ΓΕΚΕ: Τα όρια διακύμανσης της μετοχής για τη συνεδρίαση της 11ης/6

Το ανώτατο όριο της μετοχής δεν θα μεταβληθεί.

ΓΕΚΕ: Τα όρια διακύμανσης της μετοχής για τη συνεδρίαση της 11ης/6

Το Χρηματιστήριο Αθηνών για τις ανάγκες της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης για τις μετοχές της εισηγμένης εταιρίας «ΓΕΚΕ Α.Ε.» βάσει της ανακοίνωσης της 10.06.2021, αναπροσαρμόζει το κατώτατο όριο διακύμανσης της μετοχής «ΠΡΕZΤ» σε -18,44% από την τιμή εκκίνησης της μετοχής της συνεδρίασης της 11.06.2021.

Η εν λόγω αλλαγή θα ισχύσει μόνο για τη συνεδρίαση της 11.06.2021.

Το ανώτατο όριο της μετοχής δεν θα μεταβληθεί.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video