ΧΑ: Διαφοροποιήσεις στο Βήμα Τιμής & στη Τιμή Εκκίνησης

Αναλυτικός πίνακας με τις αλλαγές στο Βήμα τιμής ορισμένων διαπραγματεύσιμων προϊόντων.

ΧΑ: Διαφοροποιήσεις στο Βήμα Τιμής & στη Τιμή Εκκίνησης

Διαφοροποιήσεις στο Βήμα Τιμής λαμβάνοντας υπόψη το Μέσο Ημερήσιο Αριθμό Συναλλαγών του έτους 2020 (ΜΗΑΣYN), ανακοινώθηκαν στο ΧΑ.

Από την αξιολόγηση της ESMA σχετικά με το Μέσο Ημερήσιο Αριθμό Συναλλαγών των αξιών που διαπραγματεύονται στις αγορές του ΧΑ, προκύπτουν αλλαγές στο Βήμα τιμής ορισμένων διαπραγματεύσιμων προϊόντων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Symbol

ISIN

Old Price Tick

Price Tick from 1-4-2021

GEBKA

GRS137003000

STOCKS_WAR_1_GR

STOCKS_WAR_2_GR

DOMIK

GRS364253005

STOCKS_WAR_1_GR

STOCKS_WAR_2_GR

EKTER

GRS222213001

STOCKS_WAR_3_GR

STOCKS_WAR_2_GR

ENTER

GRS503003014

STOCKS_WAR_1_GR

STOCKS_WAR_2_GR

EPSIL

GRS498003003

STOCKS_WAR_1_GR

STOCKS_WAR_2_GR

IASO

GRS379233000

STOCKS_WAR_2_GR

STOCKS_WAR_1_GR

ILYDA

GRS475003018

STOCKS_WAR_1_GR

STOCKS_WAR_2_GR

INTEK

GRS148003015

STOCKS_WAR_1_GR

STOCKS_WAR_2_GR

CAIROMEZ

CY0109232112

STOCKS_WAR_4_GR

STOCKS_WAR_3_GR

QUEST

GRS310003009

STOCKS_WAR_2_GR

STOCKS_WAR_3_GR

CRETA

GRS371113002

STOCKS_WAR_2_GR

STOCKS_WAR_1_GR

KTILA

GRS354003006

STOCKS_WAR_2_GR

STOCKS_WAR_1_GR

LAMDA

GRS245213004

STOCKS_WAR_3_GR

STOCKS_WAR_4_GR

MEVA

GRS319103008

STOCKS_WAR_1_GR

STOCKS_WAR_2_GR

MEDIC

GRS424003002

STOCKS_WAR_1_GR

STOCKS_WAR_2_GR

MERKO

GRK014011008

STOCKS_WAR_2_GR

STOCKS_WAR_1_GR

MODA

GRS375183001

STOCKS_WAR_2_GR

STOCKS_WAR_1_GR

NEWS

GRS457003002

STOCKS_WAR_1_GR

STOCKS_WAR_2_GR

HTO

GRS260333000

STOCKS_WAR_4_GR

STOCKS_WAR_5_GR

PAIR

GRS275073005

STOCKS_WAR_1_GR

STOCKS_WAR_2_GR

TPEIR

GRS014003024

STOCKS_WAR_5_GR

STOCKS_WAR_4_GR

PERF

GRS505003004

STOCKS_WAR_1_GR

STOCKS_WAR_2_GR

PETRO

GRS345503007

STOCKS_WAR_1_GR

STOCKS_WAR_2_GR

PLAKR

GRS326003019

STOCKS_WAR_2_GR

STOCKS_WAR_1_GR

PROF

GRS472003011

STOCKS_WAR_3_GR

STOCKS_WAR_2_GR

FOODL

GRS510003015

STOCKS_WAR_2_GR

STOCKS_WAR_1_GR

 

Διαφοροποιήσεις στη Τιμή  Εκκίνησης λαμβάνοντας υπόψη την αλλαγή του βήματος Τιμής

Βάσει της παραπάνω αλλαγής στο βήμα τιμής των διαπραγματεύσιμων προϊόντων ΧΑ, προκύπτουν οι εξής αλλαγές στη τιμή εκκίνησης των παρακάτω προϊόντων:

Symbol

ISIN

Market

Current Price Tick

Price Tick from 1-4-2021

Closing Price 31-3-2021

Start of Day Price 1-4-2021

GEBKA

GRS137003000

Κύρια Αγορά

0,005

0,002

0,875

0,876

EKTER

GRS222213001

Κύρια Αγορά

0,002

0,005

1,078

1,08

CAIROMEZ

CY0109232112

Εναλλακτική Αγορά

0,0001

0,0002

0,1273

0,1274

CRETA

GRS371113002

Κύρια Αγορά

0,005

0,01

1,085

1,09

MERKO

GRK014011008

Κύρια Αγορά

0,2

0,5

53,8

54,00

PERF

GRS505003004

Εναλλακτική Αγορά

0,05

0,02

8,85

8,86

PETRO

GRS345503007

Κύρια Αγορά

0,05

0,02

5,65

5,66

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video