέει για το άλμα 549% στη μετοχή της Attica Bank τη Δευτέρα

Διευκρινίσεις για το άλμα στη μετοχή της Attica Bank στη χθεσινή συνεδρίαση δίνει με ανακοίνωσή του το Χρηματιστήριο. 

Σημειώνεται ότι ο τίτλος κινήθηκε τη Δευτέρα μόνιμα με θετικό πρόσημο, μεταξύ 0,551 (+101,09%) και 2,50 ευρώ (+812,41%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στα 1,78 ευρώ, με ημερήσια κέρδη 549,64%, επηρεάζοντας τους δείκτες ΓΔ, ΔΤΡ και FTSEM (+9,22%).

Οπως σημειώνει το Χρηματιστήριο, «αναφορικά με τα όρια διακύμανσης της μετοχής της τράπεζας ATTICA BANK Α.Τ.Ε. της συνεδρίασης της 22/11/2021 και σε συνέχεια της από 19/11/2021 ανακοίνωσης στο site του Ομίλου Χ.Α. σας ενημερώνουμε ότι με βάση τους όρους έκδοσης της συγκεκριμένης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 1.200.000.000 νέων (ΚO) μετοχών, σε αναλογία 49,5265161872259 νέες (ΚΟ) μετοχές για κάθε μία 1 παλαιά (ΚΟ) μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,20, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 22/11/2021 ορίστηκαν διευρυμένα (βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν) ως εξής: +30% από την τιμή κλεισίματος €3,9500 της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (19/11/2021), ήτοι €5,1300, και -30% από την προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής €0,2740 που προέκυψε λόγω της αύξησης, ήτοι €0,1918.

Δείτε εδώ την από 19/11/2021 ανακοίνωση του site του Ομίλου Χ.Α.

 

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video