Στην κύρια αγορά οι μετοχές των Pasal και Δομική Κρήτης

Ισχύει από τη Δευτέρα 19/10/2020 και κατόπιν της απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στην κύρια αγορά οι μετοχές των Pasal και Δομική Κρήτης

Οι μετοχές των εταιρειών Pasal και Δομική Κρήτης θα διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η έναρξη θα γίνει από τη Δευτέρα 19/10/2020 και κατόπιν της απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών,

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video