Αμετάβλητο στο -0,4% το επιτόκιο για τα 3μηνα έντοκα

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,77 φορές. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021.

Αμετάβλητο στο -0,4% το επιτόκιο για τα 3μηνα έντοκα

Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων 3μηνης διάρκειας.

Το επιτόκιο παρέμεινε αμετάβλητο στο -0,4%, ενώ η έκδοση υπερκαλύθφηκε κατά 1,77 φορές έναντι 1,39 στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο -0,40%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.109 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,77 φορές. 

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 8 Οκτωβρίου  2021.              

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

13 εβδομάδων

6 Οκτωβρίου 2021

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

4 Αυγούστου 2021

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 

625

625

2. Ύψος προσφορών

1.109

866

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

1,77

1,39

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

812,5

812,5

5. Απόδοση

-0,40%

-0,40%

6. Τιμή Δημοπρασίας

100,102

100,100

7. Cut – off ratio

26%

100%

 

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video