Προειδοποίηση από Επ. Κεφαλαιαγοράς για τις ανοικτές πωλήσεις κατά την ΑΜΚ της Πειραιώς

Με αφορμή την αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς η ΕΚ επισημαίνει ότι τα χρονοδιαγράμματα που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία είναι ενδεικτικά και εξαρτώνται από την τελική έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής.

Προειδοποίηση από Επ. Κεφαλαιαγοράς για τις ανοικτές πωλήσεις κατά την ΑΜΚ της Πειραιώς

Με αφορμή την διαδικασία αμκ της Πειραιώς και προκειμένου να προλάβει τυχών λάθη (ή άκυρες πράξεις)
όσον αφορά στην "ανοιχτή πώληση" μετοχών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σημειώνει πως το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται (στο Ενημερωτικό Δελτίο) για την εισαγωγή των νέων μετοχών είναι ενδεικτικό και όχι δεσμευτικό, τελεί δε υπό την τελική έγκριση του Χρηματιστηρίου.

Για αυτό και εφιστά την προσοχή σε όσους σχεδιάζουν να ανοίξουν short θέσεις (εν προκειμένω στη νέα μετοχή της Πειραιώς) να αναμένουν την οριστικοποίηση της 7ης Μαϊου ως ημερομηνίας έναρξης διαπραγμάτευσης (της μετοχής, που θα προκύψει μετά την αμκ, αφού έχει προσαρμοσθεί-ήδη- η τιμή μετά το reverse split).

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα γνωστά, το ΧΑΑ θα ανακοινώσει στις 5 Μαϊου την ημέρα διαπραγμάτευσης (έχει δοθεί η 7η Μαϊου).

Ζητούμενο να μην γίνουν, εκ των προτέρων αγορές μετοχών (ή και αντίστοιχων ΣΜΕ) που σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας (7/5) δεν θα είναι διαθέσιμες.

Πέραν αυτών των αναγκαίων διευκρινίσεων, σημειώνεται πως όσοι γνώριζαν (ή υπέθεταν/υπολόγιζαν) που θα γίνει η αμκ της Πειραιώς έπιασαν θέσεις short στα Παράγωγα, δανείστηκαν μετοχές για να πιέσουν την τιμή.

Σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς (ενδεικτικά αναφέρεται ο Ηλίας Ζαχαράκης) τα short που είχαν "ανοίξει" είναι σε τιμές 13-15 ευρώ, με τις ανοιχτές θέσεις να είναι 5.500.000 παλαιές μετοχές ή 350.000 νέες.

Πρακτικά, από την στιγμή που ανακοινώθηκε η διαδικασία, θα έπρεπε να σταματήσει η διαπραγμάτευση του ΣΜΕ (όπως έγινε με τα options και τον δανεισμό τίτλων) και να γίνει εκκαθάριση ή παράδοση τίτλων με πληρωμή.

Συνέπεια ήταν ο "εγκλωβισμός" όσων είχαν long Συμβόλαια, να μην μπορούν να τα πουλήσουν καθώς ήταν σε διαπραγμάτευση με discount 35% χωρίς αγοραστές αλλά και χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην αμκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως σημειώνουν πηγές από την πλευρά των εποπτικών αρχών. στις αντίστοιχες περιπτώσεις προηγούμενων ανακεφαλαιοποιήσεων τραπεζών με διεθνή βιβλία οποίος πούλησε ακάλυπτα επιβαρύνθηκε με πρόστιμα από την ΕΚ μεγαλύτερα του οφέλους που αποκόμισε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με τη διενέργεια ανοιχτών πωλήσεων που συνδέονται με επικείμενες εισαγωγές μετοχών προερχόμενων από πρωτογενή διάθεσή τους, επισημαίνει την ανάγκη τήρησης του δεσμευτικά και πανευρωπαϊκά ισχύοντος καθεστώτος που διέπει τις ανοικτές πωλήσεις, [Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 827/2012 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2012, που συμπληρώνει και εξειδικεύει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις].

Επιπλέον, σημειώνεται ότι κατά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει το ενημερωτικό δελτίο για την εισαγωγή των νέων μετοχών είναι ενδεικτικό και όχι δεσμευτικό και εξαρτάται από την τελική έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του ΧΑ.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι μέχρι και το πέρας της συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής για την έγκριση εισαγωγής των μετοχών προς διαπραγμάτευση κατά την οποία και ορίζεται η ημερομηνία της διαπραγμάτευσης των μετοχών δεν μπορεί να υπάρξει διασφάλιση του επενδυτή ότι οι μετοχές που θα προέλθουν από οριστική κατανομή των δικαιωμάτων εγγραφής θα είναι διαθέσιμες για τυχόν διακανονισμό ανοικτής πώλησης που πραγματοποίησε πριν από τη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΧΑ.

Συνεπώς, ανοικτές πωλήσεις όπου ο διακανονισμός δεν διασφαλίζεται, δηλαδή στην περίπτωση των αυξήσεων όταν δεν είναι επιβεβαιωμένο ότι οι εν λόγω μετοχές θα είναι διαθέσιμες, απαγορεύονται και τυχόν παραβίαση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται σε αυτόν.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video