Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της ΕΛΓΕΚΑ στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 11 Ιανουαρίου 2021.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της ΕΛΓΕΚΑ στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση μίας εταιρεία.

Ειδικότερα, στην ΕΛΓΕΚΑ οι συμμετοχές των Δρακοπούλου Αθανασία και Αικατερίνης διαμορφώθηκαν στο 11,51% στις 5 Ιανουαρίου ενώ μηδενίστηκε το ποσοστό της Ελένης Κατσιώτη.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video