ΧΑ: Σεμινάριο για τη λειτουργία της αγοράς στις 27 Οκτωβρίου

Εισηγητής του Σεμιναρίου θα είναι ο κος Σπύρος Παπαθανασίου, Επίκουρος Καθηγητής του ΕΚΠΑ, πρώην στέλεχος της Χρηματιστηριακής Αγοράς (20 έτη), πιστοποιημένος σε θέματα Αναλύσεων, Επενδυτικών Συμβουλών και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων.

ΧΑ: Σεμινάριο για τη λειτουργία της αγοράς στις 27 Οκτωβρίου

H Εκπαιδευτική Ακαδημία του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Academy) διοργανώνει στις 25 και 27 Οκτωβρίου 8-ωρο σεμινάριο διαδικτυακά (μέσω WEBEX) με θέμα:

Βασικά Στοιχεία Μετοχικών Επενδύσεων (Χρηματιστήριο Αθηνών)

Εισηγητής του Σεμιναρίου θα είναι ο κος Σπύρος Παπαθανασίου, Επίκουρος Καθηγητής του ΕΚΠΑ, πρώην στέλεχος της Χρηματιστηριακής Αγοράς (20 έτη), πιστοποιημένος σε θέματα Αναλύσεων, Επενδυτικών Συμβουλών και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες:

  • Θα έχουν κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο της οικονομίας
  • Θα γνωρίζουν τον προσδιορισμό / αποτίμηση της αξίας των τίτλων μετοχών μίας εταιρίας
  • Θα γνωρίζουν τους κυριότερους αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων
  • Θα εισαχθούν στην μορφή ανάλυσης αξιογράφων που ονομάζεται Τεχνική Ανάλυση
  • Θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν στην πράξη τα παρόντα επενδυτικά εργαλεία για την επιλογή μετοχών
  • Θα είναι σε θέση να επιλέγουν την καταλληλότερη στρατηγική αγοράς μετοχών και Διαχείρισης προσωπικού Χαρτοφυλακίου.

Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και την αίτηση συμμετοχής, δείτε εδώ.

 

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video