Συνεγγυητικό: Τι προτείνει η νομοπαρασκευαστική στο ΥΠΟΙΚ

Παραμένει η πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου στις εταιρείες που καταβάλλουν κεφάλαια. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών. Με βάση τα Διεθνή Πρότυπα θα συντάσσονται στο εξής οι λογιστικές καταστάσεις.

Συνεγγυητικό: Τι προτείνει η νομοπαρασκευαστική στο ΥΠΟΙΚ

Με αλλαγές της «τελευταίας στιγμής» υπέβαλε τελικά τις προτάσεις της στο Υπουργείο Οικονομικών η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που είχε συστηθεί με στόχο την αναμόρφωση-εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Έτσι, μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη, το μπαλάκι έχει πλέον περάσει στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θα καταλήξει στο τελικό κείμενο του νέου θεσμικού πλαισίου.

Μεταξύ των προτάσεων της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής περιλαμβάνεται ότι:

  • Οι οικονομικές καταστάσεις του Συνεγγυητικού θα συντάσσονται στο εξής με βάση τα διεθνή και όχι τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα.
  • Σε αντίθεση με τις αρχικές κατευθύνσεις της Επιτροπής, η πλειοψηφία του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου θα εξακολουθήσει να προέρχεται από την αγορά και ειδικότερα από τις εταιρείες που καταβάλλουν εισφορές. Έτσι, με βάση την τελική πρόταση: α) Ένα μέλος θα προέρχεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ένας εκ των αντιπροέδρων της) και ένα από το Υπουργείο Οικονομικών, β) Τέσσερα άτομα από τις εταιρείες-μέλη του Συνεγγυητικού που παρέχουν υπηρεσίες εκτέλεσης-θεματοφυλακής, γ) Ένα άτομο από τις εταιρείες-μέλη του Συνεγγυητικού που δεν παρέχουν υπηρεσίες εκτέλεσης-θεματοφυλακής. Να σημειωθεί πως μέχρι πρότινος, η Επιτροπή προσανατολιζόταν προς ένα επταμελές Δ.Σ. που θα αποτελείτο -μεταξύ άλλων- από τρεις εκπροσώπους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και έναν του Υπουργείου Οικονομικών.
  • Προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων, τα μέλη του ΔΣ που θα προέρχονται από την αγορά δεν θα πρέπει να είναι ούτε μέτοχοι αλλά ούτε και μέλη του ΔΣ στις εταιρείες-μέλη του Συνεγγυητικού.
  • Αλλάζει ο τρόπος επιμερισμού των εισφορών των μελών στο Συνεγγυητικό, με το καταβαλλόμενο ποσό να εξαρτάται από παράγοντες όπως το φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών, ο όγκος των εργασιών, αλλά και ο βαθμός κινδύνου κάθε εταιρείας.
  • Ορισμένες δυνητικές εποπτικές αρμοδιότητες του Συνεγγυητικού μεταφέρονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  • Το Συνεγγυητικό θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση προληπτικών ελέγχων.
Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video