Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της Τιτάν στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου 2021.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της Τιτάν στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση μίας εταιρείας.

Ειδικότερα, στην Titan Cement, το ποσοστό ιδίων μετοχών ανήλθε στο 6,28% στις 15 Φεβρουαρίου.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video