ΟΔΔΗΧ: Συμπληρωματικές προσφορές 187,5 εκατ. στη δημοπρασία εντόκων

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021

ΟΔΔΗΧ: Συμπληρωματικές προσφορές 187,5 εκατ. στη δημοπρασία εντόκων

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2021, έγιναν δεκτές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ με τιμή διάθεσης στο 100,314

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video