Ανεβάζει στα 19,6 ευρώ την τιμή-στόχο για Τιτάν η Eurobank Equities

Σύσταση «αγοράς» για τον τίτλο λόγω discount και προσδοκιών για καλύτερη επιχειρηματική πορεία.

Ανεβάζει στα 19,6 ευρώ την τιμή-στόχο για Τιτάν η Eurobank Equities

Υψηλότερη τιμή στόχο, τα 19,6 ευρώ έναντι 17,6 ευρώ δίνει για την μετοχή της Τιτάν η Eurobank Equities διατηρώντας τη σύσταση «αγορά». Όπως εξηγεί έχει θετική στάση καθώς περιμένει διατηρήσιμη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης και εξαιτίας του ότι η αποτίμηση 7,3 φορές EV/EBITDA με βάση τις εκτιμήσεις για το 2021 εμπεριέχει discount 18% έναντι του ανταγωνισμού.

Όπως εξηγεί η εικόνα σε τρεις από τις τέσσερις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται είναι θετική, ενώ τα έως τώρα στοιχεία από την πορεία του 2021 συνηγορούν υπέρ μιας καλύτερης χρονιάς.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video