ΧΑ: Στο 45,6% αυξήθηκαν οι συναλλαγές των ξένων τoν Ιανουάριο

Η Κεφαλαιοποίηση του ΧΑ στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €42,94 δισ.. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €44,98 δισ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 4,5%.

ΧΑ: Στο 45,6% αυξήθηκαν οι συναλλαγές των ξένων τoν Ιανουάριο

Ελαφρώς πτωτικά κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τον πρώτο μήνα του 2021.

Συγκεκριμένα, σημειώθηκε μείωση της κεφαλαιοποίησης κατά 4,5%, η οποία αντικατοπτρίστηκε και στο Γενικό Δείκτη, που μειώθηκε κατά 7,36% σε σχέση με το τέλος του Δεκεμβρίου.

Με βάση τα στοιχεία του AXIA Numbers Ιανουαρίου 2021, οι ξένοι επενδυτές εμφάνισαν εκροές ύψους €5,74 εκατ., ενώ οι Έλληνες επενδυτές εισροές €5,77 εκατ.

Ειδικότερα, η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς για το μήνα διαμορφώθηκε ως εξής:

Η Αξία Συναλλαγών του Ιανουαρίου 2021 έφτασε τα €1.238,32 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 34,8% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.899,30 εκατ. Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.617,25 εκατ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 23,4%.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €42,94 δισ.. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €44,98 δισ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 4,5% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €50,06 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 14,2%.

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιανουάριο 2021 πραγματοποίησαν το 45,6% των συναλλαγών (σε σχέση με το 45,2% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Ιανουάριο του 2020 είχαν πραγματοποιήσει το 53,9% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Ιανουάριο 2021 πραγματοποίησαν το 27,9% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 28,2% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 21,5% των συναλλαγών).

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video