Β. Λαζαράκου: Θεσμικές αλλαγές για προσέλκυση funds και διαχειριστών

Τι δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο 6ο International Fund Summit. Δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα νέων τύπων επενδυτικών κεφαλαίων. Άρση αντικινήτρων, με στόχο την προσέλκυση διαχειριστών.

Β. Λαζαράκου: Θεσμικές αλλαγές για προσέλκυση funds και διαχειριστών

Στις θεσμικές αλλαγές που περιλαμβάνονται στο φετινό νόμο 4706/2020 αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου, στο «6ο International Funds Summit» και συγκεκριμένα στο πάνελ με τίτλο «Μεταβαλλόμενο Κανονιστικό Περιβάλλον» (The Changing Landscape of the Regulatory Industry).

Ειδικότερα, η κα Λαζαράκου, αναλύοντας τον προαναφερθέντα νόμο, εστίασε όχι μόνο στις αλλαγές που αφορούν την Εταιρική Διακυβέρνηση αλλά και σε μια σειρά άλλων θεσμικών παρεμβάσεων, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν προς όφελος της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και της ελληνικής οικονομίας.

Με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο, επιτρέπεται η ίδρυση στην Ελλάδα νέων κατηγοριών επενδυτικών κεφαλαίων (των funds of funds συμπεριλαμβανομένων), ενώ μέσα από την άρση φορολογικών αντικινήτρων γίνεται μια προσπάθεια προκειμένου η εγχώρια αγορά να γίνει πόλος έλξης διαχειριστών, ειδικότερα τώρα που με την αξιοποίηση των τεχνολογιών είναι ευκολότερη η εργασία εξ αποστάσεως.

Οι θεσμικές αλλαγές

Ενδεικτικό είναι ότι με βάση το νέο πλαίσιο, θεσμοθετείται στην Ελλάδα ένας νέος τύπος fund και ειδικότερα Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) που έχει τη μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Επιπρόσθετα, ψηφίστηκε η άρση μιας σειράς φορολογικών αντικινήτρων που προϋπήρχαν, με στόχο να μπορεί ο διαχειριστής κεφαλαίων να είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η έδρα του fund (ΟΕΕ) βρίσκεται σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την κα Λαζαράκου, με το νέο νόμο προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία στην Ελλάδα όλων των βασικών κατηγοριών επενδυτικών κεφαλαίων, εκτός από εκείνα που δύνανται να χορηγούν δάνεια (loan originating funds).

Επίσης, ως προς το νέο τύπο Οργανισμού Ενναλακτικών Επενδύσεων, επισημάνθηκε στο Συνέδριο πως μέχρι τώρα υπήρχε η επιλογή από τους εγχώριους διαχειριστές να διαχειρίζονται είτε κάποια υφιστάμενα κεφάλαια ειδικού τύπου (όπως ΑΚΕΣ, ΕΚΕΣ, και ΑΕΕΑΠ) είτε ΟΕΕ που έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο εξής όμως, οι Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων μπορούν να συστήσουν στην Ελλάδα ΟΕΕ με βάση τις προϋποθέσεις του νέου νόμου (4706/20).

Τo άμεσo βασικό όφελος που αναμένεται να προκύψει από την εφαρμογή του νέου νόμου είναι το γεγονός πως επενδυτικά κεφάλαια τα οποία στο παρελθόν συστήνονταν σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ (κυρίως Λουξεμβούργο, Ιρλανδία), θα μπορούν πλέον να παραμείνουν στη χώρα. Επιπρόσθετα, έχουν θεσπιστεί και φορολογικά πλεονεκτήματα για αυτούς τους ΟΕΕ. Αυτό είναι σημαντικό και για την αγορά εργασίας, καθώς οι Εταιρείες Διαχείρισης (ΑΕΔΟΕΕ) που συστήνουν ΟΕΕ στην Ελλάδα διαθέτουν υψηλού επιστημονικού επιπέδου διαχειριστές και έμπειρο προσωπικό.

Για τον ίδιο λόγο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποστήριξε την προσπάθεια άρσης των φορολογικών αντικινήτρων που υπήρχαν σε ό,τι αφορά τη σύσταση ΑΕΔΟΕΕ (Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων) στην Ελλάδα που διαχειρίζονται ΟΕΕ, οι οποίοι έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη-μέλη.

Σύμφωνα με την κα Λαζαράκου, είναι πολύ σημαντικό οι διαχειριστές να μπορούν στην πράξη να εργάζονται στην Ελλάδα και να διαχειρίζονται από τη χώρα μας χαρτοφυλάκια σε άλλες χώρες της ΕΕ, χωρίς να δημιουργούνται φορολογικά ζητήματα ως προς την επιβάρυνση των αλλοδαπών αυτών κεφαλαίων.

Από το γενικότερο περιεχόμενο της ομιλίας της κας Λαζαράκου αντιλαμβάνεται εύκολα κάποιος πως στόχος είναι η ελληνική αγορά να γίνει πόλος έλξης διαχειριστών, ειδικότερα τώρα, που με την αξιοποίηση των τεχνολογιών είναι ευκολότερη η εργασία εξ αποστάσεως.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video