ΧΑ: Παύση συναλλαγών δανεισμού τίτλων επί της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς

Θα πραγματοποιηθεί αναγκαστική άσκηση των δικαιωμάτων επιστροφής για λογαριασμό όλων των δανειοληπτών και παραλαβές/παραδόσεις των σχετικών αξιών την επομένη της άσκησης.

ΧΑ: Παύση συναλλαγών δανεισμού τίτλων επί της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών κατά τη σημερινή συνεδρίαση, ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την παύση εισαγωγής νέων σειρών και διαγραφή των υφιστάμενων σειρών παραγώγων Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί της μετοχής της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» με ημερομηνία λήξης την 16/4/2021, από την Τετάρτη 31/3/2021 μετά το πέρας της συνεδρίασης, λόγω της επικείμενης Εταιρικής Πράξης της εν λόγω Εισηγμένης Εταιρίας και σύμφωνα με το άρθρο 2.6.11. του Κανονισμού ΧΑ.

Για τον ίδιο λόγο, η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά την ίδια συνεδρίαση, ενέκρινε την παύση συναλλαγών δανεισμού τίτλων επί της μετοχής της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» την Τρίτη 6/4/2021 μετά το πέρας της συνεδρίασης, βάσει του άρθρου 2.6.13 του Κανονισμού ΧΑ, ενώ θα πραγματοποιηθεί αναγκαστική άσκηση των δικαιωμάτων επιστροφής για λογαριασμό όλων των δανειοληπτών και παραλαβές/παραδόσεις των σχετικών αξιών την επομένη της άσκησης.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video